ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Den svenska högskolan måste bli mer jämställd

Metro · 30 Dec 2015
Uppdaterad 30 Dec 2015

Foto: TT


75 procent av professorerna i Sverige är män. Ökningen av andelen kvinnliga professorer har dessutom saktat in. Det är inte acceptabelt, därför ger regeringen nu universitet och högskolor i uppdrag att öka takten i jämställdhetsarbetet, skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

klar

Artikellänk är kopierad

Vid högskolan i Sverige studerar omkring 400 000 studenter på heltid eller deltid. Tiden som student är också för många en viktig del av livet där grunden läggs för personlig utveckling och för framtida livsval. Högskolan är dessutom den största statliga verksamheten i Sverige sett till antalet anställda. 

Tyvärr är denna viktiga verksamhet långt ifrån jämställd. Många politiska reformer har genom åren genomförts på jämställdhetsområdet, men vi ser att vissa problematiska mönster kvarstår. Könsbundna föreställningar påverkar fortfarande studievalen och kvinnor och män ges olika förutsättningar att klara sina studier. Samma sak gäller forskarkarriären. Trots att vi är världsledande när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden så är endast 25 procent av professorerna kvinnor. 

► LÄS MER: "Alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet"

Ökningen av andelen kvinnor som är professorer har dessutom saktat in de senaste åren. Om vi fortsätter i samma takt som i dag riskerar vi få vänta mer än tre decennier innan lika många kvinnor som män kan titulera sig professorer. En sådan långdragen väntan har varken kvinnliga hårt arbetande forskare eller vårt samhälle råd med.

Vi måste komma till rätta med denna ojämställdhet för att ta tillvara kompetens på bästa sätt, och för att alla individer ska kunna följa den väg som är rätt för just dem. I den svenska högskolan ska kvinnor och män kunna verka på lika villkor och med samma möjligheter till akademisk karriär. Att alla kvinnor och män känner att de kan göra fria val utan att mötas av strukturella hinder eller hindrande attityder är oerhört viktigt. Men det är också en fråga om att ta till vara på all kompetens.

Arbetet med att uppnå jämn könsfördelning är komplext och insatser krävs på flera nivåer inom högskolan. Men om Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation krävs en jämställd akademi. Vi har alla att vinna på en ökad jämställdhet, och vi har alla ett ansvar att arbeta för det.

Det är av stor vikt att alla delar av universitet och högskolors verksamhet omfattas av ett aktivt jämställdhetsarbete. Därför uppdrar regeringen nu universitet och högskolor via regleringsbreven att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. 

► LÄS MER: Nytt ansökningsrekord till högskolan

För att stödja dem i detta arbete avsätter regeringen fem miljoner kronor årligen i fyra år. Dessa pengar ges till Göteborgs universitet där Nationella sekretariatet för genusforskning finns, för att fungera som stöd för universitet och högskolor i deras jämställdhetsarbete.

Sverige har en feministisk regering. Det betyder att jämställdhet står högt på agendan. Och det betyder också att vi har en plikt att verka för reell förändring. Nu påbörjas arbetet för att kompetens ska vara styrande för högskolan och alla talanger ska tas tillvara. Bara så kan högskolan spegla samhället och Sverige ta täten som kunskaps- och forskningsnation.

Helene Hellmark Knutsson (S)

Minister för högre utbildning och forskning

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro