ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Forskare: Medicinsk cannabis duger inte som läkemedel

Metro · 20 Maj 2015
Uppdaterad 21 Maj 2015
Vetenskapen är enig om att skadeverkningarna av cannabis, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning.

Vetenskapen är enig om att skadeverkningarna av cannabis, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning. Foto: Uppsala universitet


De goda effekterna av medicinsk cannabis måste ställas mot skadeverkningarna på hjärnan, skriver professor Fred Nyberg.

klar

Artikellänk är kopierad

DEBATT: I USA har medicinsk cannabis legaliserats i 20 stater och även här i Sverige vittnar individer om att de hjälpts av marijuana-rökning. Men även om rökning av marijuana kan bidra till att lindra vissa sjukdomssymtom uppfylls inte de krav som ställs på ett läkemedel, varken i USA eller i Sverige.

Vetenskapen är enig om att skadeverkningarna, inte minst med tanke på forskningsresultat som kommit fram under de allra senaste åren.

Att personer som lider av olika smärtsyndrom anser att cannabis är det enda som hjälper visar på brister i vårdsamhället. Kronisk smärta är ett komplicerat och svårbehandlat tillstånd.

Det är odiskutabelt att THC, den rusgivande substansen i cannabis, kan ge upphov till flera medicinskt användbara effekter. Effekter som lindrar kronisk smärta, neurologiska sjukdomar som MS, depression och aptitlöshet är kända.

Drogen innehåller även cannabidiol (CBD) som har motsatt effekt mot det rusgivande THC och även tycks kunna ge en positiv effekt på epilepsi.

Men de medicinskt användbara effekterna måste dock ställas mot allt annat som rökning av drogen ger, främst de skador som man riskerar få via THC:s effekter på hjärnan.

Heroin och amfetamin – som ju också är narkotikaklassade substanser – medför stora risker vid missbruk, men modifikationer av dessa som håller för de krav som ställs på läkemedel, är till stor nytta inom medicinen.

Men det är inte exempelvis heroin som ordineras mot svår smärta utan besläktade och välstuderade opioidläkemedel som forskats fram och som förskrivs under kontrollerade former.

Att utveckla ett läkemedel tar 10-20 år och de flesta av alla substanser som forskas fram faller på vägen på grund av för svåra biverkningar eller bristande effekt. Man har samma krav när det gäller cannabisrelaterad behandling. 

Redan nu finns det dock ett godkänt läkemedel på svenska marknaden som innehåller både THC och CBD, nämligen Sativex. Det är ett betydligt bättre och säkrare alternativ, inte minst för att mängden THC och CBD är detsamma i motsats till majoriteten av all marijuana som innehåller betydligt mer THC. På detta sätt verkar biverkningarna avsevärt minska.

Den sammanställda forskningen från de senaste 20 åren pekar dock tydligt på THC:s skadeeffekter på hjärnan. Häribland försämrad koordination, motorik och kognition (minne och inlärning), risk för beroende och psykiatriska komplikationer (Se fotnot 1 i faktarutan). Dessa skadeeffekter styrks av färska studier som använt moderna hjärnavbildningstekniker (2,3,4,5).

Färska studier från USA visar dessutom att de MS-patienter som behandlas med medicinsk marijuana får försämrad kognition och vidare att de unga som frekvent röker drogen inte lägger märke till att de fått en försämring.

Jämför man stater där medicinsk marijuana inte tillåts så finner man att andelen dödsfall i trafikolyckor där marijuana fanns med (6) är avsevärt lägre där än till exempel i Colorado där marijuanan helt legaliseras.

Den situationen vill vi inte ha i Sverige.

Fred Nyberg

Professor i biologisk beroendeforskning och koordinator för Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD)

LÄS MER:

►Jag tog cannabis mot min smärta – nu ska jag åtalas

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro