ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Granskning: De fick inte kontaktförbud – utsattes för brott

Linnea Johansson/Johan Wikén · 23 Maj 2017
Uppdaterad 24 Maj 2017
Vad händer efter ett avslaget kontaktförbud? Metro har granskat.

Vad händer efter ett avslaget kontaktförbud? Metro har granskat. Foto: Alamy


Vad händer efter ett avslaget kontaktförbud? Metro har granskat tidigare avslag och hittat fall av misshandel, ofredande och olaga hot – men totalt sett relativt få fällande domar.

klar

Artikellänk är kopierad

Metro har undersökt vad som händer efter en avslagen kontaktförbudsansökan. Vi har tagit fram samtliga avslag från en tremånadersperiod 2013. Därefter har vi tagit reda på om den person som ansökan riktades mot senare dömts för brott mot den personen som gjorde ansökan.

Totalt har vi hittat tolv sådana ärenden. Här finns fall där den avslagna ansökan motiveras med kontakt kring gemensamma barn – men där mannen senare misshandlat kvinnan. Här finns även ärenden där en polisanmälan kring våld i nära relation gjorts i samband med kontaktförbudsansökan, men där den lagts ner i brist på bevis, och där mannen senare döms för våld mot samma kvinna.

LÄS MER
Sara: Stalkern gick runt med min bild och letade

Lagen om kontaktförbud ersatte i oktober 2011 lagen om besöksförbud. Dålig kunskap hos både allmänheten och en del poliser gör att en stor del av kontaktförbudsansökningar är okvalificerade, enligt en tidigare rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Trots att Metros undersökning visade på relativt få fall med fällande domar efter avslagna kontaktförbud tycker riksförbundet Unizon, som organiserar kvinnojourer, att alla enskilda fall där en person utsätts för brott efter att de nekats ett kontaktförbud är allvarliga.

Det handlar om en typ av brott som inte är tillräckligt prioriterade och där det ofta finns brister i utredningarna, vilket kan spela in, enligt Zandra Kanakaris, förbundsordförande för Unizon.

Dessutom är det första försöket att få hjälp ofta avgörande, vilket gör att ett nekat kontaktförbud kan få stora konsekvenser.

– Det krävs ett enormt mod och styrka för att söka. Får man inte hjälp då är det många som går tillbaka till förövaren, säger hon.

pil
Så gick det efter det nekade kontaktförbudet

Tvingades flytta till skyddat boende

Sökande:En småbarnsmamma i Mälardalen.Ärende:Efter att paret separerar börjar mannen trakassera sin exfru via sms.Motivering:Det avslagna kontaktförbudet motiveras med att mannen inte tidigare dömts för brott mot närstående och att paret har ett gemensamt barn och har viss kontakt vilket gör ett kontaktförbud svårt.Vad hände sen?Kvinnan anmäler mannen för misshandel. Ett ärende som läggs ner. Mannen döms för ofredande efter att ha skickat sms som ”sov gott din djävul! Fan vad jag hatar dig” och ”(Barnets namn) hade fått det så mycket bättre om du inte fanns.” Kvinnan och parets gemensamma barn tvingas flytta till ett skyddat boende och kvinnan får ensam vårdnad om barnet.

Man slog kvinna med knytnäven på tunnelbaneperrong 

Sökande:En kvinna i Stockholms län.Ärende:Kvinnan anmäler sin exman som hon har ett gemensamt barn tillsammans med för att han skallat henne några år tidigare. Men mannen frias senare från misstankarna för att ord står mot ord.Motivering:Kontaktförbudet motiveras med att pågående utredning inte ger tillräckligt stöd för ansökan och att förutsättningarna för kontaktförbud inte är uppfyllda.Vad hände sen?Mannen döms några år senare efter att ha slagit samma exfru med ett knytnävsslag på en tunnelbaneperrong som vid tillfället var full av barn. Efter misshandeln får mannen ett kontaktförbud mot kvinnan.

Bokade hotellrum på årsdagen varje år – trots separation

Sökande:En kvinna i 45-årsåldern i södra Norrland.Ärende:Mannen och kvinnan har en relation under några års tid. Efter det anmäler hon honom för brott och försöker få kontaktförbud vid flera tillfällen.Motivering:Kontaktförbudet motiveras med att något stöd för en sådan åtgärd inte går att finna.Vad hände sen?Trots att paret gör slut har mannen svårt att släppa taget om sitt ex. Han skickar en bekräftelse på en hotellbokning på deras årsdag fast hon inte vill ha någon kontakt. Han mejlar hennes jobbmejl och även hennes kollegors jobbmejl. Han söker upp henne vid en mack. När hon kör ifrån macken anmäler han henne för dråpförsök, ett fall som läggs ner. Efter flera ansökningar får hon 2015 ett kontaktförbud mot honom som han bryter mot. Han döms för överträdelse av kontaktförbudet och hemfridsbrott. Mannen dömdes även för grovt rattfylleri, olaga hot mot en annan person och skadegörelse.

Källa: Källa: Domstol.se

pil
Fakta: Kontaktförbud

• Lagen om kontaktförbud ersatte i oktober 2011 lagen om besöksförbud.

• Kontaktförbud kan ges om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan.

• Den som får kontaktförbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot.

• Ett kontaktförbud gäller under en viss tid och maximalt ett år åt gången, men kan förlängas.

• Ett utvidgat kontaktförbud innebär att en person inte får uppehålla sig i närheten av en viss plats, till exempel en annan persons bostad eller arbetsplats.

Källa: Källa: Domstol.se

pil
Så gjorde vi undersökningen

Vi har gått igenom drygt 1600 avslagna ansökningar av kontaktförbud från maj-juli 2013.

Vi har kört personnumren hos dem som ansökan riktade sig mot i en databas över domar. 354 av personerna förekom i domstolarnas register under perioden maj 2013 till början av maj 2016.

Det handlade om brottsmål, men även vårdnadstvister och skilsmässor. De aktuella brotten handlade om alltifrån lindrigare trafikbrott till allvarligare våldsbrott.

Fjorton av personerna dömdes under den här perioden för brott mot den person som fått ett avslag på sin ansökan om ett kontaktförbud. Vissa av personerna som ansökt om ett kontaktförbud fick ett sådant beviljat efter den period som vi tittade på i undersökningen.

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Johansson/Johan Wikén
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro