ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Alliansbudget utan tecken på kristider

Anders Göransson · 11 Okt 2012
Uppdaterad 11 Okt 2012
Alliansbudget utan tecken på kristider Finansborgarrådet Sten Nordin och den borgerliga majoriteten presenterade budgetförslaget i går.

Alliansbudget utan tecken på kristider Finansborgarrådet Sten Nordin och den borgerliga majoriteten presenterade budgetförslaget i går. Foto: Gustav Hugosson


Budget. Medan omvärlden krisar står Stockholms ekonomi stark. Så stark att det räcker till såväl en skattesänkning som stora satsningar på bland annat skola, äldreomsorg och fler jobb åt unga, enligt Alliansens budget-förslag.

klar

Artikellänk är kopierad

Det är en förväntad, kraftig ökning av skatteintäkterna med hela 6 procent nästa år som nu gör det möjligt för den borgerliga majoriteten i Stadshuset att både sänka skatten och öka utgifterna med närmare 2 miljarder kronor.

– Det är viktigt att vi kopplar skattesänkningar till satsningar på kvalitet i välfärden, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Några exempel på detta är höjningen av hemtjänstpengen och beslutet att betala för bredband åt barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd.

Miljöborgarrådet Per Ankersjö (C) har bland annat fått igenom förslag om en gångbro från Södermalm till Årsta holmar, som enligt planerna ska bli naturreservat, och inrättandet av en särskild cykeljoursstyrka, som ska stå redo att rycka ut när cyklister upptäcker brister.

– Det kan handla om glas som ligger kvar på cykelbanan, eller hål som kan orsaka olyckor. Det ska åtgärdas fort när det anmäls, säger han.

Anslagen till förskola, fritids, grundskola och gymnasium höjs med drygt en halv miljard, utöver den ökning som beror på att antalet barn ökar. Särskilt fokus ska läggas på skolor med svaga resultat, samtidigt som läxhjälp och sommarskola ska garanteras för elever som har svårt att klara kunskapskraven.

– Att minska andelen elever som saknar behörighet till gymnasiet är en av stadens allra viktigaste uppgifter framöver, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) tycker att det krävs ännu större insatser i skolan.

– Skolresultaten sjunker i Stockholm, allt färre elever når behörighet till gymnasiet. Då räcker det inte att föreslå mer av samma politik. Enskilda satsningar som läxhjälp är bra men det är för lite insatser för en höjd kvalitet i skolan.

Budgeten i korthet

• Kommunalskatten. Sänks med 15 öre till 17:33 kronor. Snittskatten i landet är 20:59.

• Skolan. Anslagen till skolan höjs med 3 procent, motsvarande 540 miljoner.

• Funktionsnedsättning. Höjda ersättningsnivåer med i snitt 3 procent till personer med funktionsnedsättning.

• Jobb. 15 miljoner extra satsas på feriejobb för stadens unga.

• Boende. Höjd boendepeng för äldre samt höjd hemtjänstpeng för 74 respektive 113 miljoner.

• Äldre. 10 miljoner till ungdomsbesök i äldreomsorgen.

• Hemlösa. Två nya härbärgen för hemlösa samt uppsökande verksamhet inriktad på hemlösa från andra EU-länder, 12 miljoner.

• Byggen. 50 miljoner för att öka farten i byggprocessen.

• Träd. 10 miljoner till fler träd i gatumiljö. 

• Droger. Förstärkt arbete mot cannabisbruk och extra anslag till Maria ungdom, 10 miljoner.

• Bro. Gångbro byggs mellan Södermalm och Årsta holmar.

• Bibliotek. 40 miljoner till bland annat bibliotek i ytterstaden.

• Öppet. Stadens museer ska hålla öppet alla dagar      juni–septmber.

klar

Artikellänk är kopierad

Anders Göransson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro