ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Domstolarna: Barn kan samtycka till sex

· 17 Jan 2013
Uppdaterad 17 Jan 2013
Domstolarna: Barn kan samtycka till sex

Domstolarna: Barn kan samtycka till sex Foto: Scanpix/ Arkiv


Trots regeringens lagskärpning som säger att barn aldrig kan samtycka till sex fortsätter de svenska domstolarna att hävda motsatsen. Metros rättslige expert Stefan Wahlberg har gått igenom flera fall från de senaste året där straffet blivit lindrigare på grund av att barnet frivilligt ska ha haft sex med den äldre personen.

klar

Artikellänk är kopierad

”Barn kan inte samtycka till sex.” Så lät det när regeringen 2005 genomförde den lagskärpning som innebär att sex med barn under 15 år normalt ska rubriceras som våldtäkt mot barn. 

Metro har gått igenom ett stort antal domar från det senaste året som visar att domstolarna dock visst anser att både 13-åringar och 14-åringar kan samtycka till sex med vuxna. Så sent som före jul föll en dom där en 14-årig flicka ansågs ”ha levt som en familj” med en 33-årig man som arbetade på den skola där hon gick.

Högstadieflickan från Sundsvallstrakten hade just fyllt 14 år. Hon mådde psykiskt dåligt och hade kontakt med de sociala myndigheterna. Hon rymde hemifrån och fick under drygt en månad bo hos en 33-årig man som arbetade på hennes skola. Under denna period utnyttjade han henne sexuellt genom upprepade samlag.

Trettiotreåringen häktades och åtalades för våldtäkt mot barn – alltså enligt den lagstiftning som utgår ifrån att sex med barn under 15 år ska betraktas som våldtäkt oavsett om det har förekommit hot, tvång eller våld.

Mannen nekade först men gjorde under rättegången en kovändning. Han erkände att han hade utnyttjat flickan sexuellt vid ett flertal tillfällen men bedyrade att samlagen hade varit frivilliga från flickans sida.

Även flickan berättar i förhör att samlagen hade skett frivilligt och att hon dessutom anser sig vara, för sin ålder, ”sexuellt erfaren”.

Trettiotreåringen friades därför från åtalet om våldtäkt mot barn – som skulle ha lett till minst två års fängelse – och dömdes i stället till åtta månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av barn.

– Åldersskillnaden är ju väldigt påtaglig, säger flickans målsägandebiträde, advokat Ulf Karström. Vi vet inte hur hon kommer att må i framtiden och det hade lika väl kunnat bli fråga om rubriceringen våldtäkt mot barn …  

Sundsvalls tingsrätt tar dock fasta på att det har varit fråga om en frivillig sexuell relation och understryker i domen att 33-åringen och 14-åringen ”levt som en familj” utan några hot eller påtryckningar. 

Tingsrätten skriver bland annat:

”Inget har framkommit som ens antyder att X har utnyttjat hennes dåliga mående för att hålla henne kvar och utnyttja henne sexuellt. I stället har framkommit att han upprepat har påtalat för henne vikten av att ha fortsatta kontakter med socialtjänsten och att fullfölja sin skolgång.”

Tingsrätten konstaterar visserligen att huvudregeln vid den här typen av brott ska vara att gärningarna ska betraktas som våldtäkt och att det mildare brottet, sexuellt utnyttjande, ska tillämpas restriktivt. Vid ”en samlad bedömning” väljer tingsrätten ändå att frångå huvudregeln.

Trettiotreåringen döms dessutom att betala 30 000 kronor i skadestånd. 

Av domen framgår också att hon har rätt att i framtiden begära ytterligare skadestånd ”för stadigvarande men”.

Analys: Domstolarna har varit ovilliga att döma

”Barn kan aldrig samtycka till sexuella handlingar” och ”det framstår som främmande att laborera med begrepp som frivillighet och samtycke”.

Så står det i regeringens proposition från 2005 då man framhöll att lagens huvudregel ska vara att sex med personer under 15 år ska betraktas som våldtäkt mot barn – oavsett om det har förekommit våld eller hot. 

Regeringen underströk att det maktmissbruk som en vuxen person gör sig skyldig till väger lika tungt som hot eller våld.

Såväl högsta domstolen som de lägre domstolarna har dock varit ovilliga att döma vuxna personer för ”våldtäkt mot barn” när det har handlat om att frivilliga samlag. 

I ett av de första prejudicerande fallen som HD prövade efter lagändringen slog man fast att en 13-årig flicka visst kunde samtycka eftersom hon uppnått en sådan mognad och ålder att det ”inte kan anses utgöra något hinder mot att beakta frivilligheten”.Stefan Wahlberg

klar

Artikellänk är kopierad

NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro