ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Alkoholen blir dyrare – här är 7 lagar som införs 2017

Emma Österberg · 30 Dec 2016
Uppdaterad 30 Dec 2016
Efter nyår kommer bland annat RUT-avdraget att kompletteras, alkoholen bli dyrare och ett nytt bidrag för yrkesvux kommer att införas.

Efter nyår kommer bland annat RUT-avdraget att kompletteras, alkoholen bli dyrare och ett nytt bidrag för yrkesvux kommer att införas. Foto: TT/Alamy/IBL


Spriten blir dyrare men du kommer att kunna utföra fler reparationer hemma. Här är sju nya, utökade eller förändrade lagar som införs med start på det nya året.

klar

Artikellänk är kopierad

Höjd skatt på alkohol

En ny lag om alkoholskatt införs. Ändringen innebär att punktskatten på sprit höjs med en procent på sprit och övriga alkoholdrycker med fyra procent. Konkret innebär skattehöjningen att en flaska öl blir cirka 25 öre dyrare, en flaska vin 95 öre dyrare och en flaska sprit kommer att kosta dig omkring två kronor mer än vad det gör i dag. Syftet med lagen är att främja folkhälsan. Lagen införs den 1 januari 2017.

Komplettering av RUT-avdraget

Den 1 januari 2017 utvidgas RUT-avdraget till att omfatta reparation och underhåll av vitvaror, som utförs i bostaden. Med vitvaror avses exempelvis kyl, frys, spis och tvättmaskin. Avdraget gäller oavsett om anläggningarna är inbyggda eller fristående.

Träffsäkrare nystartsjobb införs

Den 1 februari 2017 införs ändringar i förordningen om stöd för nystartsjobb. Ändringarna innebär bland annat att arbetsgivare som anställer nyanlända kan få en subvention på 25 gånger arbetsgivaravgiften. Krav kommer också att införas på att dessa arbetsgivare ska lämna lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller ”som i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.”

Falska polisbilar ska bort från gatorna

Den nya lagen innebär att Polismyndighetens och Säkerhetspolisens vapen samt ordet polis endast ska få användas på riktiga polisfordon, såvida ägaren inte skaffat ett särskilt tillstånd. Syftet med lagen är att allmänheten ska kunna lita på att polisbilar körs av poliser och inga andra. Lagen införs den 1 januari 2017.

 Kommuner ska samarbeta om regionalt yrkesvux

Den 1 januari 2017 införs ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning, så kallat regionalt yrkesvux. Den nya förordningen innebär att minst tre kommuner ska samverka vid planeringen och genomförandet av utbildningen, delvis i samråd med Arbetsförmedlingen. Målet är att utbildningarna på yrkesvux  i högre utsträckning ska motsvara efterfrågan på arbetsmarknaden.

LÄS MER
Kommuner ska samarbeta om yrkesvux

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Vid årsskiftet blir det tydligare och utökade krav på arbetsgivare och utbildningssamordnare, som systematiskt ska undersöka risker för diskriminering, analysera orsaker samt ”vidta förebyggande och främjande åtgärder”. Åtgärderna är till för att ”motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” De nya reglerna inom diskrimineringslagen införs den 1 januari 2017.

 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Den nya lagen innebär att den enskilda konsumenten bland annat ska få tydligare information, bättre insyn i hur räntan bestäms samt minst sju dagars betänketid att överväga ett erbjudande om bostadskredit. Syftet med lagen är att ”främja en välfungerande bolånemarknad och stärka konsumentskyddet på området.” Lagen införs den 1 januari 2017.

LÄS MER: Fler får fri tandvärd – här är 6 bidrag som ändras efter nyår

klar

Artikellänk är kopierad

Emma Österberg
Emma Österberg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro