ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

hela denna artikel är en annons

Förslaget: Så ska bostadsbristen lösas

Metro · 18 Jul 2018
Uppdaterad 25 Jul 2018
"Vad som är klart är att det behövs fler bostäder än vad vi har i dag", säger Jonas Nygren, förbundschef i Hyresgästföreningen.

"Vad som är klart är att det behövs fler bostäder än vad vi har i dag", säger Jonas Nygren, förbundschef i Hyresgästföreningen.


Det råder akut bostadsbrist i Sverige. En del av lösningen är att det behöver byggas mer, men det behöver även byggas för alla. Därför föreslår Hyresgästföreningen att det ska byggas 30 000 hyreslägenheter till en rimlig kostnad, varje år under tio års tid.

klar

Artikellänk är kopierad

– Lika viktigt är att det byggs bostäder för alla, inte bara för höginkomsttagare, säger Jonas Nygren, förbundschef i Hyresgästföreningen.

De senaste åren har vi sett att bostadsbyggandet har ökat, även om de senaste prognoserna visar på ett minskat byggande i storstäderna. Men fortfarande råder det bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. Enligt Boverkets beräkningar behöver 80 000 bostäder byggas årligen fram till 2020 för att täcka det ökande befolkningsantalet. Hyresgästföreningen gör bedömningen att 30 000 av dessa bostäder behöver vara hyresrätter, för att täcka behoven för alla.

– Behoven ser olika ut i olika kommuner. Vad som är klart är att det behövs fler bostäder än vad vi har i dag. Generellt sett består bristen i de flesta kommuner av bostäder för unga som vill flytta hemifrån och för äldre som i dag bor själva i stora hus och vill byta bostad till något mindre, säger Jonas Nygren, förbundschef i Hyresgästföreningen.

Det går att bygga billiga bostäder

Att en nyproducerad lägenhet är dyrare än en äldre är inte så konstigt. Men hur ska då fler nybyggda lägenheter lösa bostadssituationen? Jonas Nygren förklarar att det bland annat handlar om att politikerna på både nationell och lokal nivå måste ta ett större ansvar för att möjliggöra byggandet av hyresrätter till en rimlig kostnad.

– Det behövs ett högre inslag av offentlig finansiering. Kommunernas kostnader i dag driver upp hyrorna. Därför behöver skattesystemet ses över och kompletteras med hur statens medfinansiering av nya bostäder på olika sätt kan utvecklas. Det kan till exempel vara olika former av investeringsstöd eller statliga topplån för företag.

I många länder runt om i Europa har man byggt bostäder enligt så kallad social housing. Grundidén för den lösningen är att man bara får tjäna under en viss inkomstnivå för att få bo i lägenheterna, som har lägre hyror och kan hålla en något lägre standard. Jonas Nygren och Hyresgästföreningen tycker att det är fel väg att gå.

– Det skapar en stigmatisering på bostadsmarknaden, ett utpekande av grupper och en ökad segregation. I grunden är den svenska idén med en generell bostadsmarknad bra. Sedan kan man ge individuellt stöd i form av exempelvis bostadsbidrag om det behövs. Det går att bygga kostnadseffektivt. Ett exempel är Bo Klok där Skanska och Ikea har gått samman och bygger bostadsrätter till lägre kostnad, säger Jonas Nygren.

Det går att bygga kostnadseffektivt, menar Jonas Nygren.
Det går att bygga kostnadseffektivt, menar Jonas Nygren.

”Staten ska ta ett större ansvar”

Dagens bostadssituation drabbar alla på ett eller annat sätt, säger Jonas Nygren och radar upp exempel.

– Det är en minskad rörlighet på bostadsmarknaden på grund av bostadsbristen, vilket gör att man inte kan flytta när man behöver. Trångboddheten ökar, unga kan inte flytta hemifrån och äldre tvingas bo kvar i sina alltför stora hem.

Han betonar att bostäderna är politikens ansvar, där politiska styrmedel kan lösa situationen.

– Nu har vi haft en period då det har varit lite upp till var och en att ordna med sitt eget boende. Bristen på bostäder ger oss svåra val och sätter oss i svåra situationer, där vi kanske blir tvungna att välja en lägenhet som är alltför dyr för vår ekonomi på grund av att vi inte har något alternativ.

Hyresgästföreningen jobbar för att det ska byggas 30 000 hyresrätter per år i tio år. För att nå målet föreslår de ett flertal åtgärder.

– Vi kräver att staten ska ta ett större finansiellt ansvar. Bostadssektorn får inte mycket hjälp från statligt håll i dag. För att lösa situationen behöver vi stöd till individen, stöd till ökat byggande och ett rättvist skattesystem. Det behöver även kravställas mot kommunerna att skapa förutsättningar för fler hyresrätter och alla kommuner ska ha en allmännytta, som i dag är kommunernas främsta verktyg för att motverka bostadsbristen. Förändringen måste ske snarast. För varje dag som går ökar behovet av nya bostäder, säger Jonas Nygren.

Tycker du att alla ska ha råd med en egen bostad? Gå med i Hyresgästföreningen och stötta arbetet för bostäder åt alla.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

pil
Hyresgästföreningen vill att:

• Staten ska dela den ekonomiska risken som ett bostadsbyggande innebär med hushåll och företag. Statliga topplån kan ersätta delar av det egna kapital som bostadsbolag behöver för att få banklån för att bygga hyresrätter i dag.

• Kommuner med bostadsbrist ska ge allmännyttiga bostadsbolag ett stående uppdrag att hålla en jämn byggtakt.

• Kommunen ska ordna med byggbar mark och tillse att planprocesserna är effektiva för att öka byggandet.

Läs mer om vad Hyresgästföreningen jobbar för inför valet 2018.

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro