ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Barn ska inte bo med sina vuxna makar – svensk lag ska gälla alla

metro · 29 Jun 2016
Uppdaterad 29 Jun 2016

Foto: Privat


JO har nu kommit fram till att det inte är fel att låta unga flickor bo med sina vuxna makar”. Nu behöver lagen ändras och Sverige måste sluta erkänna utländska barnäktenskap. Svensk lag ska gälla alla, skriver Louise Meijer (MUF).

klar

Artikellänk är kopierad

I Sverige är det olagligt att gifta sig om man är under 18 år. Samtidigt erkänner vi utländska barnäktenskap om det är giltigt i det land det ingicks. Anledningen är att vi tar hänsyn till att familjevärderingarna ser annorlunda ut i andra delar av världen och att en oplanerad flytt till Sverige inte ska rubba ett etablerat äktenskap.

►LÄS MER: Hon giftes bort mot sin vilja: "Vi får inte vara fega i Sverige"

Det finns däremot vissa undantag för erkännande, till exempel om den ena är under 15 år eller om någon av dem var svensk medborgare eller bodde i Sverige vid tiden då äktenskapet ingicks. För asylsökande, som i regel inte har någon anknytning till Sverige, blir undantagen inte tillämpliga. I stället erkänns barnäktenskap och minderåriga flickor tillåts i många fall bo tillsammans med sin make på asylboendena i kommunerna.

Över hela världen arbetar organisationer med att förbjuda barnäktenskap. Barnäktenskap är inte tillåtet i Sverige eftersom det kränker barns mänskliga rättigheter. Över 700 miljoner flickor världen över beräknas ha ingått barnäktenskap. Vanligast är det i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men det är också vanligt förekommande i Mellanöstern och Nordafrika. Barnäktenskapen präglas ofta av våld, hälsoproblem och att unga flickors rätt att gå i skolan fråntas dem.

Svensk lag måste gälla alla och i Sverige är barnäktenskap förbjudet. Att då erkänna sådana äktenskap från utlandet är inte rimligt. Lagen behöver ses över och skärpas. Sverige ska inte erkänna barnäktenskap. Att ta hänsyn till andra kulturer i en kompromisslös fråga som barnäktenskap är inte värdigt ett modernt och jämställt land som Sverige.

Migrationsverket har identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner som i de flesta fall placerats med sina vuxna ”makar”. Förra året lät Malmö stad ett sextiotal flickor bo tillsammans med de män som de gift sig med i hemlandet. Malmö stad JO-anmäldes men JO har nu kommit fram till att Malmö stad inte gjort något fel. Utgångspunkten för socialnämnden är nämligen att utgå från barnets egen önskan om var det vill bo. Först när det finns en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling eller för socialt nedbrytande beteende kan socialtjänsten använda tvång.

►LÄS MER: Så arbetar riksdagspartierna för att förhindra barnäktenskap

Det nuvarande regelverket är fel. Utgångspunkten måste vara att barn alltid ska placeras på de särskilda boendena som finns till för att skydda barn. Utrymmet att frångå en sådan princip borde vara litet.

Åldersgränser är alltid förknippade med svåra avvägningar men det enklaste sättet att förhindra att unga kvinnor blir utnyttjade är en 18-årsgräns för giftermål. Det gäller svenska tjejer och det borde gälla alla tjejer runt om i världen. Sverige behöver dra sitt strå till stacken och visa att barnäktenskap aldrig accepteras. Oavsett kultur eller bakgrund. Så står vi upp för svenska värderingar om jämställdhet.

Louise Meijer

Första vice förbundsordförande MUF, Twitter: @meijerlouise

klar

Artikellänk är kopierad

metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro