ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Förtidspension kan bli fattigdomsfälla

TT · 18 Nov 2009
Uppdaterad 14 Feb 2011

Foto: Scanpix


klar

Artikellänk är kopierad

Reglerna kring förtidspensioner måste ändras. Att ge unga med psykosociala problem eller adhd förtidspension är att ge dem och deras barn ett liv i armod.

I stället behöver de stöd tidigt i livet, fastslår Försäkringskassans chef.

Lagstiftningen kring aktivitetsersättning till unga måste bli tydligare, anser generaldirektör Adriana Lender, och redan i skolan måste man ta itu med problemen. Arbetsmarknadsinsatser måste sättas in mycket tidigare.– Som det är nu kan en 25—30-åring haft aktivitetsersättning i ett tiotal år. Och efter så lång tid är det oerhört svårt att komma ut i arbetslivet.

Hon får stöd av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.– Det borde vara förbjudet i lag att unga människor som haft aktivitetsersättning med automatik går över i en sjukersättning när de fyller 30 år. Det innebär risk för en permanent fattigdomsfälla, säger hon till TT.– Detta vill jag förändra men jag tror inte vi hinner göra det under denna mandatperiod.Låg standard

Försäkringskassan har i en ny utredning konstaterat att förtidspensionärerna blir allt yngre och att hushållen med barn ökar i gruppen. Utredningen visar också att var tredje ensamstående förälder med sjukersättning har låg ekonomisk standard. I början av 1990-talet hade mindre än var tionde låg ekonomisk standard.

Mycket av ökningen bland de unga med förtidspension kommer från människor som tidigare haft aktivitetsersättning. När de blir 30 år får de förtidspension i stället.– Reglerna om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång har gett en direktlinje in till förtidspensionen, säger Lender.– Och ju yngre man är när man hamnar där, desto större är risken för ett liv i relativt armod, man tappar i standard gentemot sina generationskamrater. Många har dessutom barn att försörja, barn som får växa upp under knappa förhållanden.

Antalet personer som har sjukersättning och aktivitetsersättning har ökat under lång tid och uppgick i slutet av 2008 till drygt 530 000 personer. Av dem hade 150 000 partiell ersättning.Ökningen av antalet personer som har sjuk- och aktivitetsersättning är störst i regionerna kring storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Glesbygdskommunerna och mindre orter, som historiskt sett varit problematiska med stort antal förtidspensionärer, har haft mindre ökningar.Utredaren själv Ulrik Lidwall konstaterar att det är ett svårlösligt välfärdspolitiskt problem.– Och i mångt och mycket en spegling av vad som sker på arbetsmarknaden som ställer allt högre krav.

Han får medhåll av MP-språkröret Peter Eriksson.– Arbetsklimatet i dag är tufft och det finns lite utrymme för dem som inte hela tiden presterar 100 procent, säger han till TT.– Det här är något som vi måste se över, eftersom det inte finns något system för det.

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro