ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Aktiefrågan – varje måndag på metro.se

metro.se · 1 Apr 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Fråga: Vilka olika sorters risker pratar man om när det gäller aktier?Aktiespararnas svar: Först och främst är det marknadsrisken, det vill säga risken för att aktiemarknaden i stort viker. Sedan talar man om branschrisk, vilket exempelvis kan innebära att så gott som hela finansbranschen väntas gå ner på grund av någon omvärldsfaktor som är viktig för just den sektorn, som kraftigt stigande marknadsräntor vilket bland annat kan leda till kreditförluster. Bolagsrisk gäller den risk som gäller för ett specifikt bolag, kanske på grund av ledarproblem eller en riktigt usel affär.

Fråga: Varför är avgifterna för indexfonder i regel lägre än vanliga aktiefonder?Aktiespararnas svar: Indexfonder placerar enligt givna förutsättningar, alltså enligt det index fonden ska följa. Det kan till exempel gälla ett Sverige-, Europa- eller världsindex. Detta kräver inte lika stora förvaltarinsatser som en aktivt förvaltad fond, och detta har medfört en automatisk prispress på förvaltningsavgiften för den  sortens fonder.

Fråga: Det går ju att begära ”bäst möjliga” när man lägger en köp- eller säljorder. Det låter ju som en självklarhet att man alltid ska göra det. Finns det någon hake i sammanhanget?Aktiespararnas svar: ”Bäst möjligt” låter faktiskt bättre än det verkar. I aktier med liten omsättning kan du råka ut för att göra en affär till rena skambudet från någon som spekulerar i affärer med sparare som till varje pris vill göra sig av med, alternativt köpa, en aktie där det i princip inte pågår någon handel att tala om. Så var på din vakt om du handlar med mindre likvida aktier. I de mest omsatta papperen är risken för dylika missar dock minimal.

Fråga: Man hör då och då talas om att börsbolagen har hög direktavkastning. Vad innebär det? Aktiespararnas svar: Direktavkastningen anges i procent av aktuellt börsvärde. Om en aktie står i 150 kronor och har en direktavkastning på 4 procent blir utdelningen till aktieägarna 6 kronor brutto per aktie. Utdelningen kommer med automatik och en preliminär skatt på 30 procent är då redan fråndragen. Många aktier ger en direktavkastning mellan 3 och 5 procent, alltså betydligt bättre än bankräntan.

Fråga: Kan jag bygga upp en aktieportfölj med hjälp av småsummor som sparas regelbundet?Aktiespararnas svar: Det gäller att sprida sina risker när man väljer att placera i aktier. Därför bör du som nybörjare inte investera alltför mycket i ett enskilt aktieslag på en gång. Ett bra alternativ är att köpa andelar i aktier genom www.aktieinvest.se, som också erbjuder möjligheten att månadsspara i form av aktieandelar. På så sätt kan du bygga upp en ”egen” liten fond bestående av bolag som du själv tror på – och dessutom få kontanter i form av en utdelning fram på vårkanten.

Fråga: Jag har sparat i Kina- och Indienfonder. I början av mars rasade värdet på dessa fonder ordentligt. Varför är dessa marknader så känsliga jämfört med exempelvis USA- och Europamarknaderna? Aktiespararnas svar: Kina och Indien är typiska tillväxtmarknader, placerarna har stora förhoppningar på den framtida utvecklingen där. En stor del av förhoppningarna finns redan intecknade i dagens börskurser. När det sedan dyker upp någon obehaglig nyhet får denna extra stort genomslag där de flesta vinsterna har noterats på senare tid, och dit hör definitivt Kina och Indien. Placerarna vill helt enkelt inte riskera att bli ”lurade” på den fantastiska uppgång de varit om och vill rädda lejonparten av sin vinst.

Fråga. Jag har hört talas om att Aktiespararna har ett antal regler som man bör följa för ett framgångsrikt aktiesparande. Vilka är dessa regler? Aktiespararnas svar: Aktiespararnas gyllene regler är sju till antalet och har sitt ursprung i USA. Efter bearbetning och anpassning till svenska förhållanden ser denna lilla lathund för ett framgångsrikt aktiesparande ut så här: 1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder – var långsiktig. 2. Investera regelbundet. 3. Kontrollera riskerna. 4. Var försiktig med belåning. 5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt. 6. Gör din egen analys. 7. Sätt upp regler för när du ska omplacera.

FRÅGA: Jag tror att konjunkturen har nått sin topp för den här gången. Är det vettigt att ändå investera i aktier, om jag har rätt när det gäller konjunkturen?AKTIESPARARNAS SVAR: Olika branscher befinner sig i olika faser av konjunkturen. Alla är dessutom inte lika känsliga för konjunktursvängningar över huvud taget. Skog och verkstad är typexempel på konjunkturkänsliga branscher medan exempelvis aktier i läkemedels- och livsmedelssektorerna tuffar på ungefär likadant oavsett vad som händer med konjunkturen. Så om du anar att konjunkturtoppen är nådd kan det vara relevant att vikta om en del av portföljen till lite mer defensiva, alltså ej konjunkturkänsliga, placeringar.

FRÅGA: Vilken sorts sparande passar för aktier – och vid vilka tillfällen är det mindre lämpligt att placera på börsen?

AKTIESPARARNAS SVAR: Pengar som placeras i aktier måste betraktas som ett långsiktigt sparande. Sett över tiden är aktier bevisligen den överlägset bästa sparformen. Visst blir det svackor då och då, men ju längre placeringshorisonten är, desto säkrare kan man vara på att aktier utklassar såväl obligationer som traditionellt banksparande. Men behöver du pengarna till nästa års semester, till bilbyte eller en snar renovering av sommarstugan ska du hålla dig borta från börsen.

FRÅGA: Varför delar vissa bolag ut stora belopp till aktieägarna medan andra inte gör det – trots att deras vinster är lika stora?AKTIESPARARNAS SVAR:  Vissa bolag har inte behov av alltför mycket pengar i sin kassa. De har inga direkta investeringsbehov för sin verksamhet och heller inga planer på att köpa andra bolag. Då finns utrymme att dela ut en viss del av vinsten till aktieägarna. Andra sorters bolag, speciellt i forskningsintensiva branscher som läkemedel och IT behöver ständigt pengar för forskning och utveckling eller kanske för att köpa sig marknadsandelar och då kommer utdelningen till aktieägarna i andra hand. FRÅGA. Jag har ett litet sparande i aktiefonder men funderar på att i fortsättningen köpa enskilda aktier i stället. Har ni några råd om hur jag ska komma i gång? AKTIESPARANAS SVAR Ett lämpligt sätt är att börja med att placera i invest-mentbolag. Det är bolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Genom att placera i något av börsens två största investmentbolag, Investor och Industrivärden, blir du delägare i några av svensk industris kronjuveler och får en bra riskspridning på köpet. Industrivärden är storägare i Handelsbanken, Sandvik, Ericsson, SSAB, SCA och Skanska, medan Investors tyngdpunkt ligger i bolag som Ericsson, SEB, Atlas Copco, ABB, Astra Zeneca och Scania.

klar

Artikellänk är kopierad

metro.se
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro