ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Förskollärare

Stockholm Mona Johansson · 7 Jun 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Bristen på förskollärare är stor på många orter, framförallt i storstäderna, och förväntas fortsätta vara stor de närmaste åren. Examinationen av lärare med inriktning mot förskola behöver öka kraftigt och därför satsar man bland annat på att utbilda fler barnskötare till förskollärare. Tendenserna visar att kommunerna fortsätter att höja utbildningsnivån genom att i första hand rekrytera förskollärare till barnomsorgsverksamheten. Till exempel i Göteborg satsar man på att minst 65 procent av personalen i förskolan ska vara förskollärare och 35 barnskötare. I dag är det ungefär hälften av varje yrkeskategori. Just nu pågår en valideringssatsning där totalt 28 elever, varav hälften anställda inom Göteborgs Stad, deltar i pilotprojektet ”Aktionslärande validering” som Högskolan i Borås håller i. Projektet går ut på att utbilda barnskötare till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass. Utbildningsprojektet skiljer sig från traditionell akademisk utbildning på flera sätt. Förutom att deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter värderas, syftar det här pilotprojektet till att utbilda barnskötare till lärare i förskolan direkt på arbetsplatsen. – Jag fick information av min arbetsgivare och tvekade inte till att söka, säger Lotta Hultin, barnskötare som jobbar på förskolan på Tellusgatan i Bergsjön. Eftersom arbetsgivaren uppskattar initiativet får deltagarna 85 procent i lön fast de bara jobbar 80 procent under utbildningen. – Men det är ganska tufft att jobba och studera samtidigt. Ändå blir man motiverad med tanke på att man höjer sin kompetens och kan förvänta sig en högre lön och status i yrket, påpekar Lotta Hultin som jobbar som barnskötare sedan 1988. Ivica Celikovic

FAKTA: Skolverkets prognos visar att det kommer att finnas ett stort behov av fler förskollärare under perioden 2005 till 2019. Årligen, de närmaste fem åren, behöver 4 400 lärare examineras för förskola, förskoleklass och fritidshem. I förskolan ökar rekryteringsbehovet framför allt beroende på ökat antal barn och ökad personaltäthet. Källa: Skolverket

FAKTA: • Högskolan i Borås har planer på att starta ytterligare en omgång av "Aktionslärande validering" vårterminen 2007. • I höst startar Malmö högskola en liknande utbildning som den i Borås. Inriktningen blir att utbilda arbetslösa grundskollärare till förskollärare. I Skåne fattas 75 förskollärare samtidigt som 396 grundskollärare 1-7 går arbetslösa. • Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare pågår också på Lärarhögskolan i Stockholm. Ett av Stockholms stads mål är att det via Kompetensfonden ska finnas möjligheter för barnskötare till stegvis kompetensutveckling som kan leda till förskollärarutbildning.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Mona Johansson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro