ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

(c): Fri lokalhyra för barn- och ungdomsaktiviteter

Jan Sjöberg · 8 Sep 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011
Anneli Åström, Centerpartiet i Lidingö.

Anneli Åström, Centerpartiet i Lidingö.


klar

Artikellänk är kopierad

Metro på Lidingö har bett öns politiska partier svara på tre frågor. En representant från respektive parti svarar också på några personliga frågor. I dag är det dags för Centerpartiet. •• Vilken lokal kultur- och fritidsfråga anser ni är den viktigaste under den kommande mandatperioden?Svar: Vi vill att lokalhyran för föreningar med barn- och ungdomsaktiviteter skall vara fri. Det är viktigt att ge stöd åt ungdomarnas kultur- och idrottsintressen. •• Kan ni tänka er att i något läge rösta för en nedläggning av Lidingöbanan?Svar:Vi kan inte tänka oss att rösta för en nedläggning av Lidingöbanan. Den är  miljövänlig och ger inget slitage på våra vägar. Den är snabb, inga långa uppehåll vid  hållplatsen för biljettkontroll. Den har ett stort upptagningsområde med trafikanter från  tättbefolkade bostadsområden. Ytterligare trafikanter kommer till när AGA-området bebyggs.  Lidingöbanan kommer att behövas i kollektivtrafiken !<br><br> •• Hur många invånare vill ni att Lidingö ska ha om tio år?Svar: Cirka 42.000 plus de nya som flyttar in i AGA-området. Fyra frågor till Anneli Åström som står på centerpartiets tredje plats till kommunfullmäktige. •• Hur länge har du varit politiskt aktiv och vad väckte ditt politiska engagemang? - Jag har varit politiskt aktiv sedan förra valet för 4 år sedan. Det var skol- och  ungdomsfrågorna som väckte mitt intresse. Jag var bl.a. med och demonstrerade för 0-taxa för  alla föreningars lokalhyror, som berör barn- och ungdomsaktiviteter. •• Hur länge har du bott på Lidingö? - Jag har bott på Lidingö sedan 1994. •• Vad anser du om det politiska intresset på ön? Jag tycker att det politiska intresset är ganska stort, det finns i alla fall ett stort engagemang i  lokala frågor. •• Vilka frågor vill du driva i fullmäktige? - Frågor som rör de ungas och de äldres situation här på ön. När det t.ex. gäller fria måltider på  gymnasieskolorna finns det en stor samsyn om detta bland alla partier (utom ett). Ändå kan vi inte driva igenom det beslutet. Det tycker jag är anmärkningsvärt, men vi ger oss  inte förrän det är genomfört.<br> Det ska också bli intressant att se hur valfriheten inom hemtjänsten utvecklas, om man även  släpper in små och medelstora företag, så att vi får en mångfald av utförare. Hemtjänsten som service behöver vara mer flexibel och individuellt anpassad än vad den är i dag.

klar

Artikellänk är kopierad

Jan Sjöberg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro