ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Fjärilens överlevnad hotad: Så kan du påverka

Sophie Tanha · 1 Maj 2019
Uppdaterad 1 Maj 2019
Bilden är en arkivbild.

Bilden är en arkivbild. Foto: Pixabay


Den biologiska mångfalden är hotad i Sverige. Bara 40 procent av 166 arter som undersökts av Naturvårdsverket mår bra. Sämst går det för fjärilarna som kan få det svårt att överleva på sikt.

klar

Artikellänk är kopierad

Rapporten som Naturvårdsverket med hjälp av ArtDatabanken, SLU, tagit fram görs var sjätte år i varje EU-land för att se över läget för den biologiska mångfalden i Europa. Och det ser inte bra ut. Särskilt dåligt var läget för fjärilar, som räknas få problem att överleva i Sverige på sikt.

– Det är en allvarlig situation vi har, säger Mona Naeslund som är projektledare för Naturvårdsverkets rapportering.

Viktig del i ekosystemet hotat

– Fjärilar gör en viktig tjänst för oss människor eftersom de pollinerar. Av de tolv fjärilsarter vi undersökte var det dålig status för alla, säger Mona Naeslund.

Pollinering, alltså när insekter bidrar till att växter och grödor sprids är väldigt viktigt för bland annat jordbruk och matförsörjning. Bedömningarna i den nya rapporten delas in i gynnsam, otillfredsställande och dålig. Förutom de 166 arter som undersöktes kollade man även på 89 naturtyper, som till exempel gräsmarker, skog och hav. Av alla naturtyper var det bara en femtedel som visade sig ha god status.

– Till exempel gräs och ängsmarker som fjärilar trivs i har minskat mycket i Sverige. Det är även marker där andra pollinatörer som bin och humlor är beroende av, säger Mona Naeslund.

Lika problematiskt som klimatförändringarna

Hotet mot den biologiska mångfalden ligger i topp på FN:s lista över globala miljöproblem, tillsammans med klimatförändringarna. En stor del av problemet är förlusten av ekosystemtjänster, som pollinering.

– Det krävs mer åtgärder och ändringar i hur vi planerar och tänker. Vi måste ändra vår livsstil och konsumtionsmönster, som påverkar hur vi använder naturen, säger Mona Naeslund.

I stort sett är tillståndet för arter och naturtyper fortsatt dåligt, vilket beror på ett intensivt fiske,  jord- och skogsbruk som är för likartad och en minskad skötsel av värdefulla gräsmarker.

– Biologisk mångfald är viktig för att naturen ska kunna återhämta sig efter förändringar som torka eller andra klimatförändringar.

Alla kan bidra

Genom att till exempel plantera växter som bin, getingar och fjärilar tycker om och trivs i går det att på egen hand påverka mångfalden i rätt riktning. Det går att göra stor skillnad bara på sin egen balkong, menar Mona Naeslund:

– Forskning har visat att när man bevarar bara små kanter av natur i till exempel jordbrukslandskap så är det ett jätteviktigt bidrag, även om det är små områden. Det hjälper!

När rapporten gjordes förra gången för sex år sen visade det sig att läget i Sverige liknade situationen i resten av Europa. I september kommer alla EU-länders rapporter att jämföras för att se om någon förändring skett sedan 2013.

klar

Artikellänk är kopierad

Sophie Tanha
Sophie Tanha
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro