ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Göteborg ska bli Sveriges nya Arjeplog

Stockholm Ola Jacobsen · 31 Jan 2007
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Ingress: Framtidens bilar ska bli säkrare genom att prata med varandra. Test Site Sweden i Göteborg blir en testmiljö där industrin kan prova ny teknik innan den tar plats i de fordon som säljs.

Brödtext: Tuffa vinterförhållanden lockar biltillverkare från hela världen till Norrbottens inland. Nu ska även Göteborg erbjuda testmöjligheter med internationell attraktionskraft. Men det är inte det västsvenska klimatet som ska locka. Under namnet Test Site Sweden satsas 64 miljoner kronor på att bygga upp en infrastruktur för demonstrationer och prov. Precis som i Norrland är säkrare fordon ett av målen. De passiva säkerhetslösningarna, tänk krockkuddar och balkkonstruktioner, får i allt större utsträckning aktiva komplement. Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park som fått Vinnovas uppdrag att leda arbetet med Test Site Sweden, exemplifierar med bilar som bromsar själva, som håller koll på att de ligger i rätt fil och att hastighetsgränser inte överskrids. – Till skillnad från en krockkudde är det här inte lösningar som fungerar på egen hand. De behöver kommunicera med andra fordon och med vägen. Och hos industrin finns ett behov av att kunna testa lösningarna under verkliga förhållanden, säger han. Det är där Test Site Sweden kommer in. När Test Site Sweden öppnar kommer tre alternativ att stå till hands. Ett virtuellt testlabb för de tidiga konceptstudierna. En inhängnad testplats för de första försöken med verkliga fordon. Och så kommer E45:an mellan Trollhättan och Göteborg utrustas med teknik som gör demonstrationer och tester i en riktig trafiksituation möjliga. – Det blir bland annat nät för olika typer av radio- och telekommunikation. Det är också troligt att enskilda korsningar och påfarter förses med teknik som exempelvis ska förhindra kollisioner. Tanken är också att utnyttja en del av den teknik som redan finns på plats. Det kan exempelvis innebära att väderinformation som Vägverket samlar in längs vägen görs tillgänglig inom ramen för Test Site Sweden. Ännu är inte de första investeringarna i projektet gjorda, men håller tidsplanen de första besluten tas någon gång i februari-mars. – Under 2007 hoppas vi kunna stötta de första forskningsprojekten i deras behov, säger Niklas Wahlberg, som inte tror att ambitionen att locka utländska fordonstillverkare är för högt ställda: – Det finns liknande testmiljöer på andra håll i Europa, men de är byggda för att passa specifika forskningsprojekt. Vi blir en generell testmiljö, och därför finns också en stor chans att vi ska kunna locka utländska fordonstillverkare att göra sina tester här, säger han.

Byline: Anders Thoresson

Fakta Test Site Sweden • En testmiljö för bland annat it-baserade säkerhetssystem i fordon, men också för miljö- och logisik-lösningar. • Byggs i och kring Göteborg. • Finansiering på 64 miljoner kronor fram till 2010 är klar. Hälften av pengarna från staten, resten från näringslivet. • Ska på sikt bli självfinansierande. • Projektet drivs av Lindholmen Science Park. I styrgruppen är bland andra Vinnova, Scania, Saab, Volvo Cars, Volvo, Vägverket och Västra Götalandsregionen representerade.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Ola Jacobsen
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro