ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Europeiska länder inte längre mässlingsfria – efter larm om låg vaccinationsgrad

Jesper Lindqvist · 17 Jul 2019
Uppdaterad 30 Aug 2019
97 procent av svenskarna är vaccinerade mot mässlingen.

Foto: Muhammed Muheisen/TT


Andelen av världens befolkning som vaccinerats mot difteri, stelkramp, kikhosta och mässling har inte stigit sedan 2010. Samtidigt står det klart att antalet mässlingsutbrott fortsätter att öka i rekordfart. ”Det räcker med att en person smittas för att spridningen av sjukdomen ska hållas igång”, säger Hélène Englund på Folkhälsomyndigheten.

klar

Artikellänk är kopierad

pil
I korthet

Vad: Flera länder i Europa är inte längre mässlingsfria.

Var: På olika håll i Europa, däribland Storbritannien

Hur: Allt fler fall av mässlingen rapporteras, även i länder som tidigare har klassats som mässlingsfria av WHO.

När: Larmet från WHO kom under torsdagen.

Varför: Enligt WHO tycks utvecklingen bero på sämre fungerande sjukvård och en ökande skepticism mot vaccin.

Siffrorna från WHO, World Health Organization, visar att flera länder har tagit stora kliv framåt sedan 2010 gällande vaccinationsgraden. Till exempel i Ukraina, det land i Europa där mässlingen är som mest utbredd, har man gått från 56 procent vaccinerade barn 2010 till 91 procent i år. Samma utveckling går att se i Liberia, där man gått från 65 till 91 procent, men i många länder går det trögare.

För att uppnå den så kallade flockimmuniteten, då sjukdomar inte kan få fäste inom en population, måste vaccinationsgraden ligga på 95 procent. I de länder med sämst skydd mot mässlingen –såsom Jemen, Somalia och Madagaskar – är trenden nedåtgående och vaccinationsgraden pendlar mellan 46-64 procent.

LÄS MER
Varningen efter mässlingutbrotten: "Se över din vaccination"

Hélène Englund, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, menar att utvecklingen med en avstannad vaccinationsgrad även går att se i Sverige, men påpekar att vårt skydd trots allt är fullgott.

– Ända sedan vaccinationsprogrammet startade har vi legat på en hög nivå. 97 procent av alla barn i Sverige vaccineras mot dessa sjukdomar och på grund av detta ser vi väldigt få utbrott, säger hon.

”Vaccinationsgraden är redan väldigt hög”

Att vaccinationsgraden på global nivå har stannat av kan man se både som positivt och negativt. Givetvis är det negativt att inte fler blir vaccinerade – och således riskerar att insjukna – men Hélène Englund tolkar även siffrorna som att man faktiskt har nått framgång med vaccinationskampanjer och dylika åtgärder.

– I de länder där vaccinationer är genomförbara i större utsträckning så har man kommit väldigt långt. Sedan finns det ett antal länder där det är väldigt svårt att få alla barn vaccinerade, det kan bero på bristande sjukvårdssystem eller olika typer av konflikter, säger hon och fortsätter.

LÄS MER
Nu utreds gratis vaccin mot vattkoppor – kan komma att erbjudas alla barn

– Jag tror inte att man har nått vägs ände gällande vaccinationer, men den stagnerade utvecklingen är ett tecken på att man har nått så långt man kunnat i vissa länder.

När det kommer till just mässlingen är problemet att sjukdomen fortfarande finns, och frodas, i såpass många länder världen över. Hélène Englund berättar att många länder drabbas av utbrott flera gånger varje år, ibland större sådana och ibland mindre.

Hélène Englund, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten och expert på sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.

”Räcker med att en person smittas”

Trots framgångsrika vaccinationer visar WHO:s siffror också på en skrämmande utveckling, just när det kommer till mässlingen.

Efter flera år med en nedåtgående trend gällande antalet personer som smittats av mässlingen vände utvecklingen rejält under 2018. Drygt 341 000 människor insjuknade då, fler än dubbelt så många som året innan. Och ökningen har inte avstannat under 2019.

LÄS MER
Svininfluensan på ingång – riskgrupper uppmanas vaccinera sig 

Fram till juni 2018 hade strax över 160 000 personer insjuknat i mässlingen. Siffran för samma period 2019 var drygt 267 000.

– Det farliga med mässlingen är att den är så otroligt smittsam. När den får fäste i en grupp där få är vaccinerade sprider den sig lätt, även bland äldre barn och vuxna som inte vaccinerades i tidig ålder. Det räcker med att en person smittas för att spridningen av sjukdomen ska hållas igång, säger Hélène Englund.

pil
Mässlingen

Så många har smittats av mässlingen under de senaste åren:

2014: 282 078

2015: 214 816

2016: 132 413

2017: 173 457

2018: 341 092

2019 (Fram till och med juni): Cirka 267 000

Källa: WHO

Begränsad effekt för vaccinmotståndare

Trots att svenskarna överlag har ett gott skydd mot mässlingen är vi inte helt förskonade.

Så sent som i början av förra året drabbades Västra Götaland av ett mässlingsutbrott, där sammanlagt 28 personer insjuknade. Detta efter att en smittad man sökt vård på vårdcentralen i Bergsjön, Göteborg.

Samtidigt sprids med jämna mellanrum falska uppgifter på nätet om riskerna med att vaccinera sig. – uppgifter som även getts medialt utrymme i bland annat Sveriges Radio. Hélène Englund menar dock att man inte kan se någon korrelation mellan vaccinmotståndare och det ökade antalet mässlingsfall på global nivå.

LÄS MER
Nej, Sverige har inte infört ett förbud mot obligatorisk vaccinering

– För tre år sedan hade vi ett rekordlågt antal personer i Europa som drabbats av mässlingen. Den ökning vi nu ser beror inte på förändrade attityder under de senaste åren, utan på bristande vaccinationsgrad under lång tid, säger hon och fortsätter.

– Det viktiga är att man, som i Sverige, har god beredskap inom sjukvården om det sker ett mässlingsutbrott, då kan man förhindra att sjukdomen sprids vidare. Så länge mässlingen finns kvar i världen så måste man arbeta aktivt för att upprätthålla det här skyddet.

klar

Artikellänk är kopierad

Jesper Lindqvist
Jesper Lindqvist
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro