ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Det här har partierna fått igenom i uppgörelsen

Fredrik Samuelson · 14 Jan 2019
Uppdaterad 15 Jan 2019
I överenskommelsen vill Socialdemokraterna bilda regering med Miljöpartiet och att Centerpartiet och Liberalerna ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

I överenskommelsen vill Socialdemokraterna bilda regering med Miljöpartiet och att Centerpartiet och Liberalerna ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Foto: Jåma Naina Helen/Aftonbladet/TT


Centerpartiet och Liberalerna vill släppa fram Stefan Löfven som statsminister i en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet får inte något inflytande, enligt förslaget. Här är några saker som Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna fått igenom.

klar

Artikellänk är kopierad

Centerpartiet

● Arbetsförmedlingen ska få konkurrera med privata alternativ.

● Lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska lägga förslag som – särskilt för mindre företag – bland annat innebär lägre kostnader vid uppsägningar.

● En fri hyressättning vid nyproduktion införs. Samtidigt ska förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras. Enligt överenskommelsen ska lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen.

● Landsbygden ska få bättre infrastruktur, fler servicekontor och ett förändrat strandskydd. Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm och möjligheter till distansutbildning ska utökas.

● Skogsägares äganderätt ska stärkas med ökade ekonomisk kompensation när staten inskränker möjligheterna att använda skogen.

● En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras.

● Rätten till familjeåterförening utökas till att gälla alternativt skyddsbehövande, inte enbart flyktingar.

● Etableringsjobb ska införas med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Sänkt arbetsgivaravgift, ett breddat rut-avdrag och sänkta skatter på arbete.

● A-kassan reformeras, vilket innebär nedtrappad ersättning för de arbetslösa i enlighet med danska flexicurity-modellen.

● Krav på kollektivavtal för nystartsjobb tas bort.

● Ett av Centerpartiets krav var också att Vänsterpartiet ska hållas utanför politiskt inflytande under mandatperioden.

Liberalerna

● Mobilförbud i skolan, betyg från årskurs fyra i de skolor som vill, kunskapskrav i läroplanen samt stopp för nya religiösa friskolor och och bättre kontroll av befintliga religiösa friskolor. Dessutom ska regeringen utreda möjligheten att införa tioårig grundskola och förutsättningarna för en förstatligad skola ska utredas.

● Fri hyressättning.

● Hårdare straff för hedersbrott samt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap för att få medborgarskap.

● Mer pengar till LSS.

● Utöver det stödjer uppgörelsen Liberalernas krav på att slopa värnskatten, den extra statliga inkomstskatt på fem procentenheter för de som har en inkomst över 662 300 kronor.

● Den så kallade flyttskatten – räntebeläggningen på uppskovsbeloppet – slopas , som innebär att man nu kan skjuta upp att betala reavinstskatten utan att behöva betala ränta på beloppet.

● Regeringen ska inte ska driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.

LÄS MER
Lista: De kan bli ministrar i en S-MP-regering

Miljöpartiet

● En grön skatteväxling införs på totalt 15 miljarder kronor i form av höjda miljöskatter samtidigt som skatten sänks på arbete och företagande. Bland annat innebär det skatt på plastpåsar, farliga kemikalier, förbud mot prospektering och att flygskatten blir kvar.

● Satsningar på solceller, ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och storkök samt minskad antibiotika i djurhållningen.

● Höghastighetstågen ska byggas, järnvägen ska byggas ut och ett mer miljövänligt reseavdrag ska införas: avståndsbaserat och oberoende av färdmedel. Det ska också bli enklare att boka utlandsresa med tåg till flera europeiska städer, då Trafikverket ska upphandla nattåg.

● Satsningar för att motverka psykisk ohälsa hos unga, satsningar på LSS och på jämställdhet, som att behålla Jämställdhetsmyndigheten.

● Alternativt skyddsbehövande – exempelvis personer som riskerar tortyr, dödsstraff eller förnedrande behandling – ska få samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

● Partiet fick också igenom en principiell inställning att inte exportera vapen till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten.

Socialdemokraterna

● Socialdemokraterna är den strategiska vinnaren. Stefan Löfven får bli statsminister, säkrar en regering med MP och splittrar Alliansen och blockpolitiken.

● En familjevecka ska införas. Arbetande föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som arbetar kommer att få tre fler ledighetsdagar var, inom ramen för föräldraförsäkringen, som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av exempelvis lov. Fullt utbyggd kommer reformen omfatta fem dagar. Den som är ensam vårdnadshavare får sex dagar.

● Pensionärernas villkor ska förbättras, bland annat genom att skillnaden i inkomstskatt mellan löntagare och pensionärer ska tas bort 2020 och och pensionen höjs för vanliga löntagare 2021.

● Förbud mot mobiltelefoner i klassrummen.

● Investeringsstödet för fler hyresrätter i hela landet blir kvar.

● Skatten ska höjas inom finanssektorn.

● Statsbidragen ska höjas till kommuner och regioner.

● Totalstopp av nya religiösa friskolor samt tuffare kontroller av de befintliga skolorna.

Det så kallade kunskapslyftet – med fler platser på högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning – byggs ut för att öka möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig genom förändrade regler i studiemedelssystemet.

klar

Artikellänk är kopierad

Fredrik Samuelson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro