ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Fyra delar av Sveriges valsystem kritiseras av observatörer

Björn Sjö · 22 Nov 2018
Uppdaterad 22 Nov 2018
Hanteringen av valsedlar i det svenska valsystemet får kritik av OSSE.

Hanteringen av valsedlar i det svenska valsystemet får kritik av OSSE. Foto: IBL


OSSE granskade det svenska valet i höstas. Nu kommer rapporten, med kritik på flera punkter: Valhemligheten i röstlokalerna måste stärkas, systemet med valsedlar bör ses över, partier och kandidater måste redovisa bidragsgivare och ekonomi tydligare.

klar

Artikellänk är kopierad

OSSE (Organisationen för säkerhet och fred i Europa) blev i höstas inbjuden att för första gången övervaka ett svenskt val.Observatörerna har nu släppt sin rapport, med kritik och rekommendationer.

Valsedlar saknades

Mest kritik får valsedlarna. Valmyndigheten tryckte 673 miljoner valsedlar, vilket observatörerna ser som ett logistik- och miljöproblem. De har hört klagomål från flera partier om svårigheterna att distribuera valsedlarna, och önskemål om att valmyndigheterna tar över ansvaret.Rapporten nämner också brister i rutinerna kring valsedlarna. Vissa partiers sedlar saknades i några vallokaler.På en del orter hade lokala valmyndigheter tagit på sig ansvaret för att valsedlar skulle finnas i ställen. I en kommun gällde åtagandet dock bara vissa partiers valsedlar.OSSE rekommenderar att Sverige ser över systemet så att alla väljare får samma tillgång till valsedlar.

Valhemligheten hotas

Observatörerna är också kritiska till att valsedlarna placeras så synligt i vallokalerna. Det kan hota den lagstadgade valhemligheten.OSSE noterar dock att regeringen redan lagt ett lagförslag som innebär att bord och ställ med valsedlar skärmas av.

Bättre redovisning av kampanjbidrag

OSSE rekommenderar också större transparens i hur partiers och kandidaters valkampanjer finansieras.Partierna behöver idag bara redovisa sina intäkter. De bör också tvingas att visa utgifter, tillgångar och skulder, tycker OSSE.Redovisningarna bör vara lättillgängliga för allmänheten.

LO-kampanj kritiseras

OSSE efterlyser även ett regelverk för kampanjbidrag från andra organisationer.

I rapporten nämns särskilt LO-fackets bidrag till Socialdemokraterna. Observatörer var kritiska till att LO spenderade 30 miljoner kronor på tidnings- och bioannonser för Socialdemokraterna. De menade att medlemmarnas varierande  partisympatier borde leda till att fler partier gynnades.

LO-ledningen har besvarat kritiken och sagt att de är öppna för att stötta andra partier – om krav framförs av medlemmar inom organisationen.

pil
Fakta OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, (på engelska OSCE) ska övervaka demokratiutveckling, agera konfliktförebyggande och hantera kriser.I organisationen ingår 56 stater: Hela Europa (utom Kosovo), USA, Kanada samt länderna i Centralasien.OSSE bildades under kalla kriget i början av 1970-talet som ett forum där Öst och Väst kunde föra samtal med varandra.Efter Berlinmurens fall 1989 började OSSE skicka ut valobservatörer.

Källa: Källa: Europaportalen, riksdagen, Ekot.

klar

Artikellänk är kopierad

Björn Sjö
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro