Metro Debatt

Debatt: Nej – inte samma sak att samarbeta med V som med SD

Nästan alla partiledare använder sig av en ”vi och dem”-retorik.

Debatt: Jag måste stirra i mobilen för mina barns skull

Viktigt att vara god skärmförebild, men det går inte.

Debatt: Lyssna på oss unga med intellektuell funktionsnedsättning

Vi tvingas så många gånger stå vid sidan om.

Debatt: Partier, ge lösningar på äldres digitala utanförskap

De äldre behöver hjälp med att hantera tekniken.

Debatt: Hur ser vår nya dröm om samhället ut?

Allas lika värde tycks inte vara något som alla längre skriver under på.

Debatt: Dags att demokratisera modet på riktigt

Vi har möjlighet att ställa krav på företagen vi handlar av.

Debatt: Stå upp för feminina homosexuella män

Vi möter dem med fientlighet.

Debatt: Det är du och jag som gör att barnen hatar sina kroppar

Det är lätt att skylla kroppsidealet på "samhället".

Debatt: Jag orkar inte vara kroppspositiv

Jag vill inte göra politik av att jag lägger upp en bild på mig själv.

Debatt: Svensk politik hörs för dåligt

Om inte alla kan följa och aktivt delta i valdebatten, har vi då demokrati?