ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Beslutet om nya Slussen kan rivas upp

Peter Lindholm · 28 Mar 2013
Uppdaterad 28 Mar 2013
Beslutet om nya Slussen kan rivas upp

Beslutet om nya Slussen kan rivas upp Foto: Scanpix


Evighetsprojektet nya Slussen rullar vidare. Mark- och miljööverdomstolen gav i dag Stockholms stad prövningstillstånd till de stoppade ombyggnadsplanerna. Det innebär att detaljplanen får en ny rättslig prövning.

klar

Artikellänk är kopierad

Evighetsprojektet nya Slussen rullar vidare. Mark- och miljööverdomstolen gav i dag Stockholms stad prövningstillstånd till den stoppade ombyggnaden. Det innebär att detaljplanen får en ny rättslig prövning. ”Jaaa!!! Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i Slussenmålet!”, jublade stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M) på Twitter.

Stockholmsalliansen kunde andas ut efter chocken då Mark- och miljödomstolen överraskande underkände kommunfullmäktiges detaljplan i december.

Kommanditbolaget T-Bodarne/ Atrium Ljungberg, fastighetsägaren till det stora Glashuset vid Slussen, fick då rätt i sin överklagan om att deras utsikt skulle bli förstörd av nya hus i planen. Det skulle innebära a fastighetens värde skulle minskas med 450 miljoner kronor.

Mark- och miljödomstolen ansåg också att Glashuset hade ett betydande kulturhistoriskt värde och dess konstruktion bygger på att huset har en fri sikt mot vattnet.

Men efter en uppgörelse med Stockholms stad, som innebär att fastighetsbolaget får ta över byggrättigheterna till de aktuella husen, så har det inte längre någon invändning mot att Nya Slussen förverkligas.

Det är med anledning av detta som Mark- och miljööverdomstolen nu beviljar detaljplanen en ny rättslig prövning.

”Stockholms kommun har kommit in med kompletterande material i målet. Med hänsyn till detta och till att målet är synnerligen omfattande finner Mark- och miljööverdomstolen att det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att meddela prövningstillstånd”, skriver domstolen i sitt beslut.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade samtidigt en mängd överklaganden från privatpersoner och föreningar som vill stoppa Nya Slussen. Eftersom Mark- och miljödomstolen genom sin dom upphävt Stockholms stad plan så anses inte beslutet ha gått emot dem.

Ärendet rullar nu vidare, men kan man kan inte räkna med att nya Slussen får ett klartecken förrän i höst.

– Det är inte sannolikt att det avgörs före sommaren. En normal skriftväxlingstid tar i genomsnitt sex månader, säger hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist.

Det skulle innebära att ombyggnaden kan dra igång efter årsskiftet. – Allt går enligt tidsplan. Det går till och med snabbare än vad vi räknat med, säger Slussen-projektets pressansvariga Emma Sahlman. Utöver en ny prövning väntar också en rättsprocess om hela Mälarens vattenreglering. Utan en laglig detaljplan kan inte nya Slussen få någon vattendom, vattenmiljötillstånd.

klar

Artikellänk är kopierad

Peter Lindholm
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro