ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Det är inte lärarnas fel – det är systemets

Metro · 19 Apr 2016
Uppdaterad 19 Apr 2016

Foto: TT


klar

Artikellänk är kopierad

Jag har från flera håll den senaste tiden fått höra om det som hände på en skola i Sollentuna, där tre elever fick tre olika omdömen när de lämnade in samma uppsats. Detta är naturligtvis djupt problematiskt. Som ansvarigt statsråd vill jag se förändring. Lärare runt om i Sverige måste få de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete på ett likvärdigt, jämlikt och rättssäkert sätt. Det handlar om allt från tid till undervisning, genom lägre administrativ börda, till instrument i form av ett begripligt och hanterligt betygssystem med tydliga kriterier. I dag är det tyvärr inte på det viset.

►LÄS MER: De fick olika betyg på identisk skoluppgift: "Systemet funkar inte"

I Sverige ska vi ha en jämlik utbildning i världsklass. Med jämlik menar jag att alla elever ska mötas efter sin förmåga. Elever med tuffare förutsättningar ska få den hjälp de behöver och de som har det lite lättare ska få springa före. Vad gäller betygen så ska de sättas efter elevens faktiska prestation, inte något annat. Ett rättvist betyg är var elevs rättighet och möjlighet till att komma in på den utbildning denne vill oavsett vem eleven är.

Ett urholkat betygssystem där höga betyg används som en konkurrensvara i en marknadifierad skola gör att elever inte har de kunskaper de förväntas ha när de söker in till högre utbildning. Detta blir speciellt uppenbart i internationella sammanhang.

Betygssystemet och bedömningskriterierna ska vara ett stöd för lärarna i deras arbete. I dag upplevs systemet dock ofta som otydligt och svårtolkat. Regeringen har gett Statens skolverk i uppdrag att utvärdera den nya betygsskalan och de nya kunskapskraven som började tillämpas hösten 2011 inom grund- och gymnasieskolan.

Skolverket ska även vid behov komma med förslag på hur betygsskalan kan behöva förändras. Uppdraget redovisas i maj 2016. I den provutredning som snart går ut på remiss finns förslag på ökade inslag av extern bedömning, avidentifiering och digitalisering, dessa tre delar är viktiga för att komma till rätta med problemen.

LÄS MER: Fusket på högskoleprovet: De betalar 10 000 – för att få svaren i hörsnäcka

I sammanhanget vill jag starkt betona att det inte är lärarnas kompetens som brister utan systemet. Lärare måste ges de verktyg de behöver för att kunna ge rättssäkra och likvärdiga betyg. Regeringen ser nu över möjligheten att göra de nationella proven externt rättade, avidentifierade och digitaliserade. Det är så vi skapar en jämlik skola i världsklass och bygger vidare på den svenska modellen.

Aida Hadzialic

Gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro