ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

345 stängdes av för studentfusk

Daniel Olsson · 6 Maj 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011

Fyrdubbling av fusket de senaste fem åren

klar

Artikellänk är kopierad

STUDENTFUSK På fem år har antalet studenter som stängts av från landets universitet och högskolor mer än fyrdubblats. Förra året stängdes 345 studenter av, de flesta sedan de plagierat texter som hämtats från Internet. Fusket rör allt från hemtentor till c-uppsatser och doktorsavhandlingar.

Det visar Metros genomgång av samtliga disciplinåtgärder mot universitets- och högskolestudenter under förra året. - Vi har en ökning trots att antalet studenter gått ned totalt sett, säger Pontus Kyrk verksjurist på högskoleverket.

En student som bryter mot skolans regler genom fusk eller störande beteende kan varnas eller stängas av i som mest sex månader. År 2001 stängdes 80 studenter av och 47 varnades. För varje år har antalet sedan successivt ökat till fjolårets 345 avstängningar och 104 varningar. Enligt Pontus Kyrk finns det inget som tyder på att högskolor och universitet blivit hårdare i sina bedömningar. - Snarare verkar det finnas en tendens att vissa lärosäten börjat varna istället för att stänga av, säger han.

Den förklaring som ges från personal ute på skolorna är istället att den obegränsade tillgången till texter på Internet utnyttjas av studenterna samtidigt som söktjänster på Internet gör det lättare att avslöja plagiat. Södertörns högskola har länge toppat listan. Förra året hade skolan 48 avstängda studenter. - Vi började ligga högt eftersom vi jobbade med detta tidigt. Vi har en hård intern policy och granskade förra året 15740 texter, säger utredaren Ebba Jansson.

Exempel på fusk

Ersatte Ryssland med Afghanistan

En lärarstuderande vid lärarhögskolan i Stockholm stängdes av i mars förra året sedan han lämnat in ett projektarbete om Afghanistan som var identiskt med en tidigare students arbete om Ryssland. Arbetet hade han hittat på Internet. Enda skillnaden mellan arbetena var att studenten ersatt landsnamnet Ryssland med Afghanistan och gjort viss mindre justeringar. Annars var de identiska. Disciplinnämnden såg särskilt allvarligt på att studenten redan arbetade som lärare i grundskolan med en inställning där han tyckte det var helt okej att plagiera arbeten och avstängde honom i fyra månader.

Ska ha plagierat sina studenters arbeten

En forskare vid handelshögskolan i Göteborg anklagades förra året för fusk sedan hon plagierat sina egna studenters arbeten och sammanställt som sitt eget.

Sex studenter hämtade tenta på nätet

- Sex studenter vid Karlstads universitet lämnade in samma hemtentamen med 90 % plagierat från texter som de funnit på Internet och avstängdes.

Kopierade känd författare

En lärarstuderande i Stockholm lämnade in en C-uppsats med hela passager hämtade från en känd författare och en publicerad avhandling. Kvinnan hade tidigare fått påstötningar av sin handledare som upptäckt att hela passager kom från handledarens egna texter. Studenten tog bort de texterna men lät de andra stå kvar. Hon stängdes av i tre månader.

klar

Artikellänk är kopierad

Daniel Olsson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro