ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Byggbranschen missar viktiga miljöfrågor

Nicklas Köhler · 20 Jun 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Ann-Charlotte Stenberg.
Ann-Charlotte Stenberg.Foto: Jan-Olof Yxell

Bygg- och fastighetsbolag skaffar sig profilfrågor istället för att ha ett brett perspektiv på sitt miljöarbete. Det innebär att viktiga miljöfrågor riskerar att glömmas bort, enligt en ny doktorsavhandling från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Kemikalieanvändningen var hjärtefrågan för ett av de fastighetsbolag som studerats i avhandlingen. Ett annat bolag inriktade sig på avfallshantering. Ett tredje fokuserade på utemiljön och inomhusklimatet. Profilfrågan blev sedan liktydig med miljöarbete för de anställda. Andra viktiga miljöaspekter fick mindre uppmärksamhet eller glömdes bort. – Det är lättare att få gehör för en profilfråga inom organisationen. Det blir ofta konkreta frågor som är lätta att ta till sig, säger Ann-Charlotte Stenberg, som fick sin doktorstitel i april.

PÅVERKAS AV MASSMEDIA Enligt hennes avhandling sitter de miljöansvariga på bygg- och fastighetsbolag sällan med i företagsledningen. Och de har ofta väldigt lite mandat för att fatta viktiga beslut i miljöfrågor, trots att de är de enda som har expertkunskap om miljö inom företagen. Istället låter ledningen sig ofta påverkas av vad som står i massmedia, visar tidigare studier. Under arbetet med avhandlingen gick hon igenom 1324 artiklar om grönt byggande i byggfackpress. Genomgången visar att få artiklar förmedlar någon konkret miljökunskap. Artiklarna är svepande skrivna och ger en begränsad bild av grönt byggande. Ofta handlar de om någon teknisk lösning utan tydlig koppling till det miljöproblem den ska lösa. – Det vore klokt att lyfta in de miljöansvariga i ledningsgrupperna. Det skulle minska risken för att medias onyanserade bild påverkar beslutsfattandet, säger Ann-Charlotte Stenberg.

PÅVERKAR MEST Exempelvis betraktar fastighetsbolag inte byggnaders energiförbrukning som en miljöfråga. Detta trots att en fastighets energiförbrukning är det som påverkar miljön mest. – Utan en levande diskussion kring energifrågan riskerar utvecklingen inom området att stagnera. Dessutom kan de anställda uppfatta frågan som mindre viktig än andra miljöfrågor, säger Ann-Charlotte Stenberg.

klar

Artikellänk är kopierad

Nicklas Köhler
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro