ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Allt fler barn sitter häktade – det här vill partierna göra åt ungdomsbrottsligheten

Anton Gustafsson · 25 Jul 2019
Uppdaterad 25 Jul 2019

Under förra året satt totalt 10 personer under 18 år på Stockholms häkten. Under årets första kvartal har den siffran nästintill tredubblats. Foto: TT


Ny socialtjänstlag, skärpta straff och förbud mot häktning av barn. Lösningarna på att få bukt med ungdomsbrottsligheten skiljer sig bland de olika riksdagspartierna. Metro har pratat med samtliga partier och listat hur de vill stoppa brottsligheten bland barn.

klar

Artikellänk är kopierad

pil
I korthet

Vad: Antalet häktade barn i Stockholm har ökat kraftigt de senaste åren, enligt Sveriges Radio.

Var: Stockholm.

När: Under första kvartalet 2019 har antalet häktade barn ökat kraftigt.

Vilka: Det visar siffror från Åklagarmyndigheten.

Hur: Under förra året satt totalt 10 personer under 18 år på Stockholms häkten. Under årets första kvartal har den siffran nästintill tredubblats.

Varför: Enligt ungdomsåklagare Sara Stolper beror det på att allt fler barn begår brott med höga straffvärden.

Johan Hedin (C)Foto: Henrik Montgomery/TT

Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Det är naturligtvis mycket oroande. Vi ser hur allt yngre begår allvarligare och allvarligare brott. Det är en utveckling som måste vändas.

Vad tror du att den här utvecklingen beror på?

– Utvecklingen har säkert många orsaker. En sådan är den allt mer organiserade gängkriminaliteten som har tillåtits växa fram de senaste åren och som rekryterar in unga. Problem med segregering och utanförskap gör denna rekrytering lättare.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– Komplicerade problem har aldrig enkla svar. På kort sikt måste tryggheten säkras genom polisiära insatser och genom att farliga kriminella sätts bakom lås och bom. Men det handlar också om att bekämpa vardagsbrotten som inte sällan är en väg in till en kriminell livsstil för unga som begår brott.

Frågor som arbetsmarknadens funktionssätt och skolans förmåga att ge alla en användbar utbildning är saker som sällan diskuteras i trygghetssammanhang, men det borde vi göra då vi genom forskningen vet att ekonomiskt och socialt utanförskap dramatiskt ökar risken för att någon ska bli kriminell.

LÄS MER
Sverige säger nej till kärnvapenförbud – var några år från att ha en atombomb på 60-talet
Johan Forssell (M)Foto: Claudio Bresciani/TT

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att kriminaliteten sprider sig allt längre ned i åldrarna. Vi behöver ta krafttag för att både lagföra fler som begår brott och arbeta förebyggande.

Vad tror du att den här utvecklingen beror på?

– Det är en följd av det samhällsklimat vi har där otryggheten ökar. Vi ser också hur samhället ofta misslyckas med att avbryta brottskarriärerna i tid.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– Erfarenhet visar att det är viktigt att den som begår brott får tydliga konsekvenser innan problemen hunnit växa sig för stora. Vi vill reformera socialtjänsten, skärpa straffen för den som begår allvarliga brott och intensifiera arbetet mot den narkotikahandel som ofta ligger bakom kriminaliteten.

LÄS MER
Böneförbudet i Bromölla totalsågas av experter: ”Det är antimuslimsk rasism”
Rasmus Ling (MP)Foto: Claudio Bresciani/TT

Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Det är inga roliga nyheter alls. Det är barn som uppenbarligen gör skada mot både sig själva och sin omgivning. Det är oroande då barn som döms till fängelsestraff löper en stor risk att bli kvar i en långvarig kriminalitet.

Vad tror du att den här utvecklingen beror på?

– Vi har höjt en lång rad straff de senaste åren, och det i sig leder till att fler häktas och senare döms till fängelsestraff även om inte fler domar delas ut, det är en utveckling vi ser i hela Europa nu. Men det beror också på att det är unga killar som inte trivs i skolan och tidigt dras in i kriminella miljöer som vapen- eller knarkkurirer. De kommer ofta från segregerade områden där de inte klarar skolan och blir lätta byten för olika gäng.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– Man måste dela upp lösningen i två delar. Först måste man sätta in tidiga åtgärder där man ser till att skolan fungerar på ett bra sätt i hela Sverige. Det måste finnas tillgängliga fritidssysselsättningar överallt och socialtjänsten måste få resurser så de kan sköta sitt jobb på ett bra sätt. Sedan måste man motarbeta den redan organiserade brottsligheten. Vi gick till val på att kriminalisera rekryteringen till gängen, alltså att äldre kriminella utnyttjar unga för att begå brott, och vi står fast vid att det är ett bra förslag. Men vi måste också bli bättre på att förhindra allt som gängen tjänar pengar på, det kan handla om droghandel, vapenhandel eller stöldgods. Och för att göra det måste polisen få de resurser de behöver för kunna sätta stopp för den illegala verksamheten.

LÄS MER
Hyllningen av regeringens köttförslag: ”Kan öppna fler bondgårdar”
Linda Snecker (V).Foto: Henrik Montgomery/TT

Linda Snecker, rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Det är väldigt tragiskt, men tyvärr inte speciellt förvånande.

Vad tror du att den här utvecklingen beror på?

– För det första vet vi att Sverige är världsmästare på att häkta barn och vi har återkommande fått kritik från FN:s tortyrkommitté. Det är alldeles för lätt att häkta barn med restriktioner och vi i Vänsterpartiet vill förbjuda häktning av barn då det strider mot allt som vi tycker är rätt och riktigt. För det andra har man under 20 års tid satsat på en politik som utarmar hela välfärden, som sänker skatten för de rika och sätter mer och mer press på de som har det svårt. Då hamnar allt fler i ett utanförskap som leder till kriminalitet.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– Man måste satsa på förebyggande insatser mycket tidigare, man kan inte häkta 16- och 17-åringar och tro att vi börjar lösa problemet där. Vi vill istället att de som behöver allra mest hjälp ska få den och att vi bygger ett samhälle där alla ska få en chans, där alla får plats oavsett vart du kommer ifrån. Vill vi på allvar stoppa ungdomsbrottsligheten är inte det genom att häkta fler eller dubbla straffen, eller ta bort straffreduktionen för unga – det handlar om att se till att ungdomarna inte hamnar i brottslighet från början. Det finns inget land som har löst någon slags kriminalitet genom väldigt hårda straff. Det är USA ett bra exempel på, hur dåligt det blir när man ger hårdare straff istället för att arbeta förebyggande.

LÄS MER
Expertens tre scenarier: Då kan Jonas Sjöstedt tvingas avgå
Fredrik Lundh Sammeli (S)Foto: Henrik Montgomery/TT

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande för riksdagens justitieutskott

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Det är otroligt viktigt att förebygga brottslighet bland barn och ungdomar, så de inte fastnar i kriminalitet senare i livet. De som begår grova brott ska naturligtvis lagföras. Även om den misstänkta är under 18 år kan häkte och restriktioner vara viktiga verktyg för att kunna utreda allvarliga brott. Dessa ska dock användas i så liten omfattning som möjligt när det gäller unga.

Vad tror du att den här utvecklingen beror på?

– Det är inte nödvändigtvis så att ungdomsbrottsligheten har ökat. Enligt exempelvis BRÅ:s statistik har kriminalitet bland ungdomar legat på en relativt stabil nivå under de senaste decennierna. Att fler häktas kan till exempel bero på regeringens satsning med fler polisanställda, vilket har bidragit till en ökad närvaro ute i landet och som därmed förbättrat möjligheterna att gripa personer som begår brott. En del av förklaringen skulle också kunna vara de straffskärpningar som regeringen initierat, även om det är för tidigt att veta säkert. Sedan har vi fortfarande en stor utmaning i att vända utvecklingen i utsatta områden och minska grogrunden för kriminalitet bland barn och unga.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– Vi måste bekämpa såväl brotten som brottens orsaker. Jag vill återigen betona det brottsförebyggande arbetet och nödvändigheten i att minska samhällsklyftorna och skapa hopp och framtidstro även i de områden som idag klassas som utsatta. Samtidigt ska fler brottslingar gripas, ställas inför rätta och tilldelas rättmätiga straff. Oavsett om de är över arton eller inte.

LÄS MER
Nu utses EU:s toppjobb: Här är allt du inte vågat fråga om kommissionen, rådet och parlamentet
Per Gudmundson (KD)Foto: KD

Per Gudmundson, presschef Kristdemokraterna

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Det är extremt oroväckande, men tyvärr inte förvånande. Polisen har i åratal varnat för att brottsligheten sjunker allt lägre ner i åldrarna. Detta är tyvärr en helt rationell strategi från kriminella gäng: Yngre förövare får lägre straff. Där pressas barn att genomföra rena avrättningar och hantera narkotika. Gängen vet helt enkelt att de snart är tillbaka på gatan om de åker fast.

Vad tror du att den här utvecklingen beror på?

– Rent krasst beror den på att fler barn begår brott med höga straffvärden och risk för återfall, flykt eller störande av brottsutredning, samt att brotten är så allvarliga att det finns synnerliga skäl att häkta. Det är nämligen kraven för att häkta någon under 18 och vi litar på att rättsväsendet gör korrekta bedömningar. Ur ett större perspektiv beror det på att regeringen har tappat kontrollen över brottsutvecklingen. Det finns idag fler gäng och gängkriminella med större kontroll av utsatta områden än tidigare, och de både lockar och hotar unga att delta i deras verksamhet. Barn under 15 får hantera knark, barn under 18 får utföra mord.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– Man måste ändra på systemet med straffrabatter för ungdomar. Då minskar ”fördelarna” med att tvinga barn att begå brott för gängen. Regeringen har fått en utredning med förslag kring detta, men verkar inte intresserade av att gå vidare. Men givetvis behövs även stora sociala insatser för att bryta rekryteringscykeln till gängen. Jobb, svenskkunskaper, en likvärdig skola samt fler poliser för att knäcka de som styr gängen.

LÄS MER
Metro blickar tillbaka – så lät det 2005 när rökning på krogen förbjöds
Johan Pehrson (L)Foto: Henrik Montgomery/TT

Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson för Liberalerna

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Det är en tragedi i varje enskilt fall. Det är en konsekvens av att personer inte har fått hjälp tidigare i sin ungdom, för det är ingen ung människa som föds kriminell. Det som spär på det tragiska är också att offret inte sällan är ett barn.

Vad tror du att den här utvecklingen beror på?

– Den beror på att vi har en grov brottslighet som gärna utnyttjar unga människor i sin näringskedja. De använder barn under 15 år för att ägna sig åt brottslighet då barnen inte kan straffas. Och det leder till att fler barn under 15 år börjar med kriminalitet och fler unga över 15 år redan är kriminella och begår grova brott som leder till att man blir häktad.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– Det krävs en helt ny socialtjänstlag, den är skriven för decennier sedan och det var ett helt annat Sverige. Vi har en enorm integrationsskuld, ett stort utanförskap och en brottslighet som kryper ner i åldrarna. Socialtjänstlagen måste se till att den tidigare, tydligare och tuffare agerar mot personer under 15 år för att avbryta deras kriminalitet. Sedan ser vi från Liberalernas sida att kommunerna måste få hjälp med det ekonomiska kostnadsansvaret vid sociala insatser. Idag avstår kommuner från att sätta en ung brottsling på ungdomshem då det är för dyrt, där måste staten kunna gå in och hjälpa kommunerna så det blir lika över hela Sverige.

LÄS MER
Dråpslag för nazistiska partiet i valet – experten: "Folk har insett vad det är för parti"

Adam Marttinen (SD)Foto: Jonas Ekströmer/TT

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna

Hur ser du på att allt fler barn begår så pass grova brott att de måste sitta häktade?

– Att allt fler barn begår grova brott är bekymmersamt. Det innebär att fler barn riskerar att hamna i kriminella banor, att utanförskap cementeras och att ett tryggt samhälle blir något allt mer främmande.

Vad tror ni att den här utvecklingen beror på?

– En ökande segregation är en av huvudanledningarna, men även den organiserade brottslighetens utnyttjande av de som omfattas av ungdomsrabatter, eller till och med inte är straffmyndiga, påverkar. Även lagstiftningen och de bristande resurserna till rättsväsendet bidrar. Att inga eller otillräckliga konsekvenser följer kriminella gärningar kan leda till en uppfattning att sådana beteenden i viss mån accepteras.

Vad anser du måste göras för att hejda utvecklingen?

– En snabb, tydlig konsekvens av icke önskvärt handlande är nödvändigt, att ta bort eller kraftigt reducera ungdomsrabatterna och att straff döms ut i nära anslutning till en kriminell handling. Dessutom måste den organiserade brottsligheten som i vissa fall utnyttjar barn och ungdomar motverkas och en samhällsgemenskap måste värnas. Det är av största vikt att samhället tidigt och tydligt både markerar att dessa typer av handlingar är oacceptabla och har medel att använda för att motverka återfall.

LÄS MER
Experten efter förslaget om utreseförbud vid tvångsgifte: "Borde gälla vuxna också"
klar

Artikellänk är kopierad

Anton Gustafsson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro