ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Hossein dog av läkemedelsförgiftning – vården erkänner brister

Tobias Andersson Åkerblom · 23 Okt 2014
Uppdaterad 23 Okt 2014

klar

Artikellänk är kopierad

Hosseins mamma Sedigheh Rezaie.
Hosseins mamma Sedigheh Rezaie.Foto: Tobias Andersson Åkerblom

Västra Götalandsregionen medger nu flera brister i hanteringen av 24-åriga Hosseins fall, som slutade med att han dog av läkemedelsförgiftning. I analysen konstateras att vårdenheterna inte har vetat vem som ansvarar för patienter som honom.   – Hoppas att det blir ändring nu, säger Hosseins syster Sara Tanani Jafari.

Metro berättade för omkring en månad sedan om den kraftigt ökade förskrivningen av opioiden oxikodon, att patienter som blir beroende av den stängs ute från vård, och om 24-årige Hossein som dog efter att han hamnade mellan stolarna, när ingen ville hjälpa honom med att bli kvitt beroendet.

Nu har Närhälsan, som är Västra Götalandsregionens bolag för primärvård, gjort en händelseanalys av fallet – där bekräftas ett antal brister i Hosseins vård.

Smärtvården bedömde att Hossein hade för mycket psykiatriska problem och vägrade ta emot honom, enligt händelseanalysen. ► Hossein, 24, blev beroende av medicin – dog i väntan på avvänjning

Men psykiatrin gjorde bedömningen att hans problem främst handlade om smärta, utan att meddela vårdcentralen om det förrän två månader efter Hosseins död. Beroendemottagningen ville inte heller ta emot honom, dels för att hans psykiatriska problem inte hörde hemma där, och dels för att hans beroende hade uppstått på grund av smärta. "Vem har då ansvar att hjälpa denna patientgrupp?", står det i en kommentar i analysen. 

”Utredningen visar på att inblandade verksamheter inte har en gemensam bild över vem som har ansvar för patienter som behöver hjälp med ett läkemedelsberoende som uppkommit på grund av somatisk skada/trauma”, står det i analysens slutsatser.

Har ni en gemensam bild nu, vem har ansvaret?

– Det är en diskussion som vi för med psykiatrin, och sedan handlar det väldigt mycket om en diskussion där psykiatrin kanske måste tydliggöra för sig själva vem som faktiskt har det ansvaret. Det här har som framgår skickats till chefsläkaren för psykiatrin på SU, så där ligger bollen hos dem, säger Jens Halldin, chefsläkare på Närhälsan och ansvarig för händelseanalysen.

Mats Tullberg, chefläkare på SU, har inget svar i dag på vilken del av verksamheten som har ansvaret, men frågan utreds nu inom psykiatrin. – Det här är en känd utmaning för sjukvården att fånga upp patienter som har problem som berör många olika aktörer, därför är det extra viktigt att vi tar i de frågorna så fort vi ser saker som kan förbättras.

Beroendeverksamheten ska lämna ett yttrande till Mats Tullberg senast den 30 november. Han ser allvarligt på händelsen och beklagar.

– Det ska inte behöva vara så att man som patient eller anhörig ska känna att man blir bollad mellan olika vårdgivare, och vi ska förstås utreda hur vi kan förbättra samarbetet och reda ut de här oklarheterna eller otydligheterna som verkar finnas. ►Oxikodon-förskrivning ökar kraftigt

Analysen slår även fast att vårdcentralen bland annat har varit dåliga på att följa upp svar på remisser, att personalen behöver utbildning om smärtvård och att det saknades rutiner för patienter som nyligen har blivit insatta på beroendeframkallande läkemedel.

Under hösten genomför vårdcentralen ett antal ändringar i rutiner och utbildning för personal om smärta och läkemedelsbehandling.

– Hoppas att det blir ändring nu, säger Hosseins syster Sara Tanani Jafari.

Chefsläkare hos primärvården och psykiatrin ansvarar för att samarbeta om att ta fram en effektiv modell som förhindrar att patienter råkar illa ut på samma sätt som Hossein.

Händelseanalysen har skickats till andra vårdenheter som har varit inblandade i händelseförloppet.

En skriftlig överrenskommelse mellan patient och vårdgivare har tagits fram när det gäller förskrivning av beroendeframkallande läkemedel, som kommer att användas inom hela Närhälsan.

Under hösten får all personal på vårdcentralen på Gamlestadstorgetutbildning om smärta och smärtstillande läkemedel.

Vårdcentralen tar fram en ny rutin för behandlingen av patienter som har blivit insatta på stark beroendeframkallande medicin.

De har även tagit fram en ny rutin för remisshantering. Den tidigare bristen på rutin ledde till att remisser inte följdes upp – och att Hossein inte skickades vidare till rätt enhet, enligt analysen. ►Oxikodon-beroende vägras avvänjning

Sedan Metro rapporterade om Hosseins har även andra hört av sig och berättat om hur de har drabbats av opioidberoende. En ung man som är knappt 30 år gammal berättar att han lyckades trappa ned själv efter att ha blivit beroende, men att han fortfarande – tre och ett halv år senare – är beroende av svagare opioider.

Det var efter en operation av magsäcken 2011 som mannen drabbades av svåra smärtor och blev insatt på oxykodon och buprenorfin, uppger han. Flera operationer lyckades inte förbättra situationen – och mannen blev allt mer beroende.

När han nekades behandling med metadon bad han sin läkare att skriva ut samma medicin som han redan fick fast i mycket lägre doser, och började trappa ner själv.

– Jag bestämde mig själv att om inte jag får hjälp på något håll och ingen vill hjälpa mig så får jag väl ta och hjälpa mig själv, det är väl sista vägen man kan ta.

När han inte tar sin medicin blir han skakig, får frossa och yrsel.

– Från första gången när jag gjorde operationen så sa jag att inte ville ha den här medicinen, säger han.

klar

Artikellänk är kopierad

Tobias Andersson Åkerblom
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro