ANNONS
ANNONS
Logo

HÄLSA & TRÄNING PÅ ALLVAR

Nej, den här (tillbakadragna) studien bevisar inte att barn mår bättre utan vaccin

Hugo Ewald · 9 Maj 2017
Uppdaterad 10 Maj 2017
Till och med författarna själva säger att den inte är representativ.

Till och med författarna själva säger att den inte är representativ. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/TT/


Just nu sprids en amerikansk studie som påstås belägga att ovaccinerade barn är mindre drabbade av sjukdomar än barn som vaccinerats. Men den nu tillbakadragna studien är drabbad av flera problem, och kan inte sägas vara representativ för befolkningen som helhet.

klar

Artikellänk är kopierad

”Studie visar att icke-vaccinerade barn är friskare än vaccinerade”, så lyder rubriken i en artikelsom under söndagen publicerades i Nya dagbladet, en sajt som beskriver sig som etnopluralistisk och som vill gå ”bortom den nuvarande världsordningens destruktiva globalism, exploaterande rovdrift och nytotalitära politiska korrekthet”.

I artikeln hänvisas till en nu tillbakadragen studiesom under slutet av april publicerades i den omstridda journalen Open access text, där författare får betala för att publiceras, efter att den förra året dragits tillbaka av en annan journal. Open access text anses av flera bedömare vara en så kallad ”Predatory open access publisher”, som tar betalt av forskare och artikelförfattare utan att kritiskt granska och bedöma kvalitén i materialet.

Så här gjordes studien

Författarna till studien kontaktade en amerikansk nationell förening för hemundervisning som sedan sammanställde listor över lokalorganisationer. Organisationen, NHERI, kontaktade sedan lokalorganisationerna och bad dem att vidarebefordra författarnas frågor till sina medlemmar. Författarna kontaktade sedan föräldrarna, frågade om de ville vara med, och bekräftade att de hade barn mellan 6 och 12 år. Flera av de hemundervisande mödrarna hjälpte sedan till att sprida enkäten till sina kontakter.

Föräldrarna fick sedan svara på om deras barn var vaccinerade, delvis vaccinerade eller ovaccinerande. Föräldrarna behövde inte specificera när barnen var vaccinerade. Föräldrarna fick sedan svara på om deras barn haft någon eller några av en lista av 40 sjukdomar. Detta kontrollerades inte mot några journaler.

Totalt bestod studien av 415 föräldrar som svarade på frågor om totalt 666 hemundervisade barn. I genomsnitt var föräldrarna 40 år. 92,5 procent var vita och 91 procent var kristna. 405 av dessa barn var delvis vaccinerade eller helt vaccinerade och 261 var ovaccinerade.

I grunden kan man säga att resultaten i studien sedan visade att de barn som inte var vaccinerade var i bättre hälsa än de barn som var vaccinerade. Framför allt hade färre adhd, inlärningssvårigheter eller diagnoser inom autism-spektrumet, om man ska tro studiens resultat.

Men studien har problem

Redan här blir det uppenbart att studien har problem.

1. De 666 barnen är inte en representativ grupp

666 barn som alla är hemundervisade är inte en representativ grupp. För att det skulle gå att få fram statistiskt representativa skillnader mellan grupperna vaccinerande och ovaccinerade barn skulle det behövas mycket större grupper.

I studien framgår det också att 39 procent av barnen var helt ovaccinerade, det är inte representativt för befolkningen. Åtminstone 91,5 procent av amerikanska barn mellan 19 och 35 månader har fått någon form av vaccin, enligt officiella siffror. 71,6 procent har fått alla rekommenderade vaccin.

Faktum är att studiens författare till och med skriver att urvalet inte är representativt.

Pär Sparen är professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Insitutet och beskriver studien som ”ett lysande exempel på studier som aldrig borde ha gjorts”.

”Studien har nästan alla aspekter av felkällor som man kan tänka sig och skulle antagligen inte ens ha godkänts som ett examensarbete på universitet. Redan att man använder en så kallad ”convenience sample”, det vill säga ett bekvämlighetsurval, gör att man totalt saknar kontroll över vilka som ingår i studien och vad de representerar”, skriver han i ett mail till Hälsogranskaren.

2. Resultaten är inte kontrollerade mot journaler

Grundläggande för naturvetenskapliga forskning är att forskningen ska vara validerbar och replikerbar.

I det här fallet bygger all data på mammorna till barnen i studien själva har sagt, utan att barnens medicinska journaler faktiskt har granskat eller kollats. Det gör att föräldrar lätt kan uppge felaktig information.

”Det spär ytterligare på risken för felaktiga resultat och slutsatser. Det mesta av de samband man redovisar beror antagligen på att mödrar som vaccinerar sina barn är mer benägna att ta dem till läkaren och att rapportera sjukdom. Att göra mängder av sambandsanalyser på ett sådant material och sedan dra slutsatser av dem är ren galenskap i forskningssammanhang.”, skriver Pär Sparen.

3. Studien har dragits tillbaka – två gånger

Har en studie dragits tillbaka två gånger från två olika journaler är det förmodligen inte en särskilt bra studie.

4. Studien är finansierad av en organisation som har en tydlig agenda

Studien är delvis finansierad av organisationen Generation rescue, Inc. Generation Rescue är skådespelaren Jenny McCarthys organisation som menar att vaccin orsakar autism, trots att det inte finns några bevis för detta.

Enligt Pär Sparen går det heller inte att prata om biverkningar av vaccin som helhet eftersom vaccin skiljer sig starkt åt.

”Man måste noga studera olika vacciner var för sig, eftersom de inbördes kan vara mycket olika i sin sammansättning och verkan. Man måste också veta när efter vaccinationen som en eventuell biverkan har uppkommit för att alls kunna säga något om den kan ha ett samband med vaccination.”, skriver han.

Hälsogranskaren har sökt Open access text som bekräftar att studien dragits tillbaka. Och så här skriver Nya Dagbladet i ett mejl till Hälsogranskaren:

”Den studie vi skrev om hade ett allmänintresse i flera avseenden och ett publicistiskt värde. Även studier som baseras på självrapportering kan vara värdefulla för forskningen för att få en bredare bild av vacciners effekter. Vi har publicerat den data forskarna lagt fram i rapporten och dess väsentliga delar. Vi har som publicister ingen uppgift att ta ställning i medicinska frågor utan rapporterar istället om vad forskning och olika studier kommer fram till”, skriver Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson till Hälsogranskaren.

klar

Artikellänk är kopierad

Hugo Ewald
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro