ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Almega och Offerta.se: Rut-avdraget hjälper invandrare att få jobb

Metro · 30 Mar 2015
Uppdaterad 30 Mar 2015

Foto: Daniel Olsén/Johan Lygrell


​Nära hälften av de som jobbar inom rut-branschen är utlandsfödda. Regeringens planerade förändringar av avdraget hotar därmed inte bara tillväxten, utan även den goda integrationen. Det skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, och Jens Nilsson, vd på Offerta.se.

klar

Artikellänk är kopierad

Marknadslösningar är ett nyckelverktyg för framgångsrik integration. Rut-avdraget är ett konkret exempel på detta. Det är därför hög tid att ansvariga beslutsfattare inser integrationspotentialen i den moderna tjänstesektorn. Rätt använt är rut-avdraget en motor som Sverige behöver för att främja såväl tillväxt som integration. 

Människorna som invandrar till Sverige utgör en enorm resurs för vårt samhälle. En helt central resurs för att vi ska trygga framtidens välfärd och tillväxt. Samtidigt är integrationen en av våra största samhällsutmaningar. För att människor ska integreras är det avgörande att de får arbete. Och Sverige är ett av de EU-länder som är sämst på att få in invandrare på arbetsmarknaden. 

Det är därför förvånande att marknadslösningar inte fått mer uppmärksamhet i debatten kring integration, i synnerhet som de visat sig vara väldigt effektiva. Medan den politiska debatten om rut-avdraget präglats av populistiska och osakliga argument så har rut-branschen skapat 20 000 nya jobb. Nära hälften av branschens anställda är utlandsfödda och 75 procent var arbetslösa innan rut-jobbet. 

Den moderna tjänsteekonomin är på väg att slå igenom på bred front. Digitaliseringen har gjort att tjänster nu i allt högre utsträckning köps online där de snabbt, enkelt och tryggt både kan jämföras och beställas av konsumenten. Men digitaliseringen har också en viktig effekt för integrationen. I den privata tjänstesektorn har företagare ofta varit beroende av att ha ett stort nätverk för att få uppdrag, vilket av naturliga skäl gynnat företag som drivs av infödda svenskar. Med digitaliseringen har det utvecklats plattformar och marknadsplatser där alla utövare erbjuds samma möjlighet att erbjuda sina tjänster. 

Och efterfrågan på rut-tjänsterna är stor. I en enkät (se fotnot) till över 1 100 rut-köpare som vi låtit genomföra uppger över åtta av tio att de inte köpte hushållsnära tjänster innan rut-avdraget infördes 2007. Nio av tio anger att de är nöjda eller mycket nöjda med sina leverantörer och tre av tio skulle köpa rut-tjänster i ännu högre utsträckning om avdraget utökades till att omfatta ännu fler tjänster. Med tanke på att hemservicebranschen omsätter drygt sex miljarder kronor innebär detta ett stort potentiellt tillskott till den svenska statskassan och ännu fler möjliga arbetstillfällen. 

Samtidigt ser vi att användandet av rut-avdraget ökar i hela landet, och allra kraftigast utanför storstadsområdena. Statistik från Skatteverket visar att de tre kommuner som ökat mest när det gäller rut-köp i Sverige under perioden 2010-2015 är Gällivare (+617%), Jokkmokk (+379%) och Härjedalen (+289) procent. 

Vi ser därför med oro på regeringens aviserade förändringar av rut-avdraget. Det är hög tid att potentialen för tjänsteekonomin och de digitala marknadsplatserna tas till vara för såväl tillväxt som integration och att rut-avdraget även uppskattas för sina positiva effekter inom dessa områden. 

Ulf Lindberg

Näringspolitisk chef Almega

Jens Nilsson

Vd Offerta.se

Fotnot: Undersökningen är gjord av Offerta.se och består av en webbenkät som har skickats till 19 107 personer som efterfrågat städtjänster på Offerta.se de senaste 24 månaderna. 1 633 personer har svarat.

Fotnot 2: Företaget Offerta.se ägs av Metro International.

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro