ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Allt du behöver veta om klimatmötet i Polen

Valerie Kaspersen · 17 Dec 2018
Uppdaterad 17 Dec 2018
Förhandlingarna vid FN:s klimatmöte i Polen har nått sitt slut.

Förhandlingarna vid FN:s klimatmöte i Polen har nått sitt slut. Foto: IBL


Efter över två veckor av intensiva diskussioner har nu de närmare 200 länderna avslutat klimatmötet i Katowice, Polen. Det här behöver du veta.

klar

Artikellänk är kopierad

FN:s klimatmöte i Katowice, Polen, skulle pågå mellan 3-14 december, men förhandlingarna drog ut ett dygn på tiden.

Vilka var inblandade?

Drygt 200 länder möttes under FN:s klimatmöte i Katowice. Det var den polske ordföranden Michał Kurtyka som ledde mötet med världsledarna.

Klimatmötet COP24 står för de länder undertecknade klimatkonventionen (UNFCCC) vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992.

Bland de svenska representanterna fanns Sveriges chefsförhandlare Johanna Lissinger Peitz och klimatministern Isabella Lövin (MP). Klimataktivisten Greta Thunberg var även med på flera möten och höll tal för världsledarna. – Ni säger att ni älskar era barn mest av allt, ändå stjäl ni deras framtid framför ögonen på dem, sa Greta under sitt tal som möttes av applåder, enligt SVT.

Vad diskuterades?

Förhandlingarna berörde Parisavtalet och hur detta ska genomföras. Parisavtalet undertecknades 2015, då världens ledare enades om att minska utsläppen av växthusgaser och stödja de som drabbas av klimatförändringar.

Ett av målen var att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader. Målet med COP24 i Katowice var att ta fram en regelbok för hur man rent tekniskt ska nå dessa mål.

Vilka problem stötte de på?

Mötet drog ut på tiden eftersom flera parter inte kom överens. Frågan om hur köp och försäljning av koldioxidutsläpp ska hanteras var en vattendelare.

Brasilien ville att regelverket skulle förenklas, något som flera parter motsatte sig, då de ansåg att det skulle ge ytterligare utrymme för fusk.

Just den frågan fick heller inte en lösning, utan kommer istället tas upp under nästa års klimatmöte i Chile. Andra saker som satte käppar i hjulen var hur rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) om 1,5-gradersmålet skulle behandlas i texten.

Flera länder ville godkänna formuleringen att rapporten “välkomnades”, men USA, Ryssland, Saudiarabien och Kuwait ville istället bara “notera” den. Kompromissen blev att båda orden förekom på olika sätt i texten.

Vad kom de fram till?

Det man ville, alltså att utforma en regelbok för hur man ska uppnå klimatmålen, har man åstadkommit. Regelboken ska nu göra det möjligt att mäta och jämföra de olika ländernas arbete för att förhindra ytterligare klimatförändringar, samt hur man ska mäta och redovisa utsläpp.

Länderna var även överens om att man ska vara ytterst transparent i sitt arbete med att bromsa klimatförändringar, det vill säga hur länderna ska gå till väga. Detta för att skapa tillit mellan länderna om att alla gör sin del.

Vad händer nu?

Olika experter ska nu lusläsa regelboken och analysera innehållet. Arbetet och förhandlingarna kommer fortsätta för att ytterligare täppa till luckor i texterna och förbättra arbetet.

klar

Artikellänk är kopierad

Valerie Kaspersen
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro