ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Fler får fri tandvård – här är 6 bidrag som ändras efter nyår

Emma Österberg · 29 Dec 2016
Uppdaterad 29 Dec 2016
Nytt år innebär nya förändringar i socialförsäkringen. Så här ser det ut.

Nytt år innebär nya förändringar i socialförsäkringen. Så här ser det ut. Foto: TT/Alamy/IBL


Jämställdhetsbonusen inom föräldraförsäkringen avskaffas och adoptionsbidraget höjs. Det är några av de förändringar inom socialförsäkringen som genomförs vid årsskiftet. Metro listar några av förändringarna.

klar

Artikellänk är kopierad

Barnbidraget – flerbarnstillägget höjs

Vad är det?Barnbidraget är skattefritt och är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till föräldrar som har barn och är boende i Sverige. Barnbidraget betalas ut för barn som är yngre än 16 år om barnet bor i Sverige. Har du minst två barn betalas ett flerbarnstillägg ut.

Hur ser det ut i dag?Barnbidraget ligger på 1050 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget för tre barn ligger i dag på 604 kronor per månad. 

Vad händer nu?Den 1 januari 2017 höjs tillägget för det tredje barnet med 126 kronor till 580 kronor per månad. Tillägget för det andra barnet är 150 kronor,  vilket innebär att en trebarnsfamilj efter årsskiftet får 730 kronor per månad i flerbarnstillägg.

LÄS MER: Så länge får du stanna hemma med ditt barn – jämfört med våra nordiska grannar

Adoptionsbidraget höjs

Vad är det?Adoptionsbidraget finns till för att täcka en del av kostnaderna när du adopterar ett barn från ett annat land.

Hur ser det ut i dag?Bidraget ligger i dag på 40 000 kronor för varje barn. Bidraget är skattefritt.

Vad händer nu?Adoptionsbidraget höjs för de barn som föräldrarna får i sin vård den 1 januari 2017 eller senare. Efter årsskiftet kommer adoptionsbidraget att ligga på 75 000 kronor.

Bostadsbidraget för barnfamiljer– inkomstgränserna höjs

Vad är det?Bostadsbidraget för barnfamiljer finns till för de som behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende. Hur mycket du kan få i bostadsbidrag beror bland annat på hur många barn som är hemmaboende, vad bostaden kostar och hur stor den är samt hur stora dina inkomster är.

Hur ser det ut i dag?Inkomstgränserna för bostadsbidraget låg tidigare på 117 000 kronor per år för ensamstående föräldrar respektive 58 500 kronor per år för makar.

Vad händer nu?När det nya året startar höjs inkomstgränserna och kommer då att ligga på 127 000 kronor per år för ensamstående och 63 500 kronor per år för makar.

LÄS MER: Här är kommunerna där flest fick bostadsbidrag

Jämställdshetsbonusen tas bort

Vad är det?När den förälder som varit föräldraledig kortast tid har tagit ut sina reserverade dagar börjar jämställdhetsbonusen att räknas. Därefter får föräldrarna 50 kronor vardera för varje dag som den föräldern tar ut föräldrapenningen. Bonusen är skattefri och betalas ut automatiskt.

Hur ser det ut i dag?Maxbeloppet för barn födda från och med 2016 är 10 500 kronor för ett barn och 15 000 kronor för tvillingar. För de barn som är födda 2015 eller tidigare är maxbeloppet i stället 13 500 kronor för ett barn och 18 000 kronor för tvillingar.

Vad händer nu?I december beslutade riksdagen att ta bort jämställdhetsbonusen, som avskaffas i samband med att det nya året börjar. Ändringen berör alla föräldrar som tar ut föräldrapenning, oavsett vilket år barnet är fött. Anledningen till avskaffandet är att jämställdhetsbonusen inte lett till de önskvärda effekterna.

Tandvårdsstödet – åldersgränsen för fri tandvård höjs

Vad är det?Tandvårdsstödet är till för att ge ekonomiskt stöd till den som behöver tandvård och ska även fungera som ett skydd  mot höga kostnader. Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Du behöver inte själv ansöka om stödet utan Försäkringskassan betalar ersättningen direkt till vårdgivaren som drar av det på sitt pris. Stödet gäller under förutsättning att vårdgivaren är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

Hur ser det ut i dag?Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas till bland annat undersökningar och förebyggande tandvård. Det betalas ut den 1 juli varje år och kan sparas i två år. För den som är mellan 20 och 29 års ålder är det årliga bidraget 300 kronor. Från 30 års ålder fram till den dag du fyller 74 är bidraget på 150 kronor. Från och med din 75-årsdag är bidraget återigen 300 kronor per år.

Det särskilda tandvårdsbidraget är till för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ligger på 600 kronor per halvår.

Högkostnadsskyddet är till för den som har höga utgifter för tandvård. Kostnader för ett referenspris på upp till 3000 konor betalar du själv. Därefter kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Vad händer nu?När det nya året startar höjs åldersgränsen för fri tandvård. Från 1 januari 2017 är åldersgränsen 21 år. Därefter kommer åldersgränsen att höjas med ett år varje år fram till 2018, då åldersgränsen kommer att vara 23 år. Det här innebär att även åldersgränsen för rätt till det statliga tandvårdsstödet höjs, som från och med den 1 januari 2017 är 22 år.

För den som exempelvis är född 1997 skulle hen 2017 ha omfattats av det statliga tandvårdsstödet men får nu i stället fri tandvård fram till 2020.

Bilstöd

Vad är det?Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter behov för den som har en funktionsnedsättning och stora svårigheter att röra sig.

Hur ser det ut i dag?Stödet anpassas utefter din inkomst. Exempelvis om du tjänar 160 000 kronor per år kan du få 60 000 kronor om du köper en bil. Tjänar du mindre än så kan stödet uppgå till som mest 100 000 kronor.

Vad händer nu?Vid årsskiftet sänks grundbidraget från 60 000 kronor till 30 000 kronor. Med de nya reglerna kommer vissa få mer pengar och andra mindre. De ändrade reglerna kommer att tillämpas på ansökningar om bilstöd som kommer in till Försäkringskassan från och med den 1 januari 2017. Om du redan skickat in din ansökan men ännu inte fått något beslut från Försäkringskassan kan du ansöka på nytt enligt de nya reglerna. Du behöver då kontakta din handläggare för att ta tillbaka din ursprungliga ansökan.

klar

Artikellänk är kopierad

Emma Österberg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro