ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Antalet utsatta områden minskar i Sverige

Anton Gustafsson · 3 Jun 2019
Uppdaterad 3 Jun 2019
Smedby i Upplands Väsby och Hageby i Norrköping är de två områden som har försvunnit från polisens lista över utsatta områden.

Smedby i Upplands Väsby och Hageby i Norrköping är de två områden som har försvunnit från polisens lista över utsatta områden. Foto: TT


Under måndagen presenterade polisen sin lista över utsatta områden i Sverige. Årets lista visar att det totala antalet utsatta områden minskar. Två områden har försvunnit från listan och ett har tillkommit.

klar

Artikellänk är kopierad

Smedby i Upplands Väsby och Hageby i Norrköping har genomgått så stora positiva förändringar att de tas bort från listan över utsatta områden. Storvreten i Tumba, Botkyrkas kommun tillkommer på listan. Totalt finns det 60 utsatta och särskilt utsatta områden i Sverige.

Ett område är kvar på listan men får en ny benämning. Det är Gårdsten i Göteborg som inte längre är ett särskilt utsatt område, det beskrivs nu som ”bara” ett utsatt område.

Listan är del av en rapport som heter ”Kriminell påverkan i lokalsamhället”. Syftet med rapporten är att ge kommunerna en lägesbild och hjälpa polisen hur man ska fördela sina resurser. Den ska även ”skapa en grund för hur de myndighetsgemensamma insatserna ska se ut”.

Polisen menar att man ser positiva trender i många utsatta områden.

– Vi ser att relationerna mellan olika aktörer har stärks i flera av områdena, vi ser en lugnare miljö, mindre social oro och färre attacker mot poliser och annan blåljuspersonal, sa Mats Löfving, chef på Nationella operativa avdelningen, till Dagens Nyheter.

pil
Det här är ett utsatt område:

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier:

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

• offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man

• narkotikahandel som bedrivs öppet

• ett utåtagerande missnöje mot samhället

Ett riskområde är ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Källa: Källa: Polisen

klar

Artikellänk är kopierad

Anton Gustafsson
Anton Gustafsson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro