ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Jan Emanuel/riksdagen del 4

Stockholm Mona Johansson · 12 Apr 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Jan Emanuel Johansson är (s)-riksdagsman och driver en mycket lönsam vård- och behandlingsverksamhet. I dag har hans företag en samlad vinst på 4,5 miljoner. Samtidigt driver hans eget parti linjen att vård inte ska ge vinst. Länsstyrelsen har kritiserat vården på hemmet och sa nej när Jan Emanuel ville tillsätta sin far som föreståndare.

Jan Emanuel Johansson vann Expedition Robinson 2001. Året efter tog han plats som riksdagsman efter en personvalskampanj. Vid sidan av uppdraget driver Jan Emanuel en mycket lönsam vård- och behandlingsverksamhet. Jan Emanuelsgården i Norrtälje är ett så kallat HVB-hem, hem för vård och boende. Det har tillstånd för att ta emot sex pojkar med psykosociala problem i åldern 16-20 år. Jan Emanuels företag har även andra verksamheter, som halvvägsboende för personer som är i slutskedet av ett fängelsestraff. Verksamheten drivs av företaget Ungdomssatsningen Av Egen Kraft/ELU AB. Jan Emanuel Johansson är vd, och äger bolaget tillsammans med sin far Alf Ohlsson. Företaget, och systerbolaget Svensk samhällsutveckling AB har i dag ett samlat eget kapital på 4,5 miljoner där huvuddelen är placerade i aktier. - Ja, jag är stolt över att ha god ekonomi. Det tyder på att uppdragsgivarna har insett att vi har en metod som fungerar och placerar hos oss. Att vi har högsta kreditvärdighet betyder att vi kan ta lån och investera och utveckla behandlingsverksamheten, säger Jan Emanuel Johansson. Att ett företag inom behandlingssektorn har vinstnivåer på 25-50 procent, som företaget haft 2000-2004, är extremt ovanligt. De senaste åren har många behandlingshem tvingats lägga ned, efter att kommunerna gjort stora besparingar i antalet placeringar och deras längd. - Det är bra. Det har funnits många oseriösa människor på den här marknaden som fått lägga ned. Att vi har god ekonomi visar också att vår modell är jävligt bra, säger Jan Emanuel. Han har ett trumfkort som andra saknar. Han är kändis efter sin medverkan i Robinson. Och han anklagas för att ha använt sin position som riksdagsledamot för att värva till sin verksamhet. Inför folkomröstningen om EMU stod Jan Emanuel på Ja-sidan. Ett antal kriminalvårdsanstalter fick frågan om riksdagsledamoten Jan Emanuel kunde komma dit för att informera inför folkomröstningen. - Han kom hit, och visst, han berättade vad han såg som fördelarna med euron. Men framförallt delade han ut material och berättade om sin verksamhet, säger en anställd på Färingsöanstalten. Förra våren fick Svartsjöanstalten en liknande fråga från Jan Emanuel. Han ville besöka anstalten och träffa intagna. Där visste man vad som hänt under tidigare studiebesök, och svarade att han var välkommen om han kom enbart i sin egenskap av riksdagsledamot. Efter svaret har inget hörts från Jan Emanuel. - Det du säger är inte korrekt. Vid något besök kan jag ha talat om min verksamhet, då kan det ha varit så att jag fått en förfråga från en person tidigare. Jag har varit på sex eller sju fängelser under fyra år i riksdagen, jag borde varit på fler. Det är bland annat de människorna jag företräder. - Det du pratar om är paragraf 34-verksamhet, där vi samarbetat med KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) för att utveckla ett halvvägsboende. Men vi lade ner den verksamheten i måndags. På två år har vi bara haft två placeringar i Norrtälje och Visby. En god intention, men vi lyckades inte hela vägen, säger Jan Emanuel. Det finns ingen lag mot att riksdagsledamöter utnyttjar sitt uppdrag för vad som skulle kunna leda till egen vinning. - Det här handlar mer om en lämplighetsbedömning, och är inte lagreglerat. Praxis är i hög grad överlämnat åt partierna och ledamöterna, säger Madeleine Kanold, chefsjurist på riksdagen. Men det handlar inte bara om Jan Emanuels agerande som riksdagsledamot. Även vården på Jan Emanuelsgården har fått och får kritik. 2004 gjorde länsstyrelsen en inspektion och riktade hård kritik om låg bemanning och låg kompetens hos personalen. Samma år gjorde bolaget en vinst på 3,7 miljoner. Länsstyrelsen noterade också hemmets höga personalomsättning. Efter att Av Egen Kraft kommit in med en plan för bland annat personalens vidareutbildning har hemmet fått godkännande att fortsätta sin verksamhet. Antalet anställda har ökat, från sex till elva. Vilket också påverkat det senaste räkneskapsårets vinst som "bara" blev tio procent. Länsstyrelsen ska gripa in när den här typen av verksamheter missköts. Den löpande tillsynen svarar kommunen för, i detta fall Norrtälje. I kommunfullmäktige i Norrtälje sitter Jan Emanuel Johansson, vårdhemmets ägare och vd. - Med all respekt, det går inte att göra den kopplingen. Både som fullmäktige- och riksdagsledamot har jag ställt mig frågan om jag skulle kunna hamna i jävssituationer. I ett fall som var uppe i fullmäktige, där en person nekades att öppna ett HVB-hem, tvingades jag fundera på om det kunde anses gynna mig. Men det fanns en majoritet emot, och jag såg kopplingen till mig som för långsökt. Men länsstyrelsen har fortsatt synpunkter på skötseln. När hemmet under 2005 bytte föreståndare underkändes den nya, som är Alf Ohlsson, Jan Emanuels far. Ohlsson saknar kompetens som föreståndare, konstaterade länsstyrelsen. Redan 2004 underkände de att han blev biträdande föreståndare för hemmet. Jan Emanuel överklagade besluten, men länsrätten har i båda fallen avslagit överklagandet. - Han har 320 högskolepoäng och fem års erfarenhet av liknande verksamhet. Han är inte socionom, men vi tycker att han har en adekvat utbildning för att sköta verksamheten. Vi kommer att gå vidare med detta och hoppas leva upp till länsstyrelsens krav, säger Jan Emanuel. I "Fakta om folkvalda" beskriver du din far som lanthandlare? - Min farfars far startade en lanthandel i Estuna, och min far drev den ett tag. Men de stora affärskedjorna tog över, och butiken fick slå igen. Det är de lokalerna vi tagit över. Socialdemokraterna är emot att vårdföretag ska ge vinst. Du delar inte den uppfattningen? - Att ett företag går med vinst är en kvalitetsgaranti. Här stannar vinsten i företaget och går inte ut till aktieägarna. Om klienterna mår bra, och uppdragsgivarna är nöjda, det är det viktiga för mig. Jag är stolt över att den verksamhet jag är delaktig i ger vinst och utvecklas. I dag är vi bland de bästa på behandling. - Jag var själv inne på operation på St Görans som är ett privat sjukhus, och det var helt suveränt. Jag skickade blommor till läkaren efteråt. Jag tycker man ska starta fler privata sjukhus, men det ska finansieras offentligt. Man ska inte kunna köpa sig bättre vård som patient, säger Jan Emanuel Johansson. JANNE SUNDLING

Fakta: Av Egen Kraft/ELU AB Driver Jan Emanuelsgården i Estuna, norr om Norrtälje. Ett HVB-hem för ungdomar 16-21 år. Har också drivit halvvägshus i Norrtälje och Visby, kvinnofridsboende och lärlingsutbildning. Verksamheten med halvvägshus ska, enligt uppgift, läggas ned. Av Egen Kraft kallar sig non-profit organisation, och har ett eget kapital på 4,2 miljoner. Svensk samhällsutveckling AB Äger en fastighet i Norrtälje köpt för 1,5 miljoner 2002. Avser att starta lärlingsutbildning i Uppsala. Har ett eget kapital på strax under 0,5 miljoner förutom fastigheten. Jan Emanuel Johansson Äger sedan 2003 en fastighet innanför ringmuren i Visby, köpt för 1,8 miljoner. Äger som privatperson även den del av Jan Emanuelsgården där verksamheten bedrivs. Fastigheten är intecknad för 655 000. Bostadsdelen ägs av hans far, Alf Ohlsson.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Mona Johansson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro