ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Vi måste ta gemensamt ansvar för att lära unga om källkritik

Metro · 7 Mar 2017
Uppdaterad 7 Mar 2017
Linda Spolén och Anja Sahlstedt vill se att skolbibliotekarier och lärare jobbar tillsammans för att öka ungdomars förståelse för vikten av kritiskt tänkande på nätet.

Linda Spolén och Anja Sahlstedt vill se att skolbibliotekarier och lärare jobbar tillsammans för att öka ungdomars förståelse för vikten av kritiskt tänkande på nätet. Foto: Peter A Eriksson, Jim West/Alamy


"Larmet går om faktaresistens, spridningen av alternativa fakta och fake news”. Läget är akut och i förlängningen ett hot mot vår demokrati", skriver skolbiblioteksutvecklarna Linda Spolén och Anja Sahlstedt.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Den digitala utvecklingen har aldrig gått så fort som nu. På 20 år har vi gått från att en bråkdel av befolkningen kunde publicera sig, till att i stort sett alla kan det. Men hur kan vi avgöra vad som är fakta, förklaring eller åsikt när både förklaringar och åsikter ofta framställs som just fakta?

Larmet går om faktaresistens, spridningen av alternativa fakta och ”fake news”. Läget är akut och i förlängningen ett hot mot vår demokrati. Det är svårt att identifiera bakomliggande krafter som styr den information vi tar del av. För att kunna värdera information måste man ha kunskap. Källkritiskt tänkande är inte en färdighet vi föds med, utan något som vi måste träna på om och om igen. Skolans lärare ska undervisa eleverna i digital källkritik men många lärarutbildningar saknar lämplig utbildning inom just detta område. Detta innebär att många elever lämnas ensamma när de söker och värderar information på nätet.

Skolverket har föreslagit nya skrivningar i skolans styrdokument för att stärka elevernas digitala kompetens. Vikten av källkritik tydliggörs här liksom att eleverna behöver förstå hur information på nätet styrs av bakomliggande programmering.

På samma sätt som du behöver vara källkritisk måste du också i steget före vara sökkritisk – att medvetet kunna välja vilka söktjänster du ska använda och förstå att träfflistor i hög grad styrs av algoritmer och inte är objektiva. Sökteknik, sökkritik och källkritik hänger ihop.

Det kan vara lätt att tro att ”det är bara att googla”. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Att snabbt hitta information kring ett ämne du är väl insatt i är relativt lätt. Men när du inte har förkunskaper behöver du ha en god sökteknik och insyn i de möjligheter som finns i dagens sökmotorer, exempelvis att använda avancerad sökning och operatorer. Utöver att söka på webben behöver du också förstå och kunna hantera olika typer av databaser.

Att vi skolbibliotekarier är litteraturförmedlare ses som självklart. Vårt andra utbildnings- och kompetensområde, informationssökning och källkritisk granskning, är minst lika viktigt, men glöms ofta bort. Vi vill och behöver vara med och samarbeta med lärarna för att stärka våra skolelevers medie- och informationskunnighet. Vi är i ett kritiskt läge. Vi behöver i landets skolor ta gemensamt ansvar i dessa extremt viktiga frågor. Lärare och skolbibliotekarier tillsammans.

Den digitala utvecklingen har aldrig varit så snabb som nu. Kommer den någonsin att vara så här långsam igen? Skolbiblioteken behövs när vi ska rusta nuvarande och kommande generationer för dagens och morgondagens sanningar och lögner.

Anja Sahlstedt och Linda Spolén, Skolbiblioteksutvecklare, Medioteket – Stockholms Stad

pil
Om debattören

Medioteket är en pedagogisk resursenhet inom utbildningsförvaltningen i  Stockholms stad som arbetar med att bland annat implementera förvaltningens nya skolbiblioteksplan där informationssökning, sök- och källkritik är fokusområden.

pil
Om debatten

-44% av lärarna i år 7-9 anser att de är i behov av kompetensutveckling inom digital källkritik.

-Enligt en undersökning av Statens medieråd från 2014 har endast 3 av 24 lärosäten lokala examinationsmål som innefattar digital källkritik.

-Medie- och informationskunnighet (Mik) är ett begrepp myntat av Unesco, som framhåller det som en av tre nyckelkompetenser för ett demokratiskt samhälle.

Källa: Källa: Skolverket, Lärarnas tidning, Unesco

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro