ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Det är ohållbart att nästan alla som söker asyl i Sverige är män

Metro · 17 Feb 2016
Uppdaterad 18 Feb 2016

Foto: Montage/TT/Pressbild


70 procent av de asylsökande vuxna och 90 procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige i fjol var pojkar och män. Nu måste regeringen göra allt för att underlätta för flickor och kvinnor att ta sig till Sverige. De som flyr eller invandrar till Sverige ska också få kunskap om jämställdhet och kvinnors rättigheter, skriver Sveriges kvinnolobby.

klar

Artikellänk är kopierad

Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket arbete för att regeringen ska uppfylla sina åtaganden. Inför FN:s förhör av Sverige i dag har kvinnorörelsen tagit fram en skuggrapport där vi presenterar våra krav på åtgärder för kvinnors rättigheter.

Ett av de mest akuta områdena är att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter i asyl- och migrationspolitiken. Under 2015 var 70 procent av de asylsökande vuxna och 90 procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige män och pojkar.

► LÄS MER: Det här fartyget ska bli Sveriges nya asylboende

För att rätta till det ojämställda mottagandet måste regeringen göra allt för att underlätta för fler kvinnor och flickor att ta sig till Sverige. Att anhöriginvandringen begränsats drabbar framförallt kvinnor och den bör därför öppnas upp. Regeringen måste också utöka antalet kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet.

Väl på plats i Sverige ska kvinnor och flickor få en egen asylbedömning, permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap som inte är knutna till en partner. För att detta ska gälla för kvinnor som kommer till Sverige på anknytning till en svensk medborgare måste även tvåårsregeln i utlänningslagen tas bort (en regel som säger att om den som fått uppehållstillstånd genom att gifta sig med en svensk medborgare förlorar detta uppehållstillstånd om paret skiljer sig inom två år, reds anm).

Alla som flyr eller invandrar till Sverige ska få kunskap om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi uppmanar regeringen att använda utbildningsväsende, SFI-undervisning och andra befintliga system för att säkerställa detta.

Ett annat område som lyfts fram i rapporten är de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män. Lönegapet i Sverige har legat runt 13-15 procent i över 30 års tid. 30 procent av alla kvinnor jobbar deltid och kvinnor tar ut 75 procent av föräldraledigheten. Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad och villkoren i kvinnodominerande yrken så som vård och omsorg är dåliga.

Vissa grupper av kvinnor står dessutom helt utanför arbetsmarknaden eller har inkomster de inte kan leva på. I Sverige finns över 150 000 kvinnliga fattigpensionärer. Bara 54 procent av utrikes födda kvinnor och 57 procent av kvinnor med funktionshinder har sysselsättning.

► LÄS MER: Kommunen vill bara ta emot ensamkommande flickor

Det är dags att ta steg framåt mot en helt individualiserad föräldraförsäkring, att göra verklighet av löftet om rätt till heltid och att på allvar förbättra arbetsvillkoren i kvinnodominerade sektorer. Äldre kvinnors ekonomi måste förbättras genom förstärkt garantipension, höjt bostadstillägg för pensionärer och mer resurser till äldreomsorgen.

För att regeringen ska kunna leva upp till sina åtaganden i Kvinnokonventionen behöver den institutionella ordningen för jämställdhet stärkas. Jämställdhet har en svagare ställning än andra politikområden och ingen operativ myndighet. Efter att JämO avvecklades 2009 har det förändringsinriktade, strukturella arbetet fått stå tillbaka till förmån för enskilda diskrimineringsärenden. Vi kräver att en jämställdhetsmyndighet inrättas med uppgift att stötta, samordna och följa upp jämställdhetspolitiken.

Den feministiska regeringen har möjlighet att se till att Sverige tar ytterligare steg mot jämställdhet. Men då måste de akuta brister som finns på bland annat asyl- och migrationsområdet rättas till. Det är inte värdigt en feministisk regering att bedriva en politik som missgynnar kvinnor och flickor i Sverige och i världen.

Clara Berglund

Generalsekreterare, Sveriges kvinnolobby

Johanna Dahlin

Projektledare, Sveriges kvinnolobby

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro