ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Här är allt du inte vågat fråga om kommissionen, rådet och parlamentet

Jesper Lindqvist · 4 Jul 2019
Uppdaterad 8 Okt 2019
Ursula von der Leyen tillsammans med den avgående ordföranden för EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker.

Foto: FRANCOIS LENOIR/HENRIK MONTGOMERY/TT


Vad innebär det att vara ordförande för EU-kommissionen eller EU-rådet? Och vad tycker de svenska partierna om nomineringarna? Metro hjälper till att reda ut begreppen.

klar

Artikellänk är kopierad

Vad är EU-kommissionen?

EU-kommissionen är unionens motsvarighet till en regering, där varje medlemsland har en position. Varje "kommissionär" är tillsatt med ansvar för ett särskilt område, precis som en regering fungerar med ministrar som ansvarar för olika frågor. Skillnaden är att kommissionärerna inte företräder sitt medlemsland i EU-kommissionen, utan istället ska fokus ligga på EU:s gemensamma intressen.

LÄS MER
EU-valet i 9 punkter – de blev vinnare och förlorare

Precis som statsministern utser sin regering så är EU-kommissionens ordförande med och tar fram sin kommission. Skillnaden är att det är upp till varje medlemsland att föreslå en kommissionär, och medan en statsminister har relativt fria händer att välja sin regering måste en EU-kommission passera flera hinder på vägen.

Hur väljs EU-kommissionen och dess ordförande?

Det är upp till EU-rådet – där medlemsländernas stats- eller regeringschefer sitter – att nominera EU-kommissionens ordförande. Denne föreslås med kvalificerad majoritet (55 procent av rösterna), och sedan går turen över till EU-parlamentet, alltså unionens motsvarighet till riksdagen. Där måste en majoritet av de 751 parlamentarikerna rösta för förslaget för att kommissionens ordförande ska kunna tillträda.

LÄS MER
Experterna: De blir de stora frågorna i EU

När sedan ordföranden ska sätta ihop sin kommission måste denne välja bland kandidaterna, som alltså utsetts av varje enskilt land. Kommissionen ska i någon mån avspegla den politiska sammansättningen i parlamentet, och när ordföranden har valt sin kommission är det återigen upp till parlamentet att först fråga ut kandidaterna och sedan godkänna kommissionen i sin helhet.

Till sist ska kommissionen även passera EU-rådet med kvalificerad majoritet innan det politiska arbetet kan ta vid.

Vilka sitter i EU-kommissionen?

Sedan 2014 har Jean-Claude Juncker från Luxemburg varit kommissionens ordförande. Han hade tidigare varit Luxemburgs premiärminister i närmare två decennier och tillhör partigruppen EPP, Europeiska folkpartiet, alltså den borgerliga, liberalkonservativa delen av unionen.

För svensk del är Cecilia Malmström (L) en av de kommissionärer som har suttit längst på sin post (drygt två mandatperioder). Hon har under sin tid i kommissionen haft olika ansvarsområden. Under sin första mandatperiod ansvarade hon för unionens inrikesrelaterade frågor, och under de senaste fem åren hade hon posten som handelskommissionär. Tidigare har socialdemokraterna Anita Gradin och nuvarande utrikesminister Margot Wallström också haft rollen som svensk EU-kommissionär.

LÄS MER
EU bekräftar: Ryska påverkanskampanjer stärktes inför valet

Sedan Cecilia Malmström delgav att hon skulle lämna EU-kommissionen efter vårens EU-val debatterades kring vem som ska efterträda henne för Sveriges räkning. Ett par av de namn som först nämndes var Miljöpartiets partiledare, tillika den tidigare parlamentarikern, Isabella Lövin. Även den tidigare partiledaren, Maria Wetterstrand, förekom i diskussionerna. Till slut nominerades arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, och den 8 oktober godkändes hon som ny EU-kommissionär.

Cecilia Malmström, svensk EU-kommissionär.Foto: Sofia Tanaka/TT

Vad gör EU-kommissionen?

Som ovan nämnt kan EU-kommissionen liknas vid en regering. Man arbetar för att främja unionens gemensamma intressen och representerar även unionen vid globala sammanträden i specifika frågor. Man har även som uppgift att genomföra de lagförslag som EU-parlamentet eller EU-rådet har beslutat om. Deras arbete kontrolleras även av parlamentet, som genom en misstroendeförklaring kan avsätta kommissionen.

Utöver ordföranderollen är även rollen som ”hög representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik” en betydande sådan inom kommissionen. Denne tas fram av kommissionens ordförande och måste sedan godkännas med kvalificerad majoritet av EU-rådet. Posten benämns ofta i vardagligt tal som ”EU:s utrikesminister”, eftersom frågorna som kommissionären hanterar i mångt och mycket liknar de som en utrikesminister har hand om.

LÄS MER
Lista: Sju historiska händelser i EU

Sedan 2014 har italienaren Federica Mogherini, ansluten till partigruppen ”Europeiska socialdemokratiska partiet”, haft rollen med ansvar för utrikesfrågor. Under mandatperioden har hon bland annat uttalat ett stöd för kärnenergiavtalet med Iran samt riktat kritik mot utvecklingen i Turkiet med en fängslad opposition och inskränkt pressfrihet.

LÄS MER
Här är EU-politikernas förmåner – från kontorspengar till resepott

Vilken roll har EU-rådet?

EU-rådet, som består av stats- eller regeringscheferna i varje medlemsland, har en kontrollerande roll när det kommer till utnämningarna kopplade till EU-kommissionen. Dess politiska sammansättning är helt och hållet kopplad till de nationella valen, vilket i förlängningen alltså kan påverka kommissionens konstellation. Den partigrupp som har flest medlemmar i rådet är för närvarande Europeiska folkpartiet, tätt följd av den socialdemokratiska partigruppen.

LÄS MER
EU-valet 2019: 15 viktiga ord och begrepp att ha koll på

Även EU-rådet får i samband med parlamentsval en ny ordförande. Den tidigare ordföranden, polacken Donald Tusk, ska få en efterträdare, och i samband med att rådet i somras presenterade sin kandidat till ordförandeposten för EU-kommissionen presenterade man även sitt förslag till ordförande för rådet. Valet föll på Belgiens liberale, interimistiske, premiärminister Charles Michel, som i så fall kommer att tvingas lämna den belgiska politiken helt och hållet under sin tid som ordförande.

EU-rådets ordförande leder dess arbete och kallar rådet till sammanträde två gånger varje halvår. Rådet har dock möjligheten att med omedelbar verkan avbryta ordförandens mandatperiod om de anser att denne inte kan fullgöra sina uppgifter på ett korrekt sätt. I samband med omröstningar i rådet saknar ordföranden rösträtt.

Belgiens premiärminister, Charles Michel, har föreslagits som ny ordförande för EU-rådet.Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Vilken roll har EU-parlamentet?

Europarlamentet, vanligtvis förkortat EU-parlamentet, är unionens motsvarighet till riksdagen. Alla förslag som unionen har att ta ställning till ska passera parlamentet, vilket även gäller utnämningarna av kommissionen och dess ordförande. Parlamentet har även möjlighet att rikta en misstroendeförklaring mot kommissionen vilket, om den går igenom, innebär att kommissionärerna tvingas avgå och en ny kommission ska tillsättas.

Parlamentet utser även sin egen talman, en post som under de kommande 2,5 åren kommer att innehas av den italienske socialdemokraten David Sassoli. EU-rådet har yrkat på att en konservativ och en socialdemokratisk parlamentariker ansvarar för rollen 2,5 år vardera – vilket även har varit praxis under de senaste mandatperioderna – men frågan ägs av parlamentet helt och hållet. Det visade sig inte minst då det fanns en inofficiell önskan hos rådet att utse den bulgariska socialdemokraten Sergej Stanisjev till talman, för att få en större geografisk spridning bland toppositionerna – något som parlamentet alltså inte valde att beakta.

LÄS MER
Så gick det för populistpartier i EU-valet – stora framsteg för nationalister

Inget land får ha färre än sex och fler än 96 platser i EU-parlamentet, men nivåerna i fråga kan komma att ändras utifall Storbritannien verkställer sitt beslut om att lämna EU. I det senaste valet minskade de stora partigrupperna, de europeiska folkpartisterna och socialdemokraterna, samtidigt som den gröna partigruppen tillsammans med åtskilliga högerextrema partier av olika karaktär tog stora kliv framåt.

klar

Artikellänk är kopierad

Jesper Lindqvist
Jesper Lindqvist
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro