ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Guide: Det vill partierna göra inom brott och straff

Linnea Bergman · 2 Sep 2018
Uppdaterad 3 Sep 2018
Valrörelsen har till stor del präglats av en diskussion av brott och sraff. På bilden syns en grupp poliser under en insats. Foto: IBL.

Valrörelsen har till stor del präglats av en diskussion av brott och sraff. På bilden syns en grupp poliser under en insats. Foto: IBL.


Fler poliser eller större fokus på det förebyggande arbetet? Brott och straff har varit en av valrörelsens mest debatterade frågor. Metro har sammanställt några av de punkter som partierna vill genomföra för att göra Sverige säkrare.

klar

Artikellänk är kopierad

Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna vill se 10 000 fler polisanställda till 2024. Polisen ska tilldelas 7,3 miljarder kronor extra under 2018 – 2020. Partiet vill bland annat avskaffa straffrabatten för 18-21-åringar som ett led att komma åt gängkriminaliteten. Straffet för våldtäkt ska bli hårdare. Barn som ser våld ska få status som brottsoffer.

Här kan du läsa vad Socialdemokraterna själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet vill se skärpta straff om man rekryterar in en ung person i gängkriminalitet. Det ska finnas fler lokalpoliser. Avhopparverksamheten ska få mer pengar. Det ska vara skärpta straff för brott med hedersmotiv. Alla relevanta yrkesgrupper ska få utbildning i mäns våld mot kvinnor.

Här kan du läsa vad Miljöpartiet själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet tycker att det pratas för mycket om strafflängder och hårdaste straff, i stället vill partiet lägga störst fokus på brottsförebyggande arbete. Partiet tycker bland annat att livstidsstraffet ska avskaffas. Polissutbildningen borde bli en högskoleutbildning med yrkesexamen. Polis och räddningstjänst ska finnas tillgänglig även i förorter och på landsbygden. Man ska punktmarkera kriminella för att få stopp på skjutningarna.

Här kan du läsa vad Vänsterpartiet själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Moderaterna:

Det ska vara dubbla straff för den som begår brott inom ramen för gängrelaterad brottslighet. Möjligheten att vittna anonymt ska utredas. Fler personer som dömts för brott ska utvisas. Det ska vara strängare straff för exempelvis bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal. Straffrabatten för 18-21 år ska tas bort. Under Almedalsveckan lade Allianspartierna fram sina gemensamma satsningar kring brott och straff om de vinner valet. Allianspartierna vill bland annat, precis som Socialdemokraterna redan lovat, se 10 000 fler poliser till 2024.

Här kan du läsa vad Moderaterna själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Centerpartiet:

Vill satsa med pengar på vittnesskydd för den som vill hoppa av. Fler anställda på Nationellt forensiskt centrum för att snabba på rättsprocesserna. Ny brottsrubricering för hot och våld mot blåljuspersonal och ett särskilt brott att förhindra utryckning. Hårdare straff för flera grova brott.

Här kan du läsa vad Centerpartiet själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Foto: IBL.
Foto: IBL.

Liberalerna:

EU:s polis- och åklagarsamarbete ska stärkas för att utreda brott över nationsgränserna. Det ska skapas ett europeiskt FBI. Även om personer barn under 15 år inte kan dömas för brott ska brotten alltid utredas. För ungdomar som begår brott ska det finnas en 24-timmarsgaranti, där socialtjänsten inom tjugofyra timmar ska kalla föräldrarna till ett samtal. Lagarna mot vapensmuggling ska skärpas. Ingen straffrabatt för personer mellan 18-21 år som återfaller i brott.

Här kan du läsa vad Liberalerna själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Kristdemokraterna:

Det ska vara förbjudet att ha samröre med kriminella organisationer. Det ska vara möjligt att porta kriminella från de områden där de begår brott. De ska även kunna få tillträdelseförbud om de döms för stöld eller snatteri från en affär. Det ska vara lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror. Polisen ska få utökade vapen, som gummikulor och vattenkanoner. Även brott som begås av personer under 15 år behöver utredas. Det ska vara hårdare straff för så kallade ”vardagsbrott”. Det ska finnas en särskild polis till varje skola.  Insatsstyrkans förmåga ska fördubblas och Säkerhetspolisen få mer resurser. Det ska finnas en enhet inom polisen ”Force Marrige Unit” som hjälper flickor och pojkar som riskerar att giftas bort.

Här kan du läsa vad Kristdemokraterna själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Sverigedemokraterna:

Straffen för grova brottslingar ska kunna förlängas med en tid i förvar efter att de avtjänat sitt straff om de fortfarande anses som farliga. Tillåt anonyma vittnesmål. Det ska vara skärpta straff för vapensmuggling. Det ska vara lättare att avlyssna personer som misstänks för brott och sätta upp kameraövervakning. Det ska vara förbjudet att delta i en kriminell organisation. Vill se en effektivitetsreform inom polisen för att poliserna ska få mer tid att bekämpa brottslighet.

Här kan du läsa vad Sverigedemokraterna själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Feministiskt initiativ:

Feministiskt initiativ vill att en utredning tillsätts för att hitta andra lösningar än fängelse. Åldersgränsen för häkting ska höjas till 18 år, yngre personer ska socialtjänsten ta hand om. Polisutbildningen ska göras om till en högskoleutbildning och de som grundutbildningarna för dem som ska jobba inom rättsväsendet ska genomsyras av ett normkritiskt, maktkritiskt, antirasistiskt och genusmedvetet tänkande. Transpersoner ska omfattas när det gäller lagen om vilka grupper som kan utsättas för hatbrott. När en identitetskontroll eller visitering görs ska en rapport skrivas och statistik om kontrollerna ska finnas tillgängliga för allmänheten. En genomgripande undersökning av hur befintliga lagar tillämpas ur ett genus- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv är nödvändigt, enligt partiet. Det ska vara hårdare straff för grov kvinnofridskränkning.

Här kan du läsa vad Feministiskt initiativ själva skriver om sin politik som rör brott och straff.

Foto: IBL.
Foto: IBL.
pil
Fakta: Det vill partierna

I Metros serie ”Det vill partierna” presenterar vi översiktligt några av de åtgärder som de nuvarande riksdagspartierna plus Feministiskt initiativ vill se inom en rad olika områden. En del av åtgärderna som listas under ett visst parti kan även andra partier hålla med om även om det inte anges i den här genomgången.

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Bergman
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro