ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

JO kritiserar Danielsson

TT · 29 Aug 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Statssekreterare Lars Danielsson får hård kritik av JO för sina olika besked om sitt agerande efter tsunamikatastrofen 2004. Danielsson försvårade Katastrofkommissionens arbete, anser JO. Med mindre än tre veckor kvar till valet får statsminister Göran Persson återigen Danielssonaffären i knäet. Hans närmaste man som haft en time-out i över 15 veckor får mycket hård kritik av justitieombudsmannen (JO)Nils-Olof Berggren. JO beslöt i våras att på eget initiativ utreda Danielssons olika versioner av sina telefonsamtal annandag jul 2004. Till Katastrofkommissionen sade Danielsson att han talat med UD:s kabinettssekreterare Hans Dahlgren tre gånger den dagen. Det förnekade Dahlgren. Vid KU-förhören sade Danielsson att han inte ville ifrågasätta Dahlgrens minnesbild. Till JO sade han sedan att uppgifterna till kommissionen gäller.ANMÄRKNINGSVÄRT "Det är enligt min mening ytterst otillfredsställande att utredningen inte kunnat ge någon förklaring till de uppgifter som Lars Danielsson har lämnat om telefonsamtalen med Hans Dahlgren . Inga andra omständigheter än Lars Danielssons egna uppgifter talar för att samtalen har ägt rum", konstaterar JO. Han finner det "synnerligen anmärkningsvärt" - vilket är mycket starka ord från JO - att Danielsson inte svarade på kommissionens påstötningar om de olika uppgifterna om telefonsamtalen. "Han måste då, om inte förr, ha fått klart för sig att kommissionen för sin del ansåg uppgifterna vara av vikt för dess arbete", skriver JO i sin rapport.FÖRSVÅRAT UTREDNING Enligt JO har Danielsson därigenom försvårat kommissionens granskningsarbete. Han konstaterar också att Danielssons uppgifter om telefonsamtalen "inte är övertygande, särskilt mot bakgrund av hans nyss nämnda uppenbara ovilja eller oförmåga att bidra till ett klarläggande". Enligt JO går det inte att klarlägga om Danielsson uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter. Men han förtjänar likväl kritik för bristande noggrannhet under kommissionens utfrågning men framför allt för att inte ha lämnat de ytterligare besked som kommissionens ordförande begärde. Det är därigenom Danielsson försvårat kommissionens arbete, anser JO. Danielsson har hävdat att samtalen med Dahlgren ändå saknat "operativ betydelse" för regering och regeringskansliets agerande. Det finner JO "svårförståeligt". Det var ju vid samtalet med Dahlgren som Danielsson ska ha fått uppgiften att jouren på UD var i gång och att UD hade allt under kontroll.INGET STRAFFANSVAR "Dessa uppgifter måste ha bildat underlag för den information han därefter lämnade vid samtal med statsministern. Jag kan inte förstå annat än att vilken information som lämnas till regeringschefen om regeringskansliets förmåga att agera i ett inledande skede av en krissituation måste vara av stor betydelse för vilka åtgärder som denne och regeringen finner nödvändiga att vidta", skriver JO. Trots kritiken kan Danielsson inte åtalas för tjänstefel, eftersom det inte har handlat om myndighetsutövning. "Vad som har förekommit kan därför inte under några förhållanden föranleda straffansvar", konstaterar JO.

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro