ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

33 politiker svarar: Så ska vi jobba för att hindra fler terrordåd

Linnea Gustafson · 12 Apr 2017
Uppdaterad 12 Apr 2017
Rasmus Ling (MP), Désirée Pethrus (KD), Björn Söder (SD), Hillevi Larsson (S), Said Abdu (L) och Elisabeth Svantesson (M)  är några av dem som svarat på enkäten.

Rasmus Ling (MP), Désirée Pethrus (KD), Björn Söder (SD), Hillevi Larsson (S), Said Abdu (L) och Elisabeth Svantesson (M) är några av dem som svarat på enkäten. Foto: Riksdagen


Metro skickade ut en enkät till riksdagsledamöterna inom samtliga partier. Här är de ledamöter som svarat på vad de vill göra för att förebygga fler terroristattacker.

klar

Artikellänk är kopierad

Foto: Riksdagen

Rasmus Ling (MP) Malmö kommun

– Det är viktigt att polis och säkerhetspolis har tillräckliga resurser för att de ska klara sina uppdrag. Arbetet mot radikalisering och extremism är långsiktigt viktigast. Sen behöver vi värna rättsstaten, som är en del av demokratins fundament.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Annika Hirvonen (MP) Stockholms län

– Sedan tidigare har vi identifierat en rad åtgärder för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Vi ser t.ex. över hela terrorlagstiftningen för att den ska bli mer effektiv och tydlig, vi ser över möjligheterna till utökad kameraövervakning på brottsutsatta platser och effektiviserar informationsutbytet mellan Säkerhetspolisen, MUST och FRA. Därutöver är det centralt att arbetet mot våldsbejakande extremism utvecklas och permanenteras.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Désirée Pethrus (KD) Stockholms kommun

– Vi måste ge Migrationsverket, Säkerhetspolisen och polisen bättre möjligheter än idag, att kunna utbyta information.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Penilla Gunther (KD) Västra Götalands läns norra

– Bättre process kring hanteringen av utvisningar, mellan Migrationsverket och polisen. Tid mellan beslut och verkställande är betydelsefull för att de som redan uppmärksammats av polisen och riskerar att begå brott i Sverige inte ska kunna göra det.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Mikael Oscarsson (KD) Uppsala län

– Kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer nu! Ha patrullerande poliser och övervakningskameror på strategiska platser i städerna. Fler betonghidner på Drottninggatan i Stockholm och använda Försvarsmaktens resurser för att hjälpa polisen bevaka riksdagen och regeringskansliet samt låta soldater göra polisiära uppgifter vid krissituationer.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Emma Henriksson (KD) Stockholms län

– Lokalt behöver vi överväga vad vi kan vidta för säkerhetsåtgärder för att försvåra men viktigast är att fortsätta det långsiktiga arbetet världen över för att alla människor ska få leva i demokrati och trygghet. Extremism odlas där de mänskliga rättigheterna kränks. Ska vi hindra fler dåd som de i Egyptens kyrkor, Stockholms gator och i St Petersburgs tunnelbana är det genom att hindra det som föder extremismen. Bara den som inte är rädd om sitt eget liv, inte tror på någon framtid, kan begå sådana handlingar.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Aron Modig (KD) Göteborgs kommun

– En av de viktigaste åtgärderna är att se till att den reglerade invandringen upprätthålls fullt ut, och att antalet personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd minimeras. Därutöver bör Säpo och polisen tilldelas rejält ökade anslag.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Roland Utbult (KD)

– Två saker: En lag införs som gör det brottsligt att i Sverige vara medlem i en terrororganisation, samt en ökad respekt i samhället för varandra oavsett vilken situation man befinner sig i: ”Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig”.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Tuve Skånberg (KD) Skåne läns norra och östra

– 10 000 fler poliser vill KD ha. Ökade resurser till Säpo. Fasta trafikhinder på de största offentliga platserna. Avvisning av illegala invandrare. Fördömanden och opinionsbildning från samhällsledare inklusive imamer, precis som kyrkoledarna gör.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Annicka Engblom (M) Blekinge län

– Upphöra med finansiering till organisationer kopplade till extrema rörelser, och som i Norge göra det olagligt med medlemskap i organisation kopplad till terrorism. Återkalla uppehållstillstånd för den som aktivt verkat i en terrororganisation och överväga lagstiftning att återkalla även medborgarskap.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Elisabeth Svantesson (M) Örebro län

– Polisen och Säpo behöver mer resurser och fler verktyg att göra oss mer säkra och trygga. Skyldiga ska straffas hårt och lagföras effektivt. Det finns aldrig några ursäkter eller förklaringar till att en individ ägnar sig åt terrorism. Det är skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen, den som får nej ska lämna landet. Det behövs ökad kontroll över vem som passerar våra gränser och vilka som vistas här. Sverige måste ta tillbaka kontrollen över vårt territorium och vilka som kommer hit och uppehåller sig i landet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Sotiris Delis (M) Jönköpings län

– Kriminalisera samröret med terrorlistade organisationer. Dra in bidragen till organisationer som inte vilar på demokratiska värdegrunder. De som får avslag på sin asylansökan skall snarast återvända till sina länder. Förstärka verktygen och polisresurserna i arbetet mot terrorism och organiserad brottslighet. Intensifiera arbetet med att strippa penningflödena till terrororganisationer med hjälp av de finansiella aktörerna i landet och internationellt.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Lars Beckman (M) Gävleborgs län

– En första åtgärd borde självklart vara att den som inte får befinna sig i Sverige ska avvisas från vårt land. Här har Moderaterna gett ett antal skarpa förslag på konkreta åtgärder. Vi måste också ge polisen Säpo och andra myndigheter ännu mer effektiva verktyg i form av signalspaning kameraövervakning och möjlighet till internationella samarbeten, och för att säga det självklara – det krävs fler poliser i Sverige.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Anti Avsan (M) Stockholms län

– Jag anser att frågeställningen är för allvarlig för att behandlas på detta populistiska sätt. Lösningen är i vart fall primärt inte att riksdagen ska besluta om fler straffrättsliga bestämmelser. Lösningen handlar möjligheterna att säkra bevisning som kan läggas till grund för en fällande dom i domstol, möjligheterna att erhålla underrättelseinformation samt olika typer av förebyggande arbete för att motverka radikalisering och att kunna upptäcka och kunna ingripa mot sådant i ett tidigt skede.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Hillevi Larsson (S) Malmö kommun

– Om alla berörda myndigheter, kommuner med flera gör vad de kan och avsätter resurser för detta kan vi bättre förebygga och bekämpa terrorism. Alla behöver göra vad de kan och samverka med varandra. Allmänheten spelar en avgörande roll, inte minst för att komma med tips. Det var bland annat tips från allmänheten som bidrog till att den huvudmisstänkte terroristen kunde gripas.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Teres Lindberg (S) Stockholms kommun

– Det viktigaste är att resa sig över det vanliga politiska käbblet. Att politiken tillsammans visar att vi inte låter oss skrämmas och fortsätter att trygga folkets säkerhet. Vi står på samma sida här: Mot ondska, terrorism och främlingsfientlighet!

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Jörgen Hellman (S) Västra Götalands läns norra

– Såväl myndigheter som kommuner måste ta sin del av ansvaret och skjuta till de resurser som krävs för att hantera personer som sympatiserar med våldsbejakande extremism och som kan ha avsikt och förmåga att begå terrorhandlingar. Ge tillräckliga resurser till polisen och säkerställa att lagstiftningen ger bästa möjliga förutsättningar för myndigheterna utan att kompromissa med rättssäkerheten och de demokratiska värden som vi vill värna.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Isak From (S) Västerbottens län

– Människor i arbete, och tilltro till framtiden är utan tvekan den bästa förebyggande åtgärden. Men också att ansvariga myndigheter samarbetar bättre. Vi jobbar med att ge myndigheterna möjlighet att läsa krypterad information. Terrorlagstiftningen ska ses över och de som har fått avslag ska lämna landet organiserat och snarast möjligt.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Per-Arne Håkansson (S) Skåne läns norra och östra

– Jag vill först och främst betona att regeringens pågående arbete verkligen är väl underbyggt och bra, inriktat på helhetsgrepp och kraftsamling i hela samhället. På sikt är folkbildning, utbildning och demokratiarbete bärande pelare för långsiktigt arbete.

Bra med ökat fokus på berörda myndigheter att se till att verkställa beslutade utvisningar skyndsamt. Gränsöverskridande samarbete med myndigheter i andra länder!

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Börje Vestlund (S) Stockholms kommun

– Självklart är det väl stora naturkatastrofer, terror eller långdragen hög kriminalisering som inte bryts där många skadas eller dödas.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Björn Söder (SD) Stockholms län

– Vi måste ha kontroll över våra gränser och vilka som vistas i vårt land. De som fått avvisningsbeslut måste omgående utvisas ur vårt land och det får vara slut med att ge privilegier till utlänningar som vistas illegalt i landet. Rättssamhället måste få ökade resurser.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Dennis Dioukarev (SD) Jönköpings län

– Sätt migranter som fått avslag på sin asylansökan i förvar, verkställ utvisningar. Politisk korrekthet står i vägen för sunt förnuft. Vinn den fighten.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Adam Marttinen (SD) Stockholms kommun

– Att utöka kriminaliseringen kring handlingar som syftar till att stödja eller främja terrorism. Att sedan utvisa terrordömda, om det så ska ske med hjälp av att frånta dem deras medborgarskap. Polis och säkerhetspolis måste få tillräckligt med resurser för att få stenkoll på illegala invandrare och personer som hyser sympati för terrorism.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Stefan Jakobsson (SD) Västmanlands län

– Titta på de länder som lyckats med integration. Singapore är ett exempel. Skriva kontrakt med nyanlända att brott som ger mer än 6 månaders fängelse som begås inom 5 år från ankomst ger utvisning. Transitcenter för asylsökande, illegala ut ur landet, inre utlänningskontroller och passkontroll på varenda person som kommer in till Sverige med ögon och fingeravtrycksregistrering.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Roger Hedlund (SD) Stockholms län

– Det finns många åtgärder som kan sättas in men vad som framför allt saknas är en regering som på riktigt inser allvaret i terrorhoten mot Sverige!

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Johan Hedin (C) Stockholms kommun

– förbjuda att offentliga medel går till organisationer som sprider eller verkar för dessas budskap.Centerpartiet vill dessutom förändra regelverket för sociala insatsgrupper. Vi vill specifikt utöka den sekretessbrytande regel som gör det möjligt för socialtjänst, skola och polis att bättre samverka och dela information.Vi vill kriminalisera samröre med terrororganisationer, som Norge gjort. Vi vill också kriminalisera stöd till terrororganisationer och 

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Peter Helander (C) Dalarnas län

– Minska de konflikter och den fattigdom som är grogrunden för terrorism. Mer resurser till underrättelseinhämtning för att hitta potentiella terrorister. Kriminalisera allt samröre med terrororganisationer. Mer faktagranskning av sociala medier. Avslöja vilka som ligger bakom spridning av fakta som är avsedda att destabilisera Sverige.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Karin Rågsjö (V) Stockholms kommun

– Nu vill jag lyssna in polisen och Säpo och få en analys bygd på kunskap. De finns de som redan nu gör politiska poänger av en nationell katastrof, på det sättet riskerar de att bygga på rädslan och hatet. Vi kommer som parti återkomma samlat om vad som behöver göras.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Linda Snecker (V) Östergötlands län

– Det är för tidigt att slå fast exakt vad som behöver göras. Vi vill först lyssna in vad polisen drar för slutsatser och om det finns åtgärder som de ser hade kunnat förhindra det här våldsdådet. Nu behöver vi hålla oss lugna och inte rusa iväg och försöka göra partipolitiska poänger av en nationell tragedi. Vi kommer att återkomma mer samlat kring hur vi ser på vad som behöver göras framåt.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Stig Henriksson (V) Västmanlands län

– Sådana här terrorhandlingar går aldrig att helt förhindra, men självklart kan såväl fysiska som juridiska åtgärder spela roll – liksom människors vaksamhet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Said Abdu (L) Västra Götalands läns norra

– Ett handlingskraftigt FN! Annars utvecklar vi en ny organisation, demokratiernas förbund. Ett stopp på kriget i Syrien/Irak. Sätta hårt mot hård, länder ska inte kunna neka att ta emot sina egna medborgare. Förebyggande åtgärder av diverse slag.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Mathias Sundin (L) Östergötlands län

– En viktig åtgärd är att ha kontroll på asylsökande som är misstänkta för krigsbrott och terror, men inte kan utvisas på grund av att de riskerar dödas i hemlandet. Nu rör de sig fritt i landet. Lyfte detta 2015 i riksdagen.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Roger Haddad (L) Västmanlands län

– Den viktigaste åtgärden är att förhindra radikaliseringen, där de som uppmanar och finansierar våldsbejakande islamistisk extremism/terrorism döms för dessa terrorbrott. Den andra åtgärden är att Säkerhetspolisens information måste delas bättre med kommunerna för att förhindra att återvändare från Islamiska staten slår till i Sverige. Dessutom visar senaste händelsen att staten måste ha mycket bättre kontroll över vilka som finns i landet och vilken  identitet som är korrekt.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som du vill se för att det här inte ska hända igen?

Allan Widman (L) Malmö kommun

– Under några månader hösten 2015 stod Sveriges gränser öppna. Människor vällde in utan att identiteter och bakgrund registrerades. Det får aldrig hända igen.

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Gustafson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro