ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

INRIKES/ Osäkerhet kring dolda fel i kärnkraftverk

Stockholm Andreas Jelvefors · 8 Aug 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Svenska kärnkraftbolag ska kunna garantera Statens Kärnkraftinspektion(SKI) att det inte finns dolda fel i de svenska Kärnkraftverken. Men efter händelsen i Forsmark 1 den 25 juli, då ett ställverk kortslöts och slogs ut, kan nu varken ledningarna för kärnkraftverken eller SKI garantera säkerheten i de svenska reaktorerna. Enligt Anders Bredfell, informatör på SKI, pågår nu febril aktivitet på myndigheten för att försäkra sig om att svenska kärnkraftverk inte har fler dolda fel. - Ledningen för kärnkraftverken ska kunna lämna garantier till oss att det inte finns dolda fel i reaktorerna. Samtidigt är det just det som är problemet med dolda fel, att man inte kan lämna några garantier.

Hur ofta inträffar det som ni kallar incidenter på svenska kärnkraftverk? Förhållandevis ofta. Vi räknar incidenter och händelser enligt INES skalan. Och incidenter av kalibern 2 händer ungefär en gång varannat år. Sedan 1990 har det hänt åtta gånger. En gång har vi haft en trea, som är en allvarlig händelse. Det var 2002 på Studsviks forskningsanläggning där personal blev utsatt för radioaktiv strålning.

Hur ofta leder händelser till oplanerade stopp? - Det är ingen ovanlighet att man behöver stoppa reaktorer. Men oftast kan man snabbt köra igång igen.

Länsstyrelsen i Uppsala län förvånas över att man fick sin information om Forsmarkshändelsen från media istället för driftbolaget. Och när sprinklersystemet inte fungerade på en av Forsmarks anläggningar i våras dröjde det en månad innan ni på SKI blev informerade. Kan man verkligen lita på att Kärnkraftsindustrin rapporterar allt med den öppenhet som man ska? - Det är en förutsättning för hela industrin att de gör det. Man måste komma ihåg att Forsmarkshändelsen inte var en olycka utan en händelse. Men visst, man kan tycka att de borde rapportera bättre och det ligger också på deras ansvar att rapportera vissa saker.

Har ni idag koll på vilka svenska kärnkraftverk som har sämst respektive bäst säkerhet? Nej. Man kan inte ranka det så. Teoretiskt finns kärnkraftverk som är säkrare än andra. Men så vitt man vet ska de vara lika säkra. Vilket - eller vilka av kärnkraftverken i omvärlden skulle du helst vilja stänga? - Det får internationella experter svara på. Men visst finns det verk i öst som ger anledning till oro. Ni sitter nu och tittar på de säkerhetsapporter som driftbolagen gjort vid flera svenska kärnkraftverk. Finns det andra brister än de som upptäckts vid Forsmark 1 som man inte har känt till och som nu kan bli en väckarklocka för säkerhetsarbetet. Inte som vi vet ännu. Hittar vi något så tar vi itu med det på en gång. Vid Ringhals 1,2,3 och 4 samt på Forsmark 3 och Oskarshamn 3 har man sagt att det som hänt på Forsmark ett inte kan hända i dessa reaktorerna. Vi gör nu en egen granskning för att se om vi instämmer med deras analys. Det ska vara klart så fort som möjligt.

Vad händer om det värsta scenariot inträffar? - Att det skulle läcka ut radioaktivitet är synnerligen osannolikt. Skulle vi få en härdsmälta skulle den ramla ned i en bassäng som är fylld med vatten och som kyls i vatten. Eftersom härden är mycket varm skulle det kunna bildas gas som pyser ut från reaktorn. Gasen går ut genom en gigantisk järnkratta som drar ut ångan in i ett filter. Om det ändå läcker ut något så späs det ut i atmosfären så att det knappt blir märkbart.Problemet uppstår istället med härden. Den skulle bli ekonomiskt kännbar och svår att ta hand om, och reaktorn skulle inte kunna tas i bruk igen. Och det är olämpligt att ha en byggnad med så mycket radioaktivitet stående. Men för miljö och människor är det åtminstone inte kortsiktigt några problem.

Andréas Jelvefors

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Andreas Jelvefors
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro