ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Här är alla vägarbeten i sommarstockholm

Anneli Wikström · 17 Apr 2009
Uppdaterad 14 Feb 2011
Värst drabbat blir T-banans blå linje, E 20 Norra länken, Centralbron, Söder­ledstunneln och E4/E20 Nybodakurvan.

Värst drabbat blir T-banans blå linje, E 20 Norra länken, Centralbron, Söder­ledstunneln och E4/E20 Nybodakurvan.


klar

Artikellänk är kopierad

Efter midsommar minskar biltrafiken radikalt och det är också då som Stock­holms stad passar på att bygga ut och förbättra vägnätet. Det kommer förstås att innebära stora störningar i trafiken för de som stannar kvar i stan. Bland annat kommer delar av tunnelbanans blå linje att hållas stängd och ersättas med bussar. Andra områden där vägarbeten kommer att ställa till problem är byggandet av Norra länken och Söderledstunneln.

Åk kommunalt, var ute i god tid och planera din resa uppmanar Stockholms stad.– Det kommer att bli en del stora störningar som vi dock gjort vårt bästa för att lösa. Vi vill påminna om att grundsyftet kommer att gynna trafikanterna och det kommer att bli väldigt bra i slutändan, säger Ingemar Ziegler, vd på ­Stor­stockholms lokaltrafik.

Alla störningar

1. T-banans blå linje.Stationsbyggen vid T-centralen och Odenplan. Tågen kommer inte  atttrafikera T-centralen och Kungsträdgården.

2. E 20 Norra länken. Under 27–28 april kommer en trafikomläggning att ske.  

3-4. Centralbron och Söder­ledstunneln. Från den 13 juni till den 7 sep­tember kommer arbeten att påverka främst södergående trafik.

5. E4/E20 Nybodakurvan.En av Essingeledens broar behöver förstärkas. 26 juni – 8 augusti kommer antalet körfält norrut att reduceras från två till ett. Nybodapåfarten stängs under arbetet.

6. LidingöbronArbete pågår mellan mars – 30 oktober.Omisolering av bron. Ett körfält per riktning tas i anspråk. Under morgonens högtrafik 07:30-09:30 hålls ytterligare ett körfält öppet i riktning in mot City.7. Lindhagensplan Arbete pågår hela året.Arbeten med exploateringen i kvarteret Snöflingan för hotell och bostäder fortsätter under 2009. 100 knutars backe överdäckas och är under byggperioden reducerad till ett plus ett körfält. Förbindelsen från Lindhagensgatans cirkulationsplats upp mot Lilla Västerbron är avstängd. Betongdäcksarbeten mm påverkar framkomligheten i cirkulationsplatsen.  8. Citybanan, Citys gatunät Arbete pågår hela året. Arbetena för att bygga Citbanans nya station i City har startat. Vid Vasaplan pågår under 2009 arbete för den nya biljetthallen och antalet körfält reduceras. Under sommaren görs en spontgrop mitt i Vasagatan som tar ett körfält i anspråk till och med år 2011. 9. E20 Norra Länken, Värtan Arbete med ramptunnlar till Norra Länkens bergtunnlar pågår. Storängsvägen är stängd för genomfartstrafik. Under sommaren läggs trafiken om i korsningen Lidingövägen/Tegeluddsvägen. 10. Citybanan, Söder Mälarstrand Arbete pågår hela året.På Söder Mälarstrand pågår arbetena för den blivande sänktunneln i Riddarfjärden och med en arbetstunnel som sprängs från Söder Mälarstrand. Trafiken leds i ett körfält per riktning förbi arbetsplatsen till år 2013. Vid tre tillfällen per vardag, cirka kl 09:30, 13:30 och 19:30 stoppas all trafik cirka 10 minuter i samband med sprängning. När sprängningarna kommer längre in i berget kommer sprängstoppen bli kortare. 11. E20 Norra Länken, Frescati Arbete påbörjas under hösten.Arbetena för den blivande kopplingen E20 Norra Länken / E18 Roslagsvägen påbörjas och trafikomläggningar som påverkar framkomligheten startar sent under år 2009. 12. E20 Norra Länken, Bellevue Arbete pågår under året.Provisorisk trafikföring norr om Roslagstull gäller under året. 13. Solnavägen/Karolinska vägen Arbete pågår under året.Ombyggnad av korsningen och omgivande delar av Solnavägen sker inför exploateringen kring Karolinska vägen. Under 2009 kommer framkomligheten begränsas av en skyttelsignalanläggning på Karolinska vägen.14. E4/E20 Södertälje - Hallunda Arbete påbörjas under hösten.Med start i höst och med finansiering av trängselskatt sker utbyggnad av E4/E20 till tre körfält i vardera riktning.15. E4/E20 Kungens Kurva - Bredäng Arbete påbörjas under hösten.Med start under hösten sker utbyte av mittbarriären samt utbyggnad av ett kollektivtrafikkörfält i riktning norrut. Arbetet pågår främst nattetid. Detta projekt finansieras med trängselskatt. 16. E4 Upplands VäsbyArbete pågår augusti - september. Två rörbroar under E4 byts ut under perioden augusti-oktober. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hastighetsnedsättning till 50 km/tim. 17. Gullmarsplan Arbete påbörjas i september.Med start i september kommer ombyggnader att ske i den västra cirkulationsplatsen. Signalanläggningen byggs om och en bomanläggning installeras för att förbättra kapaciteten ut från Södra länken genom Björktunneln vid tillfällen då en snabbare evakuering av trafik i tunneln är önskvärd. Under vissa perioder kommer antalet körfält i tillfarten från Björktunneln och Johanneshovsvägen reduceras från två till ett körfält. Projektet är ett så kallat trimningsprojekt som finansieras med trängselskatt.18. Tvärbanan, Alvik - Solna Arbetet pågår under året.Utbyggnaden av tvärbanan fortsätter med grenen Alvik-Solna. I september sker en provisorisk omläggning av Norrbyvägen inför byggande av en tunnel för tvärbanan under Norrbyvägen. Även framkomligheten på Karlsbodavägen kommer att påverkas av arbetena.19. Trafikplats LindhagenArbete pågår under året.I samband med exploateringen av Västra Kungsholmen påverkas framkomligheten av olika arbeten. Ombyggnaden av Lindhagensgatan avslutas under 2009. I nästa etapp byggs trafikplats Lindhagensgatan om. Arbetena kommer att påverka ramperna och korsningen vid Lindhagensgatan.20. E4/E20 Essingeleden, dispenstrafik För närvarande tillåts inte dispenstrafik (tyngre än BK1) på Essingeleden. Förstärkning av broarna för att medge övertung dispenstrafik pågår åren 2009-2012. Arbetena bedrivs till största delen underifrån och trafikstörningarna begränsas till lågtrafiktid.

klar

Artikellänk är kopierad

Anneli Wikström
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro