ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Får rakhyvlar på förvaren – trots upprepade självmordsförsök

Linnea Johansson/Johan Wikén · 3 Okt 2017
Uppdaterad 3 Okt 2017
Förra året fanns planer på att göra om Kirsebergsanstalten i Malmö till ett nytt förvar. Foto: TT.

Förra året fanns planer på att göra om Kirsebergsanstalten i Malmö till ett nytt förvar. Foto: TT. Foto: Alamy.


De lever inlåsta, ofta i ovisshet inför sin egen utvisning. Metro har kartlagt hur desperationen tar sig uttryck på Migrationsverkets förvar och vilken hjälp de förvarstagna får. Bland annat fortsätter rakhyvlar att delas ut, trots flera fall av självskadebeteende, visar Metros granskning.

klar

Artikellänk är kopierad

Migrationsverkets förvar kan beskrivas som ett fängelse. Men det finns en tydlig skillnad: de som sitter inlåsta i fängelse väntar på frihet, på förvaren väntar de på att troligtvis utvisas till ett land de inte vill återvända till.

– Det värsta är ovissheten. De vet att något kommer hända, men de vet inte när och vad, säger Soorej Puthoopparambil, forskare vid Uppsala universitet, som forskat om hur det påverkar människors psykiska mående att sitta inlåsta i ett förvar.

Metro har granskat incidentrapporterna från det senaste året gällande Migrationsverkets fem förvar. Rapporterna vittnar om människor som försöker hänga sig, skär sig djupt med rakblad, överdoserar tabletter och dunkar huvudet mot väggen.

Totalt har vi hittat 42 händelser där personer har skadat sig själva eller försökt begå självmord under perioden 1 september 2016 till 1 september 2017.

– Det är en naturlig reaktion av att leva i den situation de befinner sig i. Det är många som blir väldigt passiva, vissa blir utåtagerande och vissa skadar sig själva, säger Soorej Puthoopparambil.

På förvaren ska en sjuksköterska och akutpsykiatrin kontaktas snarast om det bedöms finnas en självmordsrisk och en bedömning görs om personen behöver bevakas hela tiden eller med korta intervall.  Sedan några år tillbaka genomförs även en suicidscreening vid inskrivning.

– Vi bedömer att det har ökat antalet personer som fångas upp, säger Torbjörn Nyberg, chef för Migrationsverkets förvar.

Högriskpersoner på förvaret får inte använda rakblad eller hantera andra farliga föremål. Men trots det har det under året inträffat en rad ärenden där människor skadat sig själva med rakblad, visar Metros granskning.

Personer som sitter i förvar får låna rakblad och ska lämna tillbaka dem efteråt. Men i flera fall har de inte gjort det. Istället har de använt rakbladen för att skada sig själv.

I januari 2017 skar sig en person i  Kållered i handleden inne på toaletten med en rakhyvel som han lånat. Samma månad i Märsta hittades en man i dagrummet, även han med sår efter ett rakblad. I mars i år skar sig en man inne på en toalett vid förvaret i Åstorp och i maj skar sig en kvinna på en toalett vid förvaret i Märsta så att hon blev medvetslös. I juni fördes en person till sjukhus från förvaret i Kållered och tog där fram ett rakblad och skar sig över magen.

Det här är bara några av situationerna där rakblad från förvaret använts i självskadesyfte.

Men trots att en rad intagna skadat sig själv med dem kommer Migrationsverket fortsätta dela ut engångsrakhyvlar, meddelar Torbjörn Nyberg som inte ser någon annan lösning.

– Det går inte att ha personliga rakapparater eftersom en del vistas på förvaren under en så pass kort tid. Det går heller inte att dela med varandra av hygieniska skäl. Man får hitta produkter som ska fungera, i proportion till den personliga integriteten, säger han.

I incidentrapporterna framkommer det att människor använder sig av andra saker de kommer över inne på förvaret för att skada sig själva. Personer har exempelvis försökt hänga sig med skärp, byxor och sladdar.

Enligt Migrationsverket är det svårt att förbjuda förvarstagna att hantera föremål som de kan skada sig själva med. Det handlar hela tiden om en balansgång där den personliga integriteten vägs mot risken att personen skadar sig själv.

– Det är känsliga frågor där vi försöker göra avvägningar hela tiden, säger Torbjörn Nyberg, chef för Migrationsverkets förvar.

Sedan 2010 har varje år fyra eller fem händelser klassats som självmordsförsök på förvaren, utom 2012 då tolv självmordsförsök genomfördes. Sedan 1 september 2016 har Migrationsverket dock slutat föra statistik över antalet självmordsförsök i samband med ett nytt incidentrapporteringssystem.

I februari 2014 hängde en ung man sig på en av toaletterna på förvaret i Gävle. Det är det enda fullbordade självmordet som inträffat på förvaren sedan 1997 när Migrationsverket tog över verksamheten från Polismyndigheten.

pil
Så många sökande har försökt ta sitt liv på förvaret:

2010: 42011: 42012: 52013: 52014: 122015: 52016: 4 (fram till 2016-08-31)

Källa: Källa: Migrationsverket.

pil
Fakta om förvaren:

Det finns nio förvarsenheter i Sverige på fem olika orter, Åstorp, Kållered, Flen, Märsta och Gävle. I slutet av 2016 fanns 357 förvarsplatser.

Beslut om förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol.

Förvaren kan användas om en person fyllt 18 och ska utvisas och det finns risk att verkställigheten förhindras.

I de flesta fall handlar det om personer som har fått utvisnings- eller avvisningsbeslut. Det kan också handla om fall där det inte gått att fastställa identitet eller där det är nödvändigt för att utreda en persons rätt att vistas i landet.

Migrationsverket övertog förvarsverksamheten från Polismyndigheten 1997.

Källa: Källa: Migrationsverket.

pil
Hjälplinjer – behöver du någon som lyssnar?

Mind

SjälvmordslinjenÖppet dygnet runt alla dagar, tel 90101 och chatt

Nationella hjälplinjen: Alla dagar klockan 13-22, tel 020-22 00 60

Barnens rätt i samhället (BRIS)Barnens telefon: Alla dagar klockan 14-21, tel 116 111Vuxnas telefon – om barn: Vardagar klockan 9-12. Tel 0771-50 50 50

Röda Korset: Alla dagar klockan 14-22, tel 0771-900 800Rådgivning i enskilda flyktingärendentisdag-torsdag 9.30-12.00 tel 020 – 41 50 00.

Jourhavande Kompis(Röda Korset): Chatta vardagar klockan 18-22 och helger klockan 14-18

Jourhavande prästTelefonstöd, via 112: Alla dagar, klockan 21-06Chattstöd:  Måndag-torsdag, klockan 20-00.

Jourhavande Medmänniska: Alla dagar klockan 21-06, tel 08-702 16 80

SPES – för efterlevande anhöriga. Finns till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom självmord. SPES har telefonjour alla dagar 19-22, på telefonnummer: 08-34 58 73

Källa: Källa: NASP, Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa samt organisationernas egna hemsidor.

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Johansson/Johan Wikén
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro