ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Bengt Ivarsson, Advokatsamfundet: Det är advokatens jobb att ifrågasätta

Metro · 18 Mar 2015
Uppdaterad 18 Mar 2015

Foto: Micke Lundström


klar

Artikellänk är kopierad

REPLIK: Emma Blomdahl och Julia Östfeldt gör gällande att våldtäktsutsatta under rättsprocessen utsätts för fruktansvärda kränkningar utan stöd från samhället (Metro 16/3). Den beskrivningen är inte korrekt. Även i övrigt innehåller artikeln felaktigheter.

För att den som anmält en våldtäkt ska få ett bra stöd är det viktigt att målsägandebiträde förordnas omgående. Där är vi överens. Enligt min uppfattning sker det oftast. Påståendet i debattartikeln att det kan ta veckor eller månader torde, måhända med några enstaka undantag, inte vara korrekt. Med hänsyn till att det finns ett utredningsintresse av att så fort som möjligt få uppgifter som gör att en misstänkt så snart som möjligt kan gripas är det ofrånkomligt att målsägandebiträde inte finns på plats vid det inledande anmälningsförhöret.

Lika viktigt är det att försvarare förordnas för den misstänkte så fort som möjligt. Helst redan vid det inledande delgivningsförhöret. Någon obalans till förmån för den misstänkte och till nackdel för målsäganden föreligger inte.

Våldtäktsbrottet är till sin natur sådant att det innebär att både målsägande och misstänkt måste berätta om intima och integritetskränkande omständigheter. Jag har full förståelse för att detta känns svårt för många människor, men det är en nödvändighet för att åklagare ska kunna ta ställning till om åtal ska väckas och för att domstolen ska kunna ställning till om brott är styrkt.

Försvararens uppdrag under rättsprocessen är att företräda sin klient på bästa sätt. Om klienten nekar till brott ska försvararen ifrågasätta de påståenden om klientens skuld som framförs. Att en rättsläkare uppgivit att skador har en trolig uppkomst innebär inte att det utesluter alternativa förklaringar. I en rättsstat är det en nödvändighet att uppgifter som lämnas av förhörspersoner måste kunna ifrågasättas. Det innebär självklart ingen anledning att behandla förhörspersoner illa. Åklagare, försvarare och målsägandebiträden har här ett ansvar som de enligt min uppfattning sköter på ett bra sätt. För det fall någon skulle bete sig illa och ställa ovidkommande frågor eller formulera sig nedsättande har rättens ordförande det slutliga ansvaret för ordningen i rättssalen.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att både målsägande och frihetsberövad misstänkt får tillgång till juridiskt biträde så fort det är möjligt. Det är också viktigt att sprida kunskap om de olika aktörernas roller i en rättegång, inte minst vad gäller försvarens uppdrag att på bästa sätt företräda sin klient. Att på ett felaktigt sätt svartmåla det arbete som olika aktörer gör i domstolen gagnar ingen. Däremot har vi alla ett ansvar att försöka göra det som redan fungerar bra ännu bättre.

Bengt Ivarsson

Advokat, ordförande i Sveriges advokatsamfund

LÄS MER
Föreningen Tillsammans: Våldtäktsutsatta hånas och kränks i svenska rättsalar
klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro