ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

EU-valet 2019: 15 viktiga ord och begrepp att ha koll på

Anton Gustafsson · 3 Maj 2019
Uppdaterad 3 Maj 2019

Information om EU består ofta av krångliga ord och begrepp. Metro har listat några av dem som kan vara bra att ha koll på.

klar

Artikellänk är kopierad

Direktiv

Det är en EU-lag som sätter upp ett mål som medlemsländerna ska nå, det är även bindande för alla medlemsländer. Men det är upp till länderna själva att hur de ska uppnå målen.

Förordning

Det är en EU-lag som är bindande och gäller lika i alla medlemsländer. Till skillnad från ett direktiv tar en förordning inte hänsyn till nationell lagstiftning för att träda i kraft.

Beslut

Det är en bindande bestämmelse som oftast riktar sig till specifika medborgare, medlemsländer, företag eller organisationer. Ett beslut används oftast för att förändra eller komplettera redan gällande förordningar och direktiv.

Yttranden och rekommendationer

De är inte bindande. Men det kan till exempel innebära att en EU-institution föreslår ändringar i vissa medlemsländers jordbrukspolitik.

EU-parlamentet i Strasbourg. Bild: TT.
EU-parlamentet i Strasbourg. Bild: TT.

Europaparlamentet

Den EU-institution som består av ledamöter från varje land som har valts direkt av folket. Parlamentets huvuduppgift är att stifta lagar tillsammans med ministerrådet. Men parlamentet ansvarar även för att granska att andra EU-instituioner arbetar på ett demokratiskt sätt.

Europeiska unionens råd

Kallas oftast för ministerrådet. Rådet utgörs av medlemsstaternas ministrar och representerar därför varje lands regering. Om det till exempel är jordbruksfrågor som ska diskuteras i ministerrådet träffas alltså medlemsländernas jordbruksministrar i rådet. Huvuduppgiften för ministerrådet är att stifta lagar tillsammans med parlamentet.

Cecilia Malmström är Sveriges nuvarande EU-kommissionär. Bild: TT.
Cecilia Malmström är Sveriges nuvarande EU-kommissionär. Bild: TT.

Europeiska kommissionen

Kallas ofta för EU:s initiativtagande motor. Kommissionen är den institution som förslår nya EU-lagar som parlamentet och ministerrådet sedan ska rösta om. I kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje land. Deras jobb är inte att företräda sitt respektive EU-land, de ska bara se till EU:s bästa.

Ordförandeland

Medlemsstaterna turas om att inneha ordförandeskapet i EU. Ordförandelandets uppgifter är att driva ministerrådets arbete framåt, se till att EU:s agenda följs och att lagstiftningsprocessen sker på ett riktigt sätt. Ordförandelandet sköter de här uppgifterna tillsammans med två andra medlemsländer. Ordförandeskapet pågår i sex månader och innehas just nu av Rumänien. Sverige var ordförande senast 2009 och kommer vara det nästa gång 2023.

Valutaunion

Valutaunionen inom EU heter EMU. Det är en gemenskap av länder som använder samma valuta. I dag är det 19 länder i EU som har euron som valuta.

Europeiska unionens domstol

EU-domstolen tolkar EU-lagstiftingen och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer. Den löser även rättsliga tvister mellan medlemsländer och EU-institutionerna. Privatpersoner, företag och organisationer kan också vända sig till EU-domstolen om de anser att någon EU-institution har kränkt deras rättigheter.

Fördrag

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan medlemsländerna. I fördragen står EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur besluten ska fattas och hur förhållandet mellan EU och medlemsländerna ska se ut.

Fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för varor innebär att EU-länder till exempel kan handla med varandra utan tullar och att regelverken samordnas så att standardiserade varor kan säljas inom hela EU.

Fri rörlighet för tjänster

Fri rörlighet för tjänster innebär att ett företag i stor frihet kan erbjuda sina tjänster i andra EU-länder än där det har sitt huvudsäte. Ett exempel är roaming som tillåter dig att surfa i andra EU-länder till samma pris som i ditt hemland.

Med ett svenskt pass kan du utan problem röra dig mellan EU-länderna. Bild: TT.
Med ett svenskt pass kan du utan problem röra dig mellan EU-länderna. Bild: TT.

Fri rörlighet för personer

För personer innebär den fria rörligheten att man har rätt att vistas fritt i ett annat medlemsland i upp till 90 dagar och att man har rätt att ta anställning på samma villkor som inhemska personer.

Fri rörlighet för kapital

Fri rörlighet för kapital innebär bland annat att pengar får överföras mellan länder utan särskilt tillstånd. För länder utanför valutaunionen gäller inte samma friheter. Där kan det tillkomma avgifter och besvärligare rutiner vid transaktioner.

klar

Artikellänk är kopierad

Anton Gustafsson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro