ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Idrottsministern: Regeringen satsar 224 miljoner på idrott för nyanlända

Metro · 14 Apr 2015
Uppdaterad 14 Apr 2015

Anslaget till nyanlända inom idrottsrörelsen stärks med 32 miljoner under 2015 och 64 miljoner årligen från och med 2016, skriver idrottsminister Gabriel Wikström (S) och Gunilla Carlsson (S).

klar

Artikellänk är kopierad

Foto: TT

Den svenska välfärdsmodellen är en unik konstruktion. Den har kombinerat en generell välfärd med ekonomisk tillväxt och bidragit till hög grad av jämlikhet och tillit mellan människor. I denna modells utveckling spelade det civila samhället och de stora folkrörelserna en betydande roll. Det ideella civila samhället är i Sverige fristående och självständiga från staten. Men det har, i samspel med staten, genom åren inte bara varit med om att utveckla den svenska välfärdsmodellen. Det civila samhället har också bidragit till att lösa många av de samhällsutmaningar Sverige stått inför.

Idrottsrörelsen är med sina tre miljoner medlemmar och drygt 600 000 ideella ledare den största svenska folkrörelsen och en viktig del av det svenska samhället. Idag, när vi står inför många nya utmaningar, kan idrottsrörelsen tillsammans med det övriga civila samhället, spela en stor roll.

En av de utmaningar vi har idag är de brister som finns i nyanländas etablering i vårt land. Denna utmaning är ingen nyhet. Samarbetsregeringen har därför presenterat flera förslag för att förbättra nyanländas etablering. Men mer behöver göras.

Idrotten är till sin natur global och vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och allas rätt att vara med. Det finns många exempel runt om i Sverige på hur idrottsrörelsen bidrar till att nyanlända, med idrotten som verktyg, kommer in i det svenska samhället. Det somaliska bandylandslaget från Borlänge, porträtterade i Filip och Fredriks hyllade film ”Trevligt folk”, är ett exempel som fått många människors att förstå idrottens potential när det gäller etablering av nyanlända i det svenska samhället.  

Idrottsrörelsen inte bara kan, utan vill ta ansvar och göra mer. Idrottsrörelsen behöver stärkas för att göra detta. Därför föreslår sammarbetsregering i vårpropositionen som presenteras på onsdagen att anslaget till idrottsrörelsen stärks med 32 miljoner under 2015 och 64 miljoner årligen från och med 2016. Medlen ska användas för att stödja idrottsrörelsens arbete med nyanlända. Av särskild vikt är det att nyanlända barn, ungdomar och vuxna oavsett kön, ges goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället.

Idrottsrörelsen ges genom distriktidrottsförbund och idrottsföreningar möjlighet att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända. Förslaget ger även idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla sin verksamhet, rekrytera nya aktiva utövare och fler ledare.

Att idrotten ges och att de tar detta ansvar gynnar individerna som får möjlighet att snabbare komma in i det svenska samhället. Det gynnar idrottsrörelsen som får en större bredd och därmed en ökad möjlighet till en spetsigare elit och det gynnar samhället i stort. Detta förslag bidrar till ett Sverige som håller ihop.

Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (s)

Gunilla Carlsson, Vice ordförande i riksdagens kulturutskott (s)

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro