ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Experten om nämndemän och skandaldomar: Politisk färg påverkar

Annica Ögren · 17 Okt 2018
Uppdaterad 22 Okt 2018
Med jämna mellanrum blir nämndemän inblandade i skandaler och hela systemet med att nämndemännen är politiskt tillsatta är ifrågasatt.

Med jämna mellanrum blir nämndemän inblandade i skandaler och hela systemet med att nämndemännen är politiskt tillsatta är ifrågasatt. Foto: Henrik Montgomery/TT


Nämndemännen är en del av rättssystemet trots att de inte är utbildade jurister. Med jämna mellanrum är de inblandade i skandaler – och hela systemet är ifrågasatt. "Det är svårare för en person som är politiskt engagerad att döma", säger rättsexperten Stefan Wahlberg.

klar

Artikellänk är kopierad

Om två nämndemän i en rätt om fyra vill fria en åtalad säger lagen att blir det en friande dom, och nämndemannasystemet blir titt som tätt kritiserat i media.

Är det möjligt att en nämndeman som öppet är socialdemokrat eller moderat, har svårare att bortse från sina åsikter när personen dömer i brottsmål, än andra ”vanliga röstare”?

Kritiker menar att det är fel att ha politiskt tillsatta lekmän som dömer i juridiska frågor – medan förespråkarna anser att det tillför ett medborgarperspektiv i domstolarna.

Svårt med politisk ofärgad bedömning

Stefan Wahlberg är rättsexpert och chefredaktör på Dagens Juridik. Enligt honom bör nämndemannasystemet problematiseras och ses över, då han menar att det är svårare för en politiskt engagerad person att göra ofärgade bedömning när man dömer i domstol.

Varför är nämndemän politisk utsedda?

– Detta är för att det avgörande inflytandet ska representera folket. Det är bakgrunden till varför systemet ser ut som det gör. I Sverige har man bestämt att lekmannadomare ska utses genom en representationsprocess av regionala och lokala politiska församlingar.

Hur fungerar det i praktiken, är det möjligt att som nämndeman totalt bortse från sina politiska åsikter?

– Jag vågar nog påstå att en person som engagerat sig politisk sannolikt har generellt starkare politiskt engagemang och därmed har svårare att bortse från sin partitillhörighet.

Enligt Stefan Wahlberg har frågan varit uppe i branschen tidigare, om huruvida exempelvis en sverigedemokrat kan förhålla sig i migrationsmål, eller en vänsterpartist i skattemål. Han menar att det är en fråga som måste problematiseras.

Saknar representativitet

– Nämndemän saknar helt, i varje enskilt fall, representativ proportionerlig sammansättning. Det kan sitta tre nämndemän från samma parti i ett brottsmål. Domstolen gör inte någon avvägning i det avseendet. Jag skulle nog säga att det är svårare för en person som är politiskt engagerad att döma än om man är en ”vanlig röstare”.

Däremot menar Stefan Wahlberg att nämndemän ändå fyller en viktig funktion då de ofta anses bättre på att delta i beslut som avser just bedömningar och tolkningar av bevisvärdering, än vad utbildade jurister är.

– De ska ju tolka utifrån ett rent rättsperspektiv. Värderingsfrågor om till exempel bevisning är ju däremot inte någon matematiskt uträknad formel om vad lagen säger utan lämnar utrymme mänskliga bedömningar.

Vad finns det för alternativa system? Hur skulle de kunna se ut?

– Personligen förespråkar jag jurysystemet som vi ser i anglosaxiska sammanhang. Det behövs lekmän, annars kommer det bli alltför akademiskt och fyrkantigt och det kommer saknas förtroende från allmänhetens sida. Det måste finnas insyn.

I länder som Norge, Storbritannien och USA är det vanligt att använda jury vid till exempel brottmål och civilrättsliga mål.Jurysystemet innebär att det är en instans som beslutar om skuldfrågan innan domstolen får ta ställning. I de flesta länder består en jury av ett antal personer som domstolen väljer ut från allmänheten.  

– Det är enligt mig mer tilltalande och där juryn bara svarar på huvudfrågan om en person ska anses skyldig eller inte. I dag är det svenska nämndemannasystemet uppbyggt på att vara en integrerad del av domstolen med samma rätt och makt som de lagfarna juristdomarna.

Hur skulle det befintliga nämndemannasystemet kunna förbättras?

– De måste få bättre utbildning om vad deras uppdrag går ut på. Det är ett mycket stort långtgående ansvar att vara nämndeman. Det krävs ingen lagändring för få bättre utbildning, det skulle domstolarna kunna göra utifrån gällande lag i dag.

Stefan Wahlberg förespråkar ett jurysystem framför nämndemän, så som systemet ser ut i dag, i Sverige. Foto: Dagens Juridik
Stefan Wahlberg förespråkar ett jurysystem framför nämndemän, så som systemet ser ut i dag, i Sverige. Foto: Dagens Juridik

Omtalade domar

pil
Man friades från misshandel för rätten ansåg honom komma från ”bra familj”

En man, nu 38 år, åtalades för misshandel – som ska ha skett år 2015 – på en kvinna  som han hade en relation med. De var gifta enligt sharialag, enligt domen. Solna tingsrätt friade mannen.

I domen, som fick hård kritik gick bland annat att läsa att ”NN:s familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan”.

Med anledning av domen fick bägge nämndemännen som valde att fria mannen lämna sina politiska uppdrag. Bägge representerade Centerpartiet och uteslöts även där.

Åklagaren överklagade domen och i förra veckan kunde Metro berätta att Svea hovrätt nu river upp tingsrättens frikännande dom.

I en handling som Metro tagit del av gick att läsa: ”Åklagaren har lagt fram övertygande bevisning om att NN har begått den åtalade gärningen. Påföljden bedöms inte kunna stanna vid böter”.

Innan mannen får sitt straff ska han genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Läs om fallet här.

pil
Rätten friade man från våldtäkt: ”Inte som man tänker sig en våldtäkt”

Rådmannen ville döma en 26-årig man till fängelse för en våldtäkt som enligt åtalet ska ha skett i februari i år i Stockholm. Själv nekade mannen till brottet.

I bevisningen fanns skador på kvinnan som blev biten i halsen och fick hår bortslitet. Det fanns även blodiga lakan och ett vittne.

Rådmannen beskrev kvinnans berättelse som ”klar, lång och levande” och att ”det är ställt utom rimligt tvivel” att den 26-åriga mannen agerat så som påståtts i åtalet.

Men två av nämndemännen i rätten höll inte med rådmannen, och valde att fria mannen.

”Hon kan ha förorsakat blessyrerna själv”, anser den ene. ”NN:s berättelse är naiv och kan inte leva upp till verkligheten”, anser den andre.

 Läs om fallet här.

pil
Rätten friar man från badvåldtäkt: Kan ha kommit åt av misstag

I slutet av juli anmälde en kvinna att hon våldtagits på en allmän badplats i Sollentuna kommun. Kvinnan och hennes sällskap ska enligt åtalet ha badat tillsammans då en av personerna förgrep sig på kvinnan sexuellt, med händerna.

En 57-årig man åtalades för våldtäkten och tingsrätten konstaterade att kvinnan ”lämnat en tydlig berättelse om vad som inträffat”. De pekade på att mannen ändrat sin berättelse flera gånger, och att han inte varit trovärdig. ”Något samtycke från kvinnans sida har inte förelegat och NN kan inte heller ha trott att så har varit fallet”, skriver de i domen. Tre vittnen ansågs även ha lämnat berättelser i linje med målsägarens.

Mannen själv förnekade brott.

Både rättens ordförande och en nämndeman ville fälla mannen, men när domen föll frikändes han ändå med motiveringen att mannen av misstag kan ha kommit åt kvinnans underliv när han dök upp framför henne i vattnet.

Läs mer om fallet här.

pil
Så funkar nämndemannasystemet

Som nämndeman har man samma ansvar för ett avgörande som juristdomaren och man är självklart skyldig att följa lagen.

Nämndemän utses av politiska partier, men trots det får man inte låta sig påverkas av sina politiska åsikter i sitt dömande. Innan tjänstgöring måste en nämndeman även avlägga domareden.

Det är kommun- och landstingsfullmäktige som utser nämndemän efter nominering av de politiska partierna. De väljs för en period om fyra år, nästa val sker 2019.För att bli nämndeman ska man vara lekman, det vill säga inte ha juridisk utbildning. Du får inte heller vara åklagare, polis, advokat eller ha ett annat yrke där du för andras talan inför rätten.

Eftersom det är de politiska partierna som nominerar, måste man ta kontakt med ett parti där man bor anmäla sitt intresse. Men det är inget krav att vara medlem i ett parti – även om de flesta nämndemän är det.

Nämndemännen förekommer i de allmänna domstolarna och i förvaltningsdomstolarna.

Läs mer om hur man blir en nämndeman här.

klar

Artikellänk är kopierad

Annica Ögren
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro