ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Anhöriga får ansvar för vården

Anders Göransson · 28 Nov 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

160 000 svenskar får sköta sina sjuka släktingar när hemtjänsten drar ner

klar

Artikellänk är kopierad

– Utan Gullan skulle jag bli ett paket, säger Gunnar.
– Utan Gullan skulle jag bli ett paket, säger Gunnar.

Befolkningen lever längre, men hemtjänsten skärs ner. Den ekvationen vore omöjlig om det inte fanns anhöriga – bortåt 160 000 – som tar hand om sina sjuka eller funktionshindrade nära och kära i hemmet. Den som vill ha en bra ålderdom bör alltså se till att ha anhöriga som vill hjälpa till. För samhället håller med små, smygande steg på att lämna ifrån sig ansvaret.– Sedan början av 90-talet har det skett väldiga nedskärningar av äldreomsorgen och sjukvården. Då har man successivt sakta vältrat över detta på anhöriga utan att det egentligen har fattats något beslut om det, säger Kristina Larsson, forskare vid Stockholms läns äldrecentrum.Kristina Larsson har i rapporten ”Äldres levnadsförhållanden” (SCB och Umeå universitet) dokumenterat utvecklingen mellan 1988 och 2003 och konstaterar en kraftig minskning av den offentliga hjälpen till de gamla. Bland människor över 80 år gick andelen som fick hemtjänst ner från 37 procent till 21 procent.En bidragande orsak är att svenskarna håller sig friska och pigga längre upp i åldrarna och faktiskt behöver mindre hjälp, men det är inte hela förklaringen. Kommunerna har helt enkelt blivit snålare i sina bedömningar.– Framför allt har det blivit mycket svårare för äldre makar att få hjälp. Man förväntar sig att även väldigt gamla kvinnor och män ska kunna ta hand om sin make eller maka.Hemtjänsten är skyldig att hjälpa personer som bor i eget hem ”om det finns ett behov och detta inte kan tillgodoses av den enskilde, eller på annat sätt”.Just begreppet ”på annat sätt” har successivt omtolkats av kommunerna.– Socialstyrelsen har till exempel konstaterat att en fjärdedel av alla kommuner frågar om det bor barn i närheten när de bedömer om hjälp ska ges. Det finns absolut inget stöd i lagen för det, säger Kristina Larsson.Att anhörigas insatser har ökat de senaste åren märks bland annat tydligt på utvecklingen för kvinnor över 80 som lever ensamma. Sannolikheten för att de har hjälp av någon av sina anhöriga, främst sina barn, har på 15 år ökat med 86 procent.

klar

Artikellänk är kopierad

Anders Göransson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro