ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Det ska bli lättare att komma in i kommunens lokaler

Mats Bengtsson · 14 Jul 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Haninge kommun anställer en tillgänglighetsrådgivare för att göra en tillgänglighetsinventering i alla kommunala lokaler.Syftet är bland annat att offentliga lokaler, butiker och övergångsställen anpassas så att de passar personer med funktionshinder.DÅLIG KUNSKAPKommunen har sedan fyra år tillbaka ett handikappolitiskt program som bygger på FN:s 22 standardregler om delaktighet och jämlikhet. I programmet redovisas ett antal åtgärder som behöver genomföras samt en tidsplan för detta. Man har nu följt upp programmet  och kommunstyrelsen har på det kommunala handikapprådets förslag tagit beslut om ett antal åtgärder.- Uppföljningen visar att kunskapen om programmet har varit dålig på en del håll, medan andra gjort många förbättringar helt i enlighet med programmets intentioner. En av de mest centrala och efterlängtade åtgärderna är att få en bättre kontinuitet och uthållighet i arbetet, säger kommunlarådet Tommy Lundin (fp) i en kommentar.FÖRBÄTTRAD STÄDNINGStädningen av kommunens sport- och gymnastikhallar kommer att ses över för att underlätta för allergiker och att snöröjningen bör ses över för att ytterligare anpassas till de funktionshindrades behov.Vad kommunens satsning på ökad till gänglighet totalt kommer att kosta är svårt att få något svar på eftersom det finns pengar till i samtliga nämnders och förvaltningars budgetar, till exempel trafiksäkerhetsinsatserna hos tekniska nämnden, bostadsanpassningsåtgärderna hos äldreomsorgsnämnden och verksamhetsstödet hos både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kostnaden för tillgänglighetsrådgivaren, som kommer att anställas nästa år, kommer dock att hamna hos komunstyrelsen.KONKRET PROGRAM- Jag antar Haninge varken är bäst eller sämst vad gäller tillgängligheten. Däremot tror jag inte att alla kommuner har ett så pass konkret handikappolitiskt program som vi har. Jag är inte heller säker på att alla kommuner via sitt handikappråd följer upp de politiska målen och programmens åtgärdspunkter, avslutar Lundin.

klar

Artikellänk är kopierad

Mats Bengtsson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro