ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Detta vill partierna i EU

Karolina Skoglund · 22 Maj 2014
Uppdaterad 23 Maj 2014
Här landar din röst i Europaparlamentet

Här landar din röst i Europaparlamentet Foto: TT


På söndag är det val till EU-parlamentet. Här har du en sammanställning av de svenska partiernas inställning i sex olika nyckelfrågor.

klar

Artikellänk är kopierad

FI = Feministiskt initiativ, V = Vänsterpartiet, S = Socialdemokraterna, MP = Miljöpartiet, C = Centerpartiet, FP = Folkpartiet, KD = Kristdemokraterna, M = Moderaterna, SD = Sverigedemokraterna, PP = Piratpartiet

Inställning till EU

FI Medlemskapet innebär politiska realiteter som feminister måste använda och förhålla sig pragmatiskt till.

V Arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU.

S Vill att utvidgningen av EU ska fortsätta.

MP Kritiska till hur EU är uppbyggt och fungerar. EU bestämmer för mycket.

C Har positiv syn på EU-samarbetet men vill ha mindre detaljstyrning.

FP Står upp för det europeiska samarbetet. Unionen måste dock bli mer öppen, effektiv och demokratisk.

KD Är varma EU-anhängare men anser att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå.

M Tycker att EU är bra men vill göra samarbetet mer effektivt.

SD Vill omförhandla EU-medlemskapet och ha ny folkomröstning. Sveriges folkvalda ska ha sista ordet.

PP Anser att demokratin i EU fungerar dåligt. Vill ha en helt ny överenskommelse mellan medlemsländerna om hur EU ska fungera.

Jämställdhet

FI Lyfta abortdebatten i katolska länder, kräva hbtq-rättigheter och kräva skydd av etniska minoriteter i Europa.

V Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras.

S Stödjer en kvoteringslagstiftning för fler kvinnor bolagsstyrelser.

MP Vill uppnå jämställd representation i bolagsstyrelser vid på toppositioner inom EU:s institutioner.

C Vill säkerställa att hela EU:s budget är verkligt jämställdhetsintegrerad.

FP Avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg, så att fler kvinnor kan yrkesarbeta.

M Vill skapa förutsättningar för fler kvinnor att delta på arbetsmarknaden.

KD EU ska motverka all form av diskriminering. Jämställdhetsfrågor i övrigt ska Sverige själv bestämma över.

SD Ingen uttalad jämställdhetspolitik.

PP Ska verka för att män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter i EU.

Klimat- och miljöpolitik

FI Satsningar på förnybar energi, ett samordnat tågnät. Avskaffa kärnkraften och användning av fossila bränslen.

V Minska EU:s utsläpp med 40 procent till 2020. Kraftiga investeringar i exempelvis förnybar energi.

S Investera i miljövänlig infrastruktur, förnybar energi och energisnål teknik.

MP Gör det dyrare att förstöra miljön. Knyt samman Europas större städer med snabbtåg. Flyget ska betala för sin klimat- och miljöpåverkan.

C Vill se nya mål i EU för utsläppsminskningar, energieffektivisering och förnybar energi till år 2030.

FP Till 2050 ska utsläppen inom EU minska med 80 procent. Ja till kärnkraft.

KD Vill att utsläppen ska minska med samman-taget 50 procent till år 2030.

M Minska utsläppen med 40 procent till 2030.

SD Sverige har en skyldighet att uppnå bindande globala klimatmål.

PP Avveckla jordbrukssubventionerna och satsa på en väl fungerande infrastruktur.

Rörlighet och asyl

FI Vill avskaffa stränga visumkrav och verka för att asylansökan förenklas.

V Verkar för en generös och rättssäker asylpolitik. Arbetstagare från andra EU-länder ska inte behandlas sämre.

S Fler säkra och lagliga vägar in i EU för flyktingar .

MP Vill skapa lagliga vägar till EU för asylsökande och skapa ett mer demokratiskt och öppet EU.

C Vill underlätta den fria rörligheten med ett europeiskt ”green card-system”.

FP Vill granska att alla EU:s medlemsstater respekterar mänskliga rättigheter.

M Alla asylsökande får samma rättssäkra och medmänskliga bedömning i samtliga medlemsländer.

KD Ge Rumänien ett temporärt administrativt stöd för integrering och förbättring av romernas situation.

SD EU-medborgare ska kunna vistas i annat medlemsland i upp till en månad i stället för nuvarande tre.

PP Människor ska inte skickas tillbaka till naturkatastrofer, konflikter med mera.

Handel och ekonomi

FI Vill utveckla en handlingsplan för hur EU:s makroekonomiska politik kan bidra till ökade investeringar i samhällsservice.

V Kommer att arbeta mot handelsavtalet med USA i sin nuvarande form. Finansmarknaden måste regleras.

Vill se ett frihandelsavtal med USA och göra det enklare för fler att studera i EU.

MP Vill att EU:s budget används till att investera i minskad klimatpåverkan, nya jobb och ökad livskvalitet.

C Arbetar för att EU ska ingå frihandelsavtal med fler länder och regioner.

FP Vill ha mer frihandel. EU:s tullar och handelshinder för industrivaror bör avskaffas omgående.

KD Vill ha ett frihandelsavtal med USA.

M Vill ha frihandelsavtal med USA. Vill se tjänstedirektivets fulla genomförande.

SD Vill i stället för ett överstatligt EU ha frihandelsavtal med Europa.

PP Vill avveckla EU:s tullmurar mot omvärlden, avveckla patentsystemet på sikt.

Utrikes och försvar

FI Vill lägga ner alla planer på en försvarsallians, en gemensam armé och militär upprustning.

V Motsätter sig den gemensamma utrikespolitiken. Nej till upprustning och gemensamt försvar.

S Anser att EU inte ska utvecklas till en militär försvarsallians.

MP Inför en civil EU-fredskår och avveckla EU:s gemensamma militära kapacitet.

C Sverige och EU ska vara en aktiv och konstruktiv röst i FN.

FP Skapa ett europeiskt FBI. Försvaret av Europa ska skötas av Nato, dit Sverige ska söka medlemskap.

M Stark gemensam säkerhets- och utrikespolitik och tydlig utrikespolitisk vision.

KD EU kan och ska utgöra en central del av svensk säkerhets- och försvarspolitik.

SD Förespråkar en upprustning av Sveriges försvar och säger nej till en gemensam EU-militär.

PP Så länge EU fungerar så dåligt som det gör nu ska vi inte ha en försvarsallians.

Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Soraya Post, Feministiskt initiativ: ”Högerextrema partier mobiliserar runt om i Europa. Då ska Feministiskt initiativ vara den starkaste rösten för mänskliga rättigheter och demokrati.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Soraya Post, Feministiskt initiativ: ”Högerextrema partier mobiliserar runt om i Europa. Då ska Feministiskt initiativ vara den starkaste rösten för mänskliga rättigheter och demokrati.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Marit Paulsen, Folkpartiet: Framtidens folkhälsa hotas av att antibiotika används som paraply för dålig djurhållning
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Marit Paulsen, Folkpartiet: Framtidens folkhälsa hotas av att antibiotika används som paraply för dålig djurhållningFoto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Marita Ulvskog, Socialdemokraterna: ”Unga ska få jobb. Med nästan 6 miljoner unga arbetslösa är det dags att byta ut det konservativa styret i EU.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Marita Ulvskog, Socialdemokraterna: ”Unga ska få jobb. Med nästan 6 miljoner unga arbetslösa är det dags att byta ut det konservativa styret i EU.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Malin Björk, Vänsterpartiet: ”Vi kommer försvara välfärden, arbetsrätten, och stå upp för kvinnors rättigheter mot en höger som privatiserar, skär ner välfärden.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Malin Björk, Vänsterpartiet: ”Vi kommer försvara välfärden, arbetsrätten, och stå upp för kvinnors rättigheter mot en höger som privatiserar, skär ner välfärden.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Gunnar Hökmark, Moderaterna: ”O rdning och reda i ekonomin , fortsätta utveckla den inre marknaden och stå upp för den fria rörligheten.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Gunnar Hökmark, Moderaterna: ”O rdning och reda i ekonomin , fortsätta utveckla den inre marknaden och stå upp för den fria rörligheten.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Lars Adaktusson, Kristdemokraterna: ”Rysslands invasion av delar av Ukraina är Europa understryker behovet av fred och säkerhet i Europa.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Lars Adaktusson, Kristdemokraterna: ”Rysslands invasion av delar av Ukraina är Europa understryker behovet av fred och säkerhet i Europa.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Peter Eriksson, Miljöpartiet: ”Klimat och miljö. Miljö.partiet föreslår att EU ska sluta med kol och i stället satsa på förnybar energi.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Peter Eriksson, Miljöpartiet: ”Klimat och miljö. Miljö.partiet föreslår att EU ska sluta med kol och i stället satsa på förnybar energi.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Kristina Winberg, Sverigedemokraterna: ”Att stärka och att ta tillbaka makten till Sverige. Tillsammans med Europas starka EU-kritiska partier.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Kristina Winberg, Sverigedemokraterna: ”Att stärka och att ta tillbaka makten till Sverige. Tillsammans med Europas starka EU-kritiska partier.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Kent Johansson, Centerpartiet: ”En ambitiös miljö- och klimatpolitik i EU.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Kent Johansson, Centerpartiet: ”En ambitiös miljö- och klimatpolitik i EU.”Foto: TT
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? 
  Anna Troberg, Piratpartiet: ”Stoppa massövervakningen och stå upp för alla människors rätt till ett privatliv.”
Vilken är den viktigaste frågan i årets EU-val? Anna Troberg, Piratpartiet: ”Stoppa massövervakningen och stå upp för alla människors rätt till ett privatliv.”Foto: TT
klar

Artikellänk är kopierad

Karolina Skoglund
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro