ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Gener och trafik bakom barnallergi

TT · 9 Apr 2008
Uppdaterad 15 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Luftföroreningar under första levnadsåret medför ökad risk för astma, allergier och försämrad lungfunktion senare i livet, enligt en studie bland Stockholmsbarn.De genetiskt känsliga har en kraftigt förhöjd risk.

-Att vi kunde hitta så stora riskökningar det hade vi faktiskt inte förväntat oss, säger Erik Melén, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han är en av forskarna bakom det så kallade Bamseprojektet, där 4 000 barn i Stockholm följs under sin uppväxt. Forskarna söker samband mellan olika miljö- och livsstilsfaktorer och risken att utveckla astma och allergier.

De barn som utsattes för höga halter av luftföroreningar under sitt första levnadsår hade 60 procent större risk att drabbas av långvariga astmabesvär som fyraåringar, jämfört med barn i andra delar av staden, visar resultaten. Dessutom var de oftare allergiska mot pollen - en besvärlig allergi som sällan växer bort - och de hade sämre lungfunktion än andra barn. Luftföroreningarna ger ungefär samma effekter på lungorna som passiv rökning.-Vi kan inte säkert säga vad det är som påverkar mest, om det är bilavgaserna eller om det är partiklar och liknande från slitage av vägbanan, säger Magnus Wickman, professor och barnallergiläkare. Internationellt sett är Stockholms luft av ganska god kvalitet, även om den inte uppfyller alla normer. Därför är forskarna förvånade över att effekten de ser är så pass tydlig.Långt ifrån alla barn i utsatta områden drabbas. Lite häpnadsväckande är att barn som bor i mindre trafikerade förorter till Stockholm faktiskt oftare drabbas av astma, allergisnuva och allergi mot pollen och pälsdjur än barnen i innerstaden. Det visar att tillståndens orsaker är komplexa.-Vi tror att bostäderna spelar en stor roll, säger docent Tom Bellander. Generna är också en stark orsak till astma och allergi. Erik Melén har undersökt kombinationer av två genvarianter som är kända för att öka risken för astma. Femhundra barn med astma jämfördes med lika många friska barn. Det visade sig att 15 procent av barnen hade en genetisk uppsättning som ökar risken att drabbas av astma med hela 20 gånger jämfört med det normala, givet att de växte upp i områden med de högsta halterna av luftföroreningar.Riktigt hur gener och miljö samverkar är okänt.-Vi går vidare nu och undersöker mekanismerna, säger Erik Melén. Han anser inte att tiden är mogen för genetisk testning av barn i de värsta riskzonerna, även om tekniken i dag gör det fullt möjligt. -Det är för tidigt att ge riktade råd på det viset. Det vi kan säga i dag till föräldrarna är att vi vet att närhet till högt trafikerade vägar ökar risken för astma och allergi. Sedan måste man väga in en massa andra faktorer också, livsstilen exempelvis, säger Erik Melén.

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro