Insändare

Insändare: Tack vare skatter fick du födas på sjukhus

Samhället räknade med att du föredrog civilisationen, även om det kostar dig

Insändare: Hälsa, jobb – och sedan familjen

"Alla kanske inte vill gå ner och förlora i lön, men valet borde finnas."

Insändare: Låt folk få sitta själva om de vill

"Jag sätter mig aldrig vid sidan om någon annan", skriver "Ensampendlaren".

Insändare: Terrordåden kan minska om fler får asyl i Sverige

Dagens insändarskribent vill motverka att människor blir fientligt inställda

Insändare: Tre tips för att minska inkomstklyftorna

Det finns sätt som gör att inkomstklyftorna minskar, menar "Hans".

Insändare: Vi kommer inte tvärbromsa för cyklar som felar

"Cyklister borde visa mer hänsyn när de korsar ett övergångsställe."

Insändare: Låt oss slippa vintertiden

Varför ska vi ta bort sommartiden och inte vintertiden? undrar "Catarina".

Insändare: Rädda isbjörnar – gå hänsynsfullt

Fotgängare bidrar i högsta grad till att isbjörnar dör på Arktis.

Insändare: Ta bort hängande hud – en rättighet

"Borttagningen av överflödigt skinn borde vara gratis."