ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Klimatzoner kan utplånas till 2100

Stockholm TT · 28 Mar 2007
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Om uppvärmningen av jorden fortsätter i samma takt som de senaste 15 åren är risken för ett sådant scenario hög, hävdar forskarna bakom studien.

Det är första gången som någon påvisat något liknande. Tidigare har de flesta antagit att klimatzonerna bara kommer att förskjutas i takt med de stigande temperaturerna, men inte försvinna helt och hållet för att ersättas av nya klimattyper, aldrig tidigare skådade av människor.

Forskarna, som letts av geografen John Williams vid University of Wisconsin, har utgått från två av framtidsscenarierna i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Den ena, kallad B1, bygger på att människorna lyckas minska utsläppen kraftigt av växthusgaser under de kommande hundra åren. Den andra, kallad A2, bygger på att utsläppen fortsätter att öka i oförminskad takt. Klimatzoner flyttar Studien bygger - som alla undersökningar av det här slaget - på datorsimuleringar. Det innebär att det finns en hög osäkerhetsfaktor att ta hänsyn till. Men Williams och hans kollegor, Stephen Jackson och John Kutzbach, har specifikt granskat hur högre temperaturer och förändrad nederbörd kan komma att påverka klimatet lokalt i olika delar av världen.

Resultaten, som redovisas i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (070326), visar på dramatiska effekter på jordens klimatzoner ifall utsläppen skulle fortsätta att öka som i dag enligt scenario A2. Krympande regnskogar Klimatzoner är något vi alla läser om i skolan. På de högsta latituderna råder polarklimat. Sedan följer barrskogsbältet, lövskogsbältet, medelhavsregionerna, stäpp- och ökenregionerna, och slutligen de tropiska savannerna och regnskogarna. Det är svårt att föreställa sig att de inte alltid kommer att ligga där de nu ligger. Men det är just vad resultaten antyder kommer att hända.

De häftigaste - och kanske mest skrämmande - förändringarna kan, enligt analysen, väntas i jordens tropiska regioner. Regnskogarna i Amazonas, Centralafrika och Sydostasien löper mycket stor risk att krympa drastiskt och ersättas av klimattyper som saknar motsvarighet i dagens värld.

Även subtropiska områden som sydöstra USA och södra Afrika kan komma att förändras till oigenkännlighet, liksom flera av jordens bergsområden: Anderna, Himalaya och bergsmassiven i Östafrika. Massutdöende Tragiskt nog är det i dessa zoner som merparten av den biologiska mångfalden på jorden finns. Skulle förändringarna bli lika dramatiska som studien antyder kommer tiotusentals, kanske hundratusentals, arter av växter och djur att dö ut. Det skulle vara en katastrof för livet på jorden av samma magnitud som massutdöendet för 65 miljoner år sedan då dinosaurierna utplånades.

Märkligt nog förefaller inte förändringarna att bli alls lika stora i jordens tempererade regioner. Detta motsäger delvis tidigare studier, men hänger samman med vilka variabler som forskarna väljer att ta med i sina modeller.

Till och med i det mildare scenariot, där vi lyckas minska utsläppen kraftigt, kan förändringarna bli påtagliga i vissa områden. Även här är det tropikerna som påverkas mest. Men riskerna för att hela klimatzoner ska försvinna minskar dramatiskt. Vill vi vara säkra på att slippa en värld med extrema ekologiska och biologiska omvälvningar bör vi arbeta för att det scenariot ska bli verklighet, hävdar forskarna.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro