ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Det vill partierna göra för flyktingarna

Aron Andersson · 9 Sep 2015
Uppdaterad 9 Sep 2015

Svenska folket ställer upp med initiativ för att hjälpa flyktingar och asylsökande. Men vad gör våra politiker? Metro har frågat riksdagspartierna hur de tänker hantera flyktingkatastrofen.

klar

Artikellänk är kopierad

Foto: Montage/Hugo Ewald

Så svarar partierna på Metros enkät.

VÄNSTERPARTIET:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Ta emot fler kvotflyktingar, ta bort det s k transportöransvaret, verka för att avskaffa Dublinförordningen, avskaffa visumtvång för länder i krig och konflikt. Fokusera på att rädda liv i insatser vid Medelhavet.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Det viktigaste är att föra en politik som skapar jobb och bostäder. Utöver det: Sfi från dag 1 samt utbildningsinsatser och bättre validering. Parallellt med detta vill vi motverka diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden.”

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Lagstifta om att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar; alla kommuner måste planera för ett flyktingmottagande.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Tvingande kvoter.”

►LÄS MER: Välkomna till Sverige!

SOCIALDEMOKRATERNA:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Vi ska inte ha en fästning Europa. Därför har Sverige, hittills ensamma, drivit på för att EU-kommissionen ska hitta fler lagliga vägar till EU. Vi har också ökat stödet till EU:s livräddningsoperationer.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Vi vill bland annat ge nyanlända bättre utbildning i svenska och se till att de snabbt kan matchas mot arbetsmarknaden. Regeringen har bjudit in parterna för att tillsammans skapa snabbspår till jobb i bristyrken för nyanlända.”

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Regeringen kommer snart att presentera ett etableringspaket och ändra lagen som ger kommuner rätt att säga nej till att ta emot flyktingar. Alla kommuner i Sverige måste dela på ansvaret, på samma sätt som vi vill att alla EU-länder ska.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

– Alla medlemsstater måste delta i en omfördelning av asylsökande. Jämnare fördelning skapar ett hållbart asylsystem i EU, och då kan fler länder göra mer. Antalet kvotflyktingar bör ökas till upp emot 100 000.

►LÄS MER: De blev vänner via förmedlingen: ”De som kommer hit ska integreras”

MILJÖPARTIET:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Fortsätta prioritera livräddande insatser på Medelhavet och göra allt vi kan för att skapa fler lagliga vägar in i EU för asylsökande, samt få alla länder att kraftigt öka sitt mottagande av kvotflyktingar.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Korta tiden från ankomst till arbete eller studier, se till att alla snabbt erbjuds en kommunplacering, förbättra SFI, skapa snabbspår till bristyrken och erbjuda rätt vård för de som behöver.”  

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Regeringen har föreslagit att alla kommuner ska ta emot nyanlända. Det är nödvändigt för att de inte ska fastna på anläggningsboenden utan snabbt få en kommunplacering och kunna påbörja sin etablering.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Vi vill skapa lagliga vägar in i EU för asylsökande, förmå alla länder att öka sitt mottagande av kvotflyktingar och säkerställa att EU:s gemensamma regelverk efterlevs.”

►LÄS MER: Fotbollslaget ger matchpengarna till människor på flykt

CENTERPARTIET:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Sveriges kustbevakning gör en viktig insats för att hitta och rädda människor på vattnet, vilket måste fortsätta. Men det viktigaste är att införa lagliga vägar för människor att fly så att färre behöver riskera livet.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Vi har en lång lista med förslag och vill bl.a. göra vägen till arbete snabbare genom bättre språkundervisning, mer lokalt ansvar för matchning och tidigare inventering och validering av kunskaper. Vi har även flera förslag för att förbättra bostadssituationen.”

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Centerpartiet vill inte ha tvingande lösningar, utan vill se ekonomiska incitament. Kommunernas kostnader ska ersättas mer från staten. Kommuner som inte tar sitt ansvar ska betala en avgift och de kommuner som tar fler ska få en bonus.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Dublinförordningen skapar en mycket ojämn och orättvis situation. Den måste därför ersättas med ett ramverk för ett solidariskt ansvar för alla EU-länder. Vi ska inte göra mindre men andra ska göra mer.”

►LÄS MER: Så mycket har svenska folket samlat in till flyktingarna

FOLKPARTIET:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Det handlar om att akut rädda liv. Det behövs gemensamma och effektiva sök- och räddningsinsatser på Medelhavet. Frontex behöver mandat och resurser för att kunna rädda liv. Länder måste bidra med båtar, helikoptrar och fartyg.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Först och främst handlar det om att akut ta emot dem som flyr. Människors väntan på besked om asylansökningar måste kortas. Man ska snabbt få möjlighet att komma i jobb och lära sig svenska språket.”

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”För att förtydliga alla kommuners ansvar bör en lagstadgad skyldighet för kommuner att ha beredskap för mottagande av nyanlända införas. Det handlar om att ha beredskap för bostäder, förskola m.m.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Behövs ett kvotsystem grundat på bl.a. befolkningsmängd och BNI, som fördelar asylsökande jämnare inom EU. Fler länder måste göra mer, även Sverige som bör ta emot ytterligare kvotflyktingar.”

►LÄS MER: Här välkomnas flyktingarna till Stockholm

MODERATERNA:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Vi bör nu öka antalet kvotflyktingar till Sverige. Men fler länder inom EU måste ta ansvar, det är inte hållbart i längden att endast Sverige och Tyskland tar ansvar.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Sverige ska erbjuda människor en fristad från våld och förföljelser. Den som söker skydd i Sverige ska få en rättssäker prövning om asyl och ett bra mottagande. Vi vill stärka arbetslinjen för den som kommer till Sverige.”

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Det bör övervägas att alla kommuner ska vara skyldiga att ha en beredskap att ta emot nyanlända. Beredskapen ska kombineras med bindande avtal för kommunerna och ökade ekonomiska incitament och sanktioner för att motivera kommuner till att dela på ansvaret.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Ekonomiska incitament bör användas. EU:s budget kan nyttjas till detta på ett mer effektivt sätt än vad som görs i dag. Detta bör även åtföljas av ekonomiska sanktioner för de länder som inte lever upp till sitt ansvar.”

KRISTDEMOKRATERNA:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Det är rimligt att i denna akuta situation ta emot fler kvotflyktingar. Kvotflyktingsystemet är idag en av få lagliga vägar in till Europa, vi vill också se ett system med nödvisum som ger möjlighet till en säker inresa i Europa när människor är i behov av skydd.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Fler konkreta åtgärder för jobb och bostäder. Migrationsverket bör kunna bygga och äga bostäder. Nyanlända ska kunna tjäna 100 000 kr per år, under fem år, utan att betala inkomstskatt för ett fler ska komma i arbete snabbare. Vi vill ge fler möjlighet att läsa SFI och på komvux.”

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Vi tror mer på att arbeta med kommunerna, inte mot dem genom ett slags tvångssystem. Staten behöver stärka upp möjligheterna för fler kommuner att ta emot. Vi vill också ta bort EBO, lagen om eget boende, för att få en jämnare spridning av asylsökande och nyanlända i Sverige.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”EU-länderna måste komma överens om ett gemensamt kvotsystem, där alla tar ansvar. Vi vill att Sverige inför tillfälliga uppehållstillstånd på tre år istället för permaneta så att vi ha samma regler som exempelvis Tyskland och de flesta andra EU-länder. Vi vill ha en gemensamt system kring nödvisum.”  

SVERIGEDEMOKRATERNA:

Vad ska Sverige göra för att avhjälpa den akuta situationen vid Medelhavet?

”Sverige bör ekonomiskt bistå länder som idag har ett stort mottagande av migranter. Vi har bland annat budgeterat för ökat stöd till Världsbankens fonder för att stötta länder med ett högt mottagande. Vi vill även stötta bekämpningen av flyktingsmuggling samt förbättra standarden i flyktingläger runt om i världen så att människor inte behöver vända sig till flyktingsmugglare.”

Vad vill ni göra för nyanlända flyktingar i Sverige?

”Den absolut bästa åtgärden idag är att minska flödet till Sverige kraftigt. Bara då kan människor som idag finns i Sverige få en chans att bli en del av vårt samhälle. Minskade volymer är den absolut mest effektiva åtgärden för förbättrad anpassning.”

Vad vill ni göra för att Sveriges kommuner ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Det är fel att tvinga kommuner att ta emot flyktingar, mottagandet måste ske på frivillig basis. Bara kommuner som själva anser sig klara ett mottagande kan erbjuda ett värdigt mottagande.”

Vad vill ni göra för att andra länder ska ta större ansvar i flyktingfrågan?

”Varje land vet bäst vilka möjligheter de själva har att ta emot flyktingar, men vi är positiva till samverkan mellan länder kring kvotflyktingar. I övrigt förordar vi hjälp i närområdet, framför ett dyrt mottagande långt ifrån länderna folk flyr ifrån. För att detta ska fungera behöver många länder hjälpas åt, och där ska Sverige vara ett föredöme.”

klar

Artikellänk är kopierad

Aron Andersson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro